konto
LXIV Liceum im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

Ocena: 3.81

Oceń Placowkę

Profile LXIV Liceum im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Warszawa

1a / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
171.55175.04184.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to oddział eksperymentalny, którego plan ramowy odbiega od ministerialnego schematu. Eksperyment został oficjalnie przyznany szkole przez MEN, a Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej objęła "Witkacego" opieką naukową.

Eksperyment łączy w sobie trzy elementy: odroczenie wyboru profilowania o rok i  sześć miesięcy, tutoring oraz rozszerzenia międzyklasowe pozwalające na ustalenie własnego profilu ucznia (zamiast dostosowania się do profilu klasy).

Cała pierwsza klasa i większa część klasy drugiej służą realizacji przedmiotów ogólnokształcących. Jest to dobry czas na poszukiwania swojej pasji, uczęszczanie na olimpijskie koła przedmiotowe, pierwsze podejścia do olimpiad przedmiotowych, angażowanie się w projekty naukowe, artystyczne, społeczne i inne.

1b / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język niemiecki (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
174.75181.25195.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to oddział eksperymentalny, którego plan ramowy odbiega od ministerialnego schematu. Eksperyment został oficjalnie przyznany szkole przez MEN, a Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej objęła "Witkacego" opieką naukową.

Eksperyment łączy w sobie trzy elementy: odroczenie wyboru profilowania o rok i  sześć miesięcy, tutoring oraz rozszerzenia międzyklasowe pozwalające na ustalenie własnego profilu ucznia (zamiast dostosowania się do profilu klasy).

Cała pierwsza klasa i większa część klasy drugiej służą realizacji przedmiotów ogólnokształcących. Jest to dobry czas na poszukiwania swojej pasji, uczęszczanie na olimpijskie koła przedmiotowe, pierwsze podejścia do olimpiad przedmiotowych, angażowanie się w projekty naukowe, artystyczne, społeczne i inne.

1c / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język francuski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
170.85174.38187.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to oddział eksperymentalny, którego plan ramowy odbiega od ministerialnego schematu. Eksperyment został oficjalnie przyznany szkole przez MEN, a Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej objęła "Witkacego" opieką naukową.

Eksperyment łączy w sobie trzy elementy: odroczenie wyboru profilowania o rok i  sześć miesięcy, tutoring oraz rozszerzenia międzyklasowe pozwalające na ustalenie własnego profilu ucznia (zamiast dostosowania się do profilu klasy).

Cała pierwsza klasa i większa część klasy drugiej służą realizacji przedmiotów ogólnokształcących. Jest to dobry czas na poszukiwania swojej pasji, uczęszczanie na olimpijskie koła przedmiotowe, pierwsze podejścia do olimpiad przedmiotowych, angażowanie się w projekty naukowe, artystyczne, społeczne i inne.

Od stycznia 2020 roku do listopada 2021 roku wszyscy chętni uczniowie oddziału zostaną objęci programem tutorskim, dzięki któremu będą mogli bardziej świadomie spojrzeć na swoje potrzeby, możliwości, swój rozwój przed wyborem rozszerzeń.

1d / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język hiszpański (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
174.35180.03188.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to oddział eksperymentalny, którego plan ramowy odbiega od ministerialnego schematu. Eksperyment został oficjalnie przyznany szkole przez MEN, a Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej objęła "Witkacego" opieką naukową.

Eksperyment łączy w sobie trzy elementy: odroczenie wyboru profilowania o rok i  sześć miesięcy, tutoring oraz rozszerzenia międzyklasowe pozwalające na ustalenie własnego profilu ucznia (zamiast dostosowania się do profilu klasy).

Cała pierwsza klasa i większa część klasy drugiej służą realizacji przedmiotów ogólnokształcących. Jest to dobry czas na poszukiwania swojej pasji, uczęszczanie na olimpijskie koła przedmiotowe, pierwsze podejścia do olimpiad przedmiotowych, angażowanie się w projekty naukowe, artystyczne, społeczne i inne.