konto
LXXXVIII Liceum im. Michała Konarskiego

Ocena: 2.72

Oceń Placowkę

Wyniki matur LXXXVIII Liceum im. Michała Konarskiego Warszawa

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 10% 1
geografia pisemny rozszerzony - 30.13% 8
historia pisemny rozszerzony - 27% 8
język angielski pisemny podstawowy 100% 71.73% 37
język angielski pisemny rozszerzony - 41.75% 24
język polski pisemny podstawowy 100% 57.92% 37
język polski pisemny rozszerzony - 59.56% 9
matematyka pisemny podstawowy 89.2% 49.24% 37
matematyka pisemny rozszerzony - 5.6% 5
wos pisemny rozszerzony - 19.5% 2

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 12% 2
chemia pisemny rozszerzony - 5% 1
geografia pisemny rozszerzony - 14.67% 6
historia pisemny rozszerzony - 22% 20
język angielski pisemny podstawowy 100% 74.65% 34
język angielski pisemny rozszerzony - 56% 16
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 52.67% 3
język polski pisemny podstawowy 94.6% 53.19% 37
język polski pisemny rozszerzony - 41.2% 5
matematyka pisemny podstawowy 89.2% 45.46% 37
matematyka pisemny rozszerzony - 7.33% 3
wos pisemny rozszerzony - 17.57% 7

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 19% 7
filozofia pisemny rozszerzony - 16% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 21% 2
geografia pisemny rozszerzony - 19% 6
historia pisemny rozszerzony - 25% 15
informatyka pisemny rozszerzony - 8% 2
język angielski ustny podstawowy 100% 89.8% 59
język angielski pisemny podstawowy 98.2% 71% 57
język angielski pisemny rozszerzony - 52% 23
język polski ustny podstawowy 98.3% 54.87% 60
język polski pisemny podstawowy 95% 45% 60
język polski pisemny rozszerzony - 32% 12
język rosyjski ustny podstawowy 100% 90% 1
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 88% 1
matematyka pisemny podstawowy 93.3% 43% 60
matematyka pisemny rozszerzony - 9% 14
wos pisemny rozszerzony - 19% 9

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
geografia pisemny rozszerzony - 33.1%
historia pisemny rozszerzony - 23.1%
język angielski pisemny podstawowy 94% 68%
język angielski ustny podstawowy 98% 58.7%
język angielski pisemny rozszerzony - 41.9%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 60.8%
język niemiecki ustny podstawowy 80% 33.4%
język polski pisemny podstawowy 100% 55.8%
język polski ustny podstawowy 98% 56.8%
język polski pisemny rozszerzony - 44.2%
matematyka pisemny podstawowy 98% 54.1%
matematyka pisemny rozszerzony - 6.8%
wos pisemny rozszerzony - 15.8%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 13.7%
chemia pisemny rozszerzony - 6.2%
fizyka pisemny rozszerzony - 12.5%
geografia pisemny rozszerzony - 26.8%
historia pisemny rozszerzony - 57.7%
język angielski pisemny podstawowy 92.9% 65.3%
język angielski pisemny rozszerzony - 48.3%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 54%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 40%
język polski pisemny podstawowy 98.6% 61.6%
język polski pisemny rozszerzony - 73.3%
matematyka pisemny podstawowy 76.1% 42.1%
matematyka pisemny rozszerzony - 19%
wos pisemny rozszerzony - 24.6%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
język angielski pisemny podstawowy - 65.7%
język niemiecki pisemny podstawowy - 31.5%
język polski pisemny podstawowy - 41.7%
język rosyjski pisemny podstawowy - 16%
matematyka pisemny podstawowy - 44.3%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony