konto
LXXXI Liceum im. Aleksandra Fredry

Ocena: 4.09

Oceń Placowkę

Profile LXXXI Liceum im. Aleksandra Fredry Warszawa

1AP / pol-hist rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język łaciński (proponowany) wos (proponowany) historia sztuki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
160.7166.4175.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Edukacja w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, politologia, historia, polonistyka, filozofia, filologie obce, prawo, pedagogika lub  wybierzesz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne.

W klasie 1, 2 i 3 realizowany jest przedmiot: dziennikarstwo.

Wychowanie fizyczne: jedna godzina tygodniowo w systemie klasowo - lekcyjnym i dwie godziny tygodniowo w międzyklasowych sekcjach; można wybrać: basen, fitness, piłkę siatkową lub zajęcia rowerowe.

1BP / geogr-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
166.7171.39180.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: stosunki międzynarodowe – integracja europejska, turystyka i rekreacja, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, europeistyka, absolwent może wybrać także kształcenie w Ośrodku Studiów Amerykańskich w Instytucie Ameryk i Europy UW

Wychowanie fizyczne: jedna godzina tygodniowo w systemie klasowo - lekcyjnym i dwie godziny tygodniowo w międzyklasowych sekcjach; można wybrać: basen, fitness, piłkę siatkową lub zajęcia rowerowe.

1CP / mat-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.35171.33178.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: matematyka, informatyka, geografia, fizyka, geodezja, telekomunikacja, ekonomia, elektronika, zarządzanie, turystyka lub wybierzesz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze.

Wychowanie fizyczne: jedna godzina tygodniowo w systemie klasowo - lekcyjnym i dwie godziny tygodniowo w międzyklasowych sekcjach; można wybrać:  fitness,  piłkę nożną,  nordic walking lub zajęcia rowerowe.

1DP / chem-biol rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka język łaciński (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.95169.49181.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów na takich kierunkach jak: biologia, biotechnologia, weterynaria, chemia, medycyna, farmacja, ogrodnictwo, dietetyka, ochrona środowiska lub wybierzesz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze.

Wychowanie fizyczne: jedna godzina tygodniowo w systemie klasowo - lekcyjnym i dwie godziny tygodniowo w międzyklasowych sekcjach; można wybrać: fitness, piłkę nożną,  nordic walking lub zajęcia rowerowe.