LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Ocena: 2.89

Oceń Placowkę

Profile LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Warszawa na rok 2019/2020

1A/4/Ah / mat-biol-chem dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologiachemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1A/4/An / mat-biol-chem dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologiachemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1A/MB/Ah / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) język hiszpański (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1A/MB/An / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.
Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, geografia będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1A/MB/Na / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, geografia będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1A/MC/Ah / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) język hiszpański (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, geografia będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1A/MC/An / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, geografia będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1B/4/Ah / mat-fiz dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1B/4/An / mat-fiz dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1B/MF/Ah / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) geografia (proponowany) język hiszpański (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, geografia będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1B/MF/An / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) geografia (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, geografia będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1B/MF/Na / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) geografia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1C/4/Ah / mat-geogr-hist dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografiahistoria
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1C/4/An / mat-geogr-hist dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografiahistoria
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1C/MG/Ah / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) historia (proponowany) język hiszpański (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, wos będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1C/MG/An / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) historia (proponowany) język niemiecki (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, wos będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1C/MG/Na / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) historia (proponowany) język angielski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, wos będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1C/MH/Ah / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) język hiszpański (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, wos będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1C/MH/An / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) język niemiecki (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1C/MH/Na / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) język angielski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1D/4/Ah / pol-hist-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historiawos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1D/4/An / pol-hist-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historiawos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1D/PG/Ah / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) historia (proponowany) język hiszpański (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, wos będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1D/PG/An / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) historia (proponowany) język niemiecki (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1D/PG/Na / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) historia (proponowany) język angielski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, wos będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1D/PH/Ah / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) język niemiecki (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na etapie rekrutacji do szkoły nie jest przeprowadzany sprawdzian z języków obcych.

Nauczanie wszystkich języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych o wyrównanym poziomie. Niezależny podział na grupy dla każdego języka zostanie przeprowadzony na postawie testów rozpoziomowujących na początku września. Grupy językowe liczą ok. 15 uczniów.

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, wos będą nauczane w grupach międzyklasowych.

Wyróżniamy się bardzo wysokimi wynikami egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Jest to efektem ciężkiej pracy doświadczonego zespołu nauczycieli i zdolnościami uczniów. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, relacje uczniów i pracowników szkoły pozbawione są sztucznych barier.

1D/PH/Na / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) język angielski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1D2 / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) język niemiecki (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu