konto
LVIII Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Ocena: 1.42

Oceń Placowkę

Profile LVIII Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Warszawa

1ML_n / pol-ang-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
135.95140.64152.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty dodatkowe:

  • warsztaty dziennikarstwa i filmu z zakresu dziennikarstwa uczniowie poznają współczesny rynek prasowy, nauczą się zbierać informacje, zredagują swój (być może pierwszy) artykuł informacyjny, felieton, reportaż, poznają techniki przeprowadzania wywiadu, odwiedzą studio radiowe i telewizyjne; z zakresu filmu umożliwiają tworzenie własnych filmów i materiałów audiowizualnych, poznanie różnych możliwości pracy przy produkcji filmowej, naukę podstaw języka filmu i montażu filmowego, ćwiczenia warsztatowe i konsultacje własnych pomysłów z reżyserem, ciekawe wykłady, spotkania z ludźmi z branży filmowej, udział w projektach filmowych, wycieczki tematyczne np. na plan filmowy, na lekcje w kinie
  • podstawy PR-u i kształtowania wizerunku- uczniowie dowiedzą się, czym jest PR i jak jest wykorzystywany, nauczą się jak zaprezentować siebie i swoje mocne strony, dowiedzą się więcej o komunikacji niewerbalnej, nauczą się rozwiązywać konflikty i prowadzić negocjacje, poznają podstawowe techniki PR oraz co wspólnego ma PR z mediami i prawem prasowym.

Klasa ta przeznaczona jest dla humanistów, którzy interesują się światem, życiem innych ludzi, chcą udoskonalić swój warsztat pisarski, poszukują filmowych inspiracji, są gotowi na nowe wyzwania i możliwości, jakie daje patrzenie na świat przez obiektyw kamery. Dzięki nauce w tej klasie masz szansę stać się konkurencją dla najwybitniejszych reżyserów i sprawić, że Hollywood dla ciebie rozwiną czerwony dywan! Nauka w tej klasie daje doskonałe przygotowanie do kontynuowania edukacji na takich kierunkach jak: filologia polska, dziennikarstwo, nauki polityczne, administracja, w wyższych szkołach filmowych (reżyseria, montaż, produkcja filmowa, scenopisarstwo), filologia angielska, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, historia i wielu innych.

1ML_w / pol-ang-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
140150.63168.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty dodatkowe:

  • warsztaty dziennikarstwa i filmu z zakresu dziennikarstwa uczniowie poznają współczesny rynek prasowy, nauczą się zbierać informacje, zredagują swój (być może pierwszy) artykuł informacyjny, felieton, reportaż, poznają techniki przeprowadzania wywiadu, odwiedzą studio radiowe i telewizyjne; z zakresu filmu umożliwiają tworzenie własnych filmów i materiałów audiowizualnych, poznanie różnych możliwości pracy przy produkcji filmowej, naukę podstaw języka filmu i montażu filmowego, ćwiczenia warsztatowe i konsultacje własnych pomysłów z reżyserem, ciekawe wykłady, spotkania z ludźmi z branży filmowej, udział w projektach filmowych, wycieczki tematyczne np. na plan filmowy, na lekcje w kinie
  • podstawy PR-u i kształtowania wizerunku- uczniowie dowiedzą się, czym jest PR i jak jest wykorzystywany, nauczą się jak zaprezentować siebie i swoje mocne strony, dowiedzą się więcej o komunikacji niewerbalnej, nauczą się rozwiązywać konflikty i prowadzić negocjacje, poznają podstawowe techniki PR oraz co wspólnego ma PR z mediami i prawem prasowym.

Klasa ta przeznaczona jest dla humanistów, którzy interesują się światem, życiem innych ludzi, chcą udoskonalić swój warsztat pisarski, poszukują filmowych inspiracji, są gotowi na nowe wyzwania i możliwości, jakie daje patrzenie na świat przez obiektyw kamery. Dzięki nauce w tej klasie masz szansę stać się konkurencją dla najwybitniejszych reżyserów i sprawić, że Hollywood dla ciebie rozwiną czerwony dywan! Nauka w tej klasie daje doskonałe przygotowanie do kontynuowania edukacji na takich kierunkach jak: filologia polska, dziennikarstwo, nauki polityczne, administracja, w wyższych szkołach filmowych (reżyseria, montaż, produkcja filmowa, scenopisarstwo), filologia angielska, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, historia i wielu innych.

1OL_h / ang-biol-chem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
150.05156.86163.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmiot uzupełniający:

  • podstawy ratownictwa medycznego- w ramach, których uczniowie opanują wiedzę teoretyczną i zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie czynności ratunkowych, zapoznają się z praktycznym wymiarem kształcenia i symulowaniem zdarzeń medycznych (urazów, ran, wypadków), odbędą dodatkowe szkolenia w celu uzyskania przydatnych umiejętności (pierwsza pomoc z użyciem AED) i certyfikatów, będzą uczestniczyć w zajęciach z przedstawicielami służb obronnych i ratowniczych (PCK, Policja, Państwowa Straż Pożarna), dowiedzą się, jak aktywnie i odpowiedzialnie funkcjonować we współczesnym świecie.

Klasa współpracuje z Wyższą Szkołą Rehabilitacji.

Oddział ten jest przeznaczony dla osób, które chcą mieć solidne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy oraz posiadać niezbędną wiedzę do kontynuowania nauki na studiach m. in. medycznych. Nasi uczniowie będą stopniowo poznawać tajniki wiedzy przedmedycznej i kształtować opanowanie w działaniu. Ratownictwo medyczne - to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również możliwy w twojej przyszłości prestiżowy zawód medyczny!

1OL_n / ang-biol-chem rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
140.4148.83158.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmiot uzupełniający:

  • podstawy ratownictwa medycznego- w ramach, których uczniowie opanują wiedzę teoretyczną i zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie czynności ratunkowych, zapoznają się z praktycznym wymiarem kształcenia i symulowaniem zdarzeń medycznych (urazów, ran, wypadków), odbędą dodatkowe szkolenia w celu uzyskania przydatnych umiejętności (pierwsza pomoc z użyciem AED) i certyfikatów, będzą uczestniczyć w zajęciach z przedstawicielami służb obronnych i ratowniczych (PCK, Policja, Państwowa Straż Pożarna), dowiedzą się, jak aktywnie i odpowiedzialnie funkcjonować we współczesnym świecie.

Klasa współpracuje z Wyższą Szkołą Rehabilitacji.

Oddział ten jest przeznaczony dla osób, które chcą mieć solidne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy oraz posiadać niezbędną wiedzę do kontynuowania nauki na studiach m. in. medycznych. Nasi uczniowie będą stopniowo poznawać tajniki wiedzy przedmedycznej i kształtować opanowanie w działaniu. Ratownictwo medyczne - to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również możliwy w twojej przyszłości prestiżowy zawód medyczny!

1PRL_h / ang-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
134.85143.9161.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty dodatkowe: 

  • podstawy prawa - zajęcia w ramach, których uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu różnych gałęzi prawa, wysłuchają ciekawych wykładów prowadzonych przez prawników, nauczą się przy pomocy zawodowych prawników rozwiązywania kazusów prawnych.
  • biznes w praktyce - zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą projektu, w ramach których uczniowie nauczą się pisać biznesplan, założyć własną firmę, prowadzić działalność gospodarczą /wykorzystanie programów prowadzonych w Internecie/, grać na giełdzie papierów wartościowych

Klasa pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Oddział ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy są zainteresowani historią, naukami społecznymi, prawem i gospodarką. Realizowany program daje solidne podstawy do kształcenia się na wyższych uczelniach, otwierając drzwi na wiele kierunków np.: prawo, administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, polityka społeczna, zarządzanie, finanse i bankowość.

1PRL_w / ang-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
126.85136.51164.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty dodatkowe: 

  • podstawy prawa - zajęcia w ramach, których uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu różnych gałęzi prawa, wysłuchają ciekawych wykładów prowadzonych przez prawników, nauczą się przy pomocy zawodowych prawników rozwiązywania kazusów prawnych.
  • biznes w praktyce - zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą projektu, w ramach których uczniowie nauczą się pisać biznesplan, założyć własną firmę, prowadzić działalność gospodarczą /wykorzystanie programów prowadzonych w Internecie/, grać na giełdzie papierów wartościowych

Klasa pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Oddział ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy są zainteresowani historią, naukami społecznymi, prawem i gospodarką. Realizowany program daje solidne podstawy do kształcenia się na wyższych uczelniach, otwierając drzwi na wiele kierunków np.: prawo, administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, polityka społeczna, zarządzanie, finanse i bankowość.