LXXII Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego

Ocena: 3.3

Oceń Placowkę

Profile LXXII Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego Warszawa na rok 2019/2020

1aN-h / pol-ang-hist dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Choć świat biegnie do przodu i postęp technologiczny zdaje się wdzierać we wszystkie strefy naszego życia, wciąż potrzeba nam wszechstronnie wykształconych ludzi, którzy z wrażliwością pochylą się nad sztuką.

Klasa humanistyczna zaprasza uczniów, którzy pragną rozwijać swoją wrażliwość i wyobraźnię, kreować swój światopogląd oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym. Pasjonuje Cię literatura i historia? Czujesz się przyszłym mówcą, dziennikarzem, aktorem? 

1aN-n / pol-ang-hist dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Choć świat biegnie do przodu i postęp technologiczny zdaje się wdzierać we wszystkie sfery naszego życia, wciąż potrzeba nam wszechstronnie wykształconych ludzi, którzy z wrażliwością pochylą się nad sztuką.   

Klasa humanistyczna zaprasza uczniów, którzy pragną rozwijać swoją wrażliwość i wyobraźnię, kreować swój światopogląd oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym. Pasjonuje Cię literatura i historia? Czujesz się przyszłym mówcą, dziennikarzem, aktorem?                   

1bN-h / ang-wos-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Doceniasz rolę języków obcych we współczesnym świecie? Chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje wokół Ciebie? Nie odstrasza Cię polityka? Widzisz swoją przyszłość w kontekście międzynarodowym?      Klasa europejska jest dla Ciebie!

Do klasy o tym profilu zapraszamy młodzież, która w przyszłości chce realizować się naukowo w obszarze dyscyplin społecznych, humanistycznych czy prawniczych. Uczniowie tej klasy mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w konkursach i olimpiadach tematycznych związanych z profilem klasy, lekcjach muzealnych i projektach edukacyjnych.

1bN-n / ang-wos-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Doceniasz rolę języków obcych we współczesnym świecie? Chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje wokół Ciebie? Nie odstrasza Cię polityka? Widzisz swoja przyszłość w kontekście międzynarodowym? Klasa europejska jest dla Ciebie!

Do klasy o tym profilu zapraszamy młodzież, która w przyszłości chce realizować się naukowo w obszarze dyscyplin społecznych, humanistycznych czy prawniczych. Uczniowie tej klasy mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w konkursach i olimpiadach tematycznych związanych z profilem klasy, lekcjach muzealnych i projektach edukacyjnych.

1cN-h / ang-mat-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Lubisz poznawać języki obce? Interesują cię nauki ekonomiczne, ścisłe i przyrodnicze? Klasa europejska  skierowana jest do uczniów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki oraz geografii. 

Korelacja tych przedmiotów pozwala na dużą elastyczność w zakresie wyboru kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych.

1cN-n / ang-mat-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Lubisz poznawać języki obce? Interesują Cię nauki ekonomiczne, ścisłe i przyrodnicze? Klasa europejska skierowana jest do uczniów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki oraz geografii.

1dN-n / ang-mat-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Interesujesz się militariami i wojskiem? Chcesz poprawić swoją sprawność fizyczną? Klasa wojskowa jest dla tych, którzy chcą spędzić 4 lata liceum maksymalnie aktywnie  na poligonach, ucząc się technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych. 

1dN-r / ang-mat-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Interesujesz się militariami i wojskiem? Chcesz poprawić swoją sprawność fizyczną? Klasa wojskowa jest dla tych, którzy chcą spędzić 4 lata liceum maksymalnie aktywnie  na poligonach, ucząc się technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych.

Profil tej klasy wiąże młodych ludzi ze służbami mundurowymi. Uczniowie zapoznają się ze służbą wojskową oraz pracą innych służb mundurowych. Przygotowują się do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych oraz pracy w wojsku, straży pożarnej, straży granicznej.

1eN-h / ang-biol-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język angielski
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Marzysz o studiowaniu medycyny? Wiążesz swoją przyszłość ze służbami medycznymi albo ratowniczymi? A może chciałbyś pracować z dziećmi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi? Możliwości jest wiele! Wykorzystaj swoją szanse!

Program klasy ratowniczej skierowany jest do uczniów poszukujących twórczych pomysłów związanych z naukami medycznymi i ratownictwem. Uczniowie tej klasy mają szansę zdobycia certyfikatu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

1eN-n / ang-biol-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język angielski
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Marzysz o studiowaniu medycyny? Wiążesz swoją przyszłość ze służbami medycznymi albo ratowniczymi? A może chciałbyś pracować z dziećmi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi? Możliwości jest wiele!   Wykorzystaj swoją szansę!

Program klasy ratowniczej skierowany jest do uczniów poszukujących twórczych pomysłów związanych z naukami medycznymi i ratownictwem. Uczniowie tej klasy mają szansę zdobycia certyfikatu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. 

1fN-n / ang-biol-chem dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Ratownictwo medyczne czy medycyna, a może farmacja, kosmetologia, dietetyka lub inżynieria chemiczna? Jak widzisz, możliwości są ogromne.

Zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami medycznymi, przyrodniczymi i technicznymi na uczelniach wyższych lub w pracy zawodowej.

1fN-r / ang-biol-chem dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język angielski
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Ratownictwo medyczne czy medycyna, a może farmacja, kosmetologia, dietetyka lub inżynieria chemiczna? Jak widzisz, możliwości są ogromne.

Zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami medycznymi, przyrodniczymi i technicznymi na uczelniach wyższych lub w pracy zawodowej.

a / humanistyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy) geografia historia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
92.4104.96125
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. język polski
 2. wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. historia
 2. geografia

Przedmioty realizowane według rozszerzonego programu nauczania umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: dziennikarstwo, prawo, socjologia, psychologia i inne. Wybór trzeciego przedmiotu historii lub geografii znacznie poszerza tą ofertę. Klasa humanistyczna otwiera również drogę do studiów aktorskich, które wybrało już wielu naszych absolwentów.

Choć świat biegnie szybko do przodu i postęp technologiczny zdaje się wdzierać we wszystkie sfery naszego życia, wciąż potrzeba nam wszechstronnie wykształconych ludzi, którzy z wrażliwością pochylą się nad sztuką.

Klasa humanistyczna zaprasza uczniów z pasją, pragnących rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, umiejętności interpersonalne oraz pragnących realizować projekty związane z literaturą piękną, sztuką i historią.

Uzupełnieniem programu klasy humanistycznej jest innowacja pedagogiczna poszerzająca wiedzę z zakresu historii teatru oraz możliwość udziału w spektaklach szkolnego Teatru "Paradox".

b / europejska dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy) geografia historia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
90.6109.78130.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. język angielski
 2. wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. geografia
 2. historia

Przedmioty rozszerzone w klasie europejskiej otwierają przed uczniami możliwość studiowania takich kierunków jak: turystyka, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe oraz wiele innych. Dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Lubisz poznawać języki obce? Widzisz swoją  przyszłość w kontekście międzynarodowym?  Zamierzasz studiować na kierunkach filologicznych lub związanych z zagadnieniami turystyki, politologii i europeistyki?

Damy Ci wyjątkową możliwość połączenia nauki i przyjemności. Będziesz miał okazję uczestniczenia w niezapomnianych podróżach oraz nawiązania nowych kontaktów z rówieśnikami z wielu zakątków Europy.

Uzupełnieniem oferty klasy europejskiej jest projekt e-Twinning oraz  innowacja pedagogiczna "Wielokulturowość Europy", dająca możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu geografii i wiedzy o kulturze. 

c / wojskowa dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia historia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
71100.81139.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. język angielski
 2. matematyka

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. geografia
 2. historia

Przedmioty rozszerzone w klasie wojskowej mają dobrze przygotować naszych absolwentów do studiowania na uczelniach wojskowych kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym lub obronnością. Nie zamykają jednak drogi do kontynuowania nauki na kierunkach cywilnych, takich jak: prawo, administracja, politologia czy stosunki międzynarodowe.

Klasa wojskowa jest dla tych z Was, którzy chcą spędzić 3 lata liceum maksymalnie aktywnie na poligonach, ucząc się technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych.

Zapraszamy młodych ludzi zainteresowanych militariami i wojskiem. Będziecie brać udział w manewrach, rekonstrukcjach historycznych, seminariach i konferencjach dotyczących obronności, konfliktów zbrojnych oraz spotkaniach z uczestnikami misji pokojowych i stabilizacyjnych. Uczniowie mają możliwość korzystania z obiektów szkoleniowych i sprzętu jednostki wojskowej Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Współpracują także z Akademia Obrony Narodowej.

Uczniowie klasy wojskowej realizują dodatkowy przedmiot - edukacja obronna z elementami podstaw ratownictwa. 

d / ratownictwo medyczne dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) chemia fizyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
95.6117.71164.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. język angielski
 2. biologia

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

 1. chemia
 2. fizyka

Rozszerzony zakres nauczania biologii, chemii lub fizyki zapewnia dużą elastyczność w doborze kierunków studiów a dobra znajomość języka angielskiego będzie twoim dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy.

Ratownictwo medyczne, medycyna a może farmacja lub pielęgniarstwo? Możliwości są ogromne. Wykorzystaj swoją szansę !!!

Zapraszamy uczniów:                                                                                                             

zainteresowanych realizacją projektów z zakresu biologii, języka angielskiego, chemii lub fizyki  

poszukujących twórczych pomysłów związanych z naukami medycznymi i ratownictwem

chcących zdobyć praktyczne umiejętności w trakcie zajęć z podstaw ratownictwa.

 

Może właśnie na Ciebie czekają służby ratownicze.