konto
LXIII Liceum im. Lajosa Kossutha

Ocena: 3.12

Oceń Placowkę

Profile LXIII Liceum im. Lajosa Kossutha Warszawa

1ai / ang-pol rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
----
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
00 -

Jest to klasa humanistyczno-medialna (integracyjna), ta część klasy liczy 5 osób. Przeznaczona jest dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Decyzję o wszczęciu postępowania rekrutacyjno-klasyfikacyjnego wobec kandydata z dysfunkcjami podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinii pedagoga LXIII LO (uwzględniającej warunki naszej szkoły) i rozmowy przeprowadzonej z kandydatem.   

Przedmioty dodatkowe: Edukacja teatralna, Edukacja filmowa.

Współpraca z Domem Sztuki, redakcjami, teatrami, stacjami telewizyjnymi, dziennikarzami. Profil umożliwia podjęcie studiów na kierunkach: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, zarządzanie mediami, marketing, reklama public relations, socjologia, lingwistyka, kulturoznawstwo i innych.

1ao / ang-pol rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
129.05144.82159.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to klasa humanistyczno-medialna (integracyjna), część ogólnodostępna liczy 15 osób.

Przedmioty dodatkowe: Edukacja teatralna, Edukacja filmowa.

Współpraca z Domem Sztuki, redakcjami, teatrami, stacjami telewizyjnymi, dziennikarzami. Profil umożliwia podjęcie studiów na kierunkach: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, zarządzanie mediami, marketing, reklama public relations, socjologia, lingwistyka, kulturoznawstwo i innych.

1b / ang-biol rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) język polski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
128.25142.2174.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to klasa biologiczna ze zwiększonymi godzinami WF i dietetyką.

Zajęcia wychowania fizycznego, dietetyka, tenis ziemny, koszykówka, siatkówka dziewcząt.

Profil umożliwia podjęcie studiów na kierunkach: ratownictwo, fizjoterapia, dietetyka, wychowanie fizyczne, biologia, biotechnologia, technologia żywienia i innych.

1c / ang-hist rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
123.05135.61165.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to klasa społeczno-prawna.

Przedmioty dodatkowe: Edukacja prawna.

Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych, Uniwersytetem Warszawskim. 

Profil umożliwia podjęcie studiów na kierunkach takich jak: prawo, dziennikarstwo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo i innych.

1d / ang-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) język polski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
140.55151.16183.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to klasa matematyczna.

Przedmioty dodatkowe: Grafika komputerowa, Programowanie 

Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską.

Profil umożliwia podjęcie studiów na kierunkach: matematyka, informatyka, geodezja, fizyka, architektura, ekonomia i innych.