LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Ocena: 3.17

Oceń Placowkę

Wyniki matur LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Warszawa

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 58.83% 12
chemia pisemny rozszerzony - 59.55% 11
filozofia pisemny rozszerzony - 100% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 61.23% 13
geografia pisemny rozszerzony - 63.38% 32
historia pisemny rozszerzony - 83.7% 20
historia sztuki pisemny rozszerzony - 30% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 98.45% 53
język angielski pisemny rozszerzony - 92.13% 75
język hiszpański pisemny rozszerzony - 50% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 95.23% 26
język niemiecki pisemny rozszerzony - 80.38% 21
język polski pisemny podstawowy 100% 77.48% 79
język polski pisemny rozszerzony - 70.58% 38
matematyka pisemny podstawowy 100% 92.99% 79
matematyka pisemny rozszerzony - 56.69% 49
wos pisemny rozszerzony - 80.89% 9

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 64% 12
chemia pisemny rozszerzony - 68% 11
fizyka pisemny rozszerzony - 60% 18
geografia pisemny rozszerzony - 72% 32
historia pisemny rozszerzony - 72% 28
język angielski ustny podstawowy 100% 98.13% 38
język angielski pisemny podstawowy 100% 99% 38
język angielski pisemny rozszerzony - 91% 65
język francuski ustny podstawowy 100% 88% 2
język francuski pisemny podstawowy 100% 91% 2
język francuski pisemny rozszerzony - 90% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 86.22% 27
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 93% 27
język niemiecki pisemny rozszerzony - 93% 8
język polski pisemny podstawowy 100% 73% 67
język polski ustny podstawowy 100% 70.43% 67
język polski pisemny rozszerzony - 79% 25
język rosyjski pisemny rozszerzony - 92% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 89% 67
matematyka pisemny rozszerzony - 68% 44
wos pisemny rozszerzony - 81% 8

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 59.2%
chemia pisemny rozszerzony - 52.6%
fizyka pisemny rozszerzony - 63.3%
geografia pisemny rozszerzony - 84.7%
historia pisemny rozszerzony - 82.7%
język angielski pisemny podstawowy 100% 98.2%
język angielski ustny podstawowy 100% 94.1%
język angielski pisemny rozszerzony - 93.4%
język francuski pisemny podstawowy 100% 96%
język francuski ustny podstawowy 100% 80%
język francuski pisemny rozszerzony - 92%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 97.5%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 88.2%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 86%
język polski pisemny podstawowy 100% 78.2%
język polski ustny podstawowy 100% 74.3%
język polski pisemny rozszerzony - 87.8%
język włoski pisemny podstawowy 100% 94%
język włoski ustny podstawowy 100% 97%
matematyka pisemny podstawowy 100% 88.7%
matematyka pisemny rozszerzony - 69.9%
wos pisemny rozszerzony - 75%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
fizyka pisemny rozszerzony - 63%
geografia pisemny rozszerzony - 70.4%
historia pisemny rozszerzony - 81.9%
historia sztuki pisemny rozszerzony - 100%
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.7%
język angielski pisemny rozszerzony - 89.8%
język francuski pisemny podstawowy 100% 100%
język francuski pisemny rozszerzony - 93%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 90.1%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 86.9%
język polski pisemny podstawowy 100% 76.1%
język polski pisemny rozszerzony - 79.7%
matematyka pisemny podstawowy 100% 85.2%
matematyka pisemny rozszerzony - 52.5%
wos pisemny rozszerzony - 74.5%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
język angielski pisemny podstawowy - 98.3%
język niemiecki pisemny podstawowy - 96.9%
język polski pisemny podstawowy - 72.6%
matematyka pisemny podstawowy - 82.9%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony