konto
Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki matur Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 78.47% 36
chemia pisemny rozszerzony - 68.64% 36
fizyka pisemny rozszerzony - 48.6% 5
geografia pisemny rozszerzony - 77.59% 22
historia pisemny rozszerzony - 70.29% 7
historia sztuki pisemny rozszerzony - 27% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 57.14% 7
język angielski pisemny podstawowy 100% 96.15% 84
język angielski ustny podstawowy 100% 94.14% 84
język angielski pisemny rozszerzony - 85.62% 84
język francuski pisemny rozszerzony - 83% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 74% 4
język hiszpański ustny podstawowy 100% 68.5% 4
język hiszpański pisemny rozszerzony - 63.5% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 93.89% 9
język niemiecki ustny podstawowy 100% 92.22% 9
język niemiecki pisemny rozszerzony - 87.67% 3
język polski ustny podstawowy 100% 81.59% 97
język polski pisemny podstawowy 100% 75.59% 97
język polski pisemny rozszerzony - 71.93% 14
matematyka pisemny podstawowy 100% 90.38% 97
matematyka pisemny rozszerzony - 71.17% 48
WOS pisemny rozszerzony - 69.23% 26

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 63.43% 47
chemia pisemny rozszerzony - 50.46% 41
fizyka pisemny rozszerzony - 67.63% 16
geografia pisemny rozszerzony - 68.78% 18
historia pisemny rozszerzony - 58.8% 15
historia sztuki pisemny rozszerzony - 53.11% 9
informatyka pisemny rozszerzony - 74% 10
język angielski pisemny podstawowy 100% 96.07% 109
język angielski pisemny rozszerzony - 83.25% 115
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 87.6% 5
język hiszpański pisemny rozszerzony - 70.8% 5
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 86% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 81.33% 6
język polski pisemny podstawowy 100% 70.66% 117
język polski pisemny rozszerzony - 68.14% 14
matematyka pisemny podstawowy 98.29% 85.3% 117
matematyka pisemny rozszerzony - 63.18% 56
WOS pisemny rozszerzony - 68.24% 17

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 60.08% 12
chemia pisemny rozszerzony - 49.75% 12
fizyka pisemny rozszerzony - 70.14% 7
geografia pisemny rozszerzony - 53.13% 24
historia pisemny rozszerzony - 47.67% 6
historia sztuki pisemny rozszerzony - 48.33% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 67.6% 5
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.08% 59
język angielski pisemny rozszerzony - 83.04% 56
język francuski pisemny rozszerzony - 48% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 92.67% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 61.93% 61
język polski pisemny rozszerzony - 59.36% 11
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 82% 2
matematyka pisemny podstawowy 100% 79.57% 61
matematyka pisemny rozszerzony - 43.07% 30
WOS pisemny rozszerzony - 63.91% 11

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony