konto
LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Ocena: 3.24

Oceń Placowkę

Profile LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Warszawa

1A/4/Ah / mat-biol-chem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk hiszpańskibiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
168.75171.64176.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1A/4/An / mat-biol-chem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckibiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
157.05161.92167.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1B/4/Ah / mat-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk hiszpańskifizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
171.05173.7177
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1B/4/An / mat-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckifizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
164.4169.06179.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1C/4/Ah / mat-geogr-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk hiszpańskigeografiahistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
165.05169.36180.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1C/4/An / mat-geogr-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckigeografiahistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
159.9165.35177.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1D/4/Ah / pol-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk hiszpańskihistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
163.6166.44172.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.

1D/4/An / pol-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckihistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
156.65162.68174.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone są przypisane do poszczególnych klas jako obowiązkowe i nie ma możliwości indywidualnej rezygnacji, zamiany bądź wyboru przedmiotu rozszerzonego.