konto
LVI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Ocena: 3.3

Oceń Placowkę

Profile LVI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Warszawa

1A / mat-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
19.65103.86164.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa IA – klasa politechniczna (nauk ścisłych)

 • z rozszerzonymi przedmiotami:
  matematyka, język angielski, do wyboru fizyka lub informatyka
  (trzy przedmioty rozszerzone)
   
 • drugi język do wyboru:
  j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski
   
 • zajęcia dodatkowe:
  informatyka w matematyce i statystyce 
   
 • przedmioty punktowane:
  j. polski, matematyka, fizyka, informatyka

  przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych, takich jak: automatyka i robotyka, elektronika, energetyka, budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, transport, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, turystyka, geologia, architektura, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.

1B / biol-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
72.8598.65151.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa IB – klasa medyczno-przyrodnicza

 • z rozszerzonymi przedmiotami:
  biologia, język angielski, do wyboru fizyka lub chemia
  (trzy przedmioty rozszerzone)
   
 • drugi język do wyboru:
  j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski
   
 • zajęcia dodatkowe:
  elementy biologii i fizyki w rehabilitacji 
   
 • przedmioty punktowane:
  j. polski, matematyka, biologia, chemia 

  przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych i technicznych, takich jak: kierunek lekarski, stomatologia, techniki dentystyczne, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, położnictwo, pielęgniarstwo, analityka medyczna, zdrowie publiczne, dietetyka, opiekun medyczny, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, weterynaria, bioinżynieria, gastronomia i hotelarstwo.

1C / mat-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) historia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
69.25112.39142.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa IC – klasa prawno-ekonomiczna

 • z rozszerzonymi przedmiotami:
  matematyka, język angielski, do wyboru historia lub geografia
  (trzy przedmioty rozszerzone)
   
 • drugi język do wyboru:
  j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski
   
 • zajęcia dodatkowe:
  elementy prawa
   
 • przedmioty punktowane:
  j. polski, matematyka, historia, geografia 

  przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach społeczno-ekonomicznych takich jak: gospodarka przestrzenna, geografia, ochrona środowiska, politologia.

1D / ang-pol rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) historia (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
85.85111.01155.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa ID – klasa lingwistyczna

 • z rozszerzonymi przedmiotami:
  język angielski, język polski, do wyboru geografia lub wiedza o społeczeństwie
  (trzy przedmioty rozszerzone)
   
 • zajęcia dodatkowe: 
  język nowożytny w biznesie
   
 • drugi język obcy do wyboru:
  j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski
   
 • przedmioty punktowane:
  język polski, matematyka, j. angielski, geografia 
   
 • Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: filologie, SGH, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, dziennikarstwo, geografia, socjologia, nauki ekonomiczne.