konto
LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Ocena: 3.24

Oceń Placowkę

Wyniki matur LXVII Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Warszawa

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 71.59% 22
chemia pisemny rozszerzony - 62.45% 22
filozofia pisemny rozszerzony - 36% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 54.5% 22
geografia pisemny rozszerzony - 67.5% 30
historia pisemny rozszerzony - 77.82% 33
historia sztuki pisemny rozszerzony - 65% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 98.71% 70
język angielski pisemny rozszerzony - 93.38% 104
język francuski pisemny podstawowy 100% 84% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 64% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 92.36% 11
język hiszpański pisemny rozszerzony - 82.5% 4
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 86.88% 32
język niemiecki pisemny rozszerzony - 85.74% 31
język polski pisemny podstawowy 100% 70.31% 114
język polski pisemny rozszerzony - 80.85% 41
język rosyjski pisemny rozszerzony - 76% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 96% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 89.51% 114
matematyka pisemny rozszerzony - 70.46% 74
wos pisemny rozszerzony - 71% 9

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 52.06% 17
chemia pisemny rozszerzony - 44.53% 17
filozofia pisemny rozszerzony - 42% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 52.31% 13
geografia pisemny rozszerzony - 65.71% 34
historia pisemny rozszerzony - 73.57% 23
historia sztuki pisemny rozszerzony - 73% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 46% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.75% 55
język angielski pisemny rozszerzony - 90.81% 74
język hiszpański pisemny rozszerzony - 80% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 90.53% 30
język niemiecki pisemny rozszerzony - 87% 22
język polski pisemny podstawowy 100% 76.34% 85
język polski pisemny rozszerzony - 76.43% 28
matematyka pisemny podstawowy 100% 87.13% 85
matematyka pisemny rozszerzony - 73.05% 40
wos pisemny rozszerzony - 67.5% 8

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 58.83% 12
chemia pisemny rozszerzony - 59.55% 11
filozofia pisemny rozszerzony - 100% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 61.23% 13
geografia pisemny rozszerzony - 63.38% 32
historia pisemny rozszerzony - 83.7% 20
historia sztuki pisemny rozszerzony - 30% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 98.45% 53
język angielski pisemny rozszerzony - 92.13% 75
język hiszpański pisemny rozszerzony - 50% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 95.23% 26
język niemiecki pisemny rozszerzony - 80.38% 21
język polski pisemny podstawowy 100% 77.48% 79
język polski pisemny rozszerzony - 70.58% 38
matematyka pisemny podstawowy 100% 92.99% 79
matematyka pisemny rozszerzony - 56.69% 49
wos pisemny rozszerzony - 80.89% 9

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 64% 12
chemia pisemny rozszerzony - 68% 11
fizyka pisemny rozszerzony - 60% 18
geografia pisemny rozszerzony - 72% 32
historia pisemny rozszerzony - 72% 28
język angielski ustny podstawowy 100% 98.13% 38
język angielski pisemny podstawowy 100% 99% 38
język angielski pisemny rozszerzony - 91% 65
język francuski ustny podstawowy 100% 88% 2
język francuski pisemny podstawowy 100% 91% 2
język francuski pisemny rozszerzony - 90% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 86.22% 27
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 93% 27
język niemiecki pisemny rozszerzony - 93% 8
język polski pisemny podstawowy 100% 73% 67
język polski ustny podstawowy 100% 70.43% 67
język polski pisemny rozszerzony - 79% 25
język rosyjski pisemny rozszerzony - 92% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 89% 67
matematyka pisemny rozszerzony - 68% 44
wos pisemny rozszerzony - 81% 8

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 59.2% 19
chemia pisemny rozszerzony - 52.6% 20
fizyka pisemny rozszerzony - 63.3% 12
geografia pisemny rozszerzony - 84.7% 21
historia pisemny rozszerzony - 82.7% 19
język angielski pisemny podstawowy 100% 98.2% 40
język angielski ustny podstawowy 100% 94.1% 40
język angielski pisemny rozszerzony - 93.4% 66
język francuski pisemny podstawowy 100% 96% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 80% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 92% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 97.5% 26
język niemiecki ustny podstawowy 100% 88.2% 26
język niemiecki pisemny rozszerzony - 86% 6
język polski pisemny podstawowy 100% 78.2% 68
język polski ustny podstawowy 100% 74.3% 68
język polski pisemny rozszerzony - 87.8% 23
język włoski pisemny podstawowy 100% 94% 1
język włoski ustny podstawowy 100% 97% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 88.7% 68
matematyka pisemny rozszerzony - 69.9% 40
wos pisemny rozszerzony - 75% 8

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 63% 1
geografia pisemny rozszerzony - 70.4% 38
historia pisemny rozszerzony - 81.9% 30
historia sztuki pisemny rozszerzony - 100% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.7% 32
język angielski pisemny rozszerzony - 89.8% 59
język francuski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 93% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 90.1% 27
język niemiecki pisemny rozszerzony - 86.9% 7
język polski pisemny podstawowy 100% 76.1% 60
język polski pisemny rozszerzony - 79.7% 28
matematyka pisemny podstawowy 100% 85.2% 60
matematyka pisemny rozszerzony - 52.5% 33
wos pisemny rozszerzony - 74.5% 14

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony