konto
LVI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Ocena: 3.52

Oceń Placowkę

Wyniki matur LVI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Warszawa

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 18.17% 6
historia pisemny rozszerzony - 33.6% 5
język angielski pisemny podstawowy 84.4% 64.38% 32
język angielski pisemny rozszerzony - 41.05% 21
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 34% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 12% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 16% 1
język polski pisemny podstawowy 88.6% 48.51% 35
język polski pisemny rozszerzony - 46.78% 9
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 73% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 32% 1
matematyka pisemny podstawowy 54.3% 33.54% 35
matematyka pisemny rozszerzony - 30% 6

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
filozofia pisemny rozszerzony - 50% 2
geografia pisemny rozszerzony - 30.13% 8
historia pisemny rozszerzony - 27% 10
język angielski pisemny podstawowy 95% 68.5% 40
język angielski pisemny rozszerzony - 47.07% 30
język francuski pisemny rozszerzony - 64% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 36% 2
język polski pisemny podstawowy 97.8% 45.61% 46
język polski pisemny rozszerzony - 41.77% 13
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 83% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 76% 4
matematyka pisemny podstawowy 67.4% 39.87% 46
matematyka pisemny rozszerzony - 9% 2
wos pisemny rozszerzony - 41% 2

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 18% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 3% 1
geografia pisemny rozszerzony - 25.6% 20
historia pisemny rozszerzony - 28.33% 6
język angielski pisemny podstawowy 97.6% 66.48% 42
język angielski pisemny rozszerzony - 51.67% 24
język hiszpański pisemny rozszerzony - 70% 1
język polski pisemny podstawowy 97.6% 50.62% 42
język polski pisemny rozszerzony - 72% 5
język rosyjski pisemny rozszerzony - 20% 1
matematyka pisemny podstawowy 45.2% 31.81% 42
matematyka pisemny rozszerzony - 3.33% 3
wos pisemny rozszerzony - 39.67% 6

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
historia pisemny rozszerzony - 22% 7
język angielski ustny podstawowy 100% 67.32% 22
język angielski pisemny podstawowy 95.5% 70% 22
język angielski pisemny rozszerzony - 59% 12
język niemiecki ustny podstawowy 100% 60% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 74% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 63% 24
język polski ustny podstawowy 100% 57.5% 24
język polski pisemny rozszerzony - 45% 6
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 88% 1
matematyka pisemny podstawowy 58.3% 33% 24
wos pisemny rozszerzony - 27% 12

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 28.6% 5
geografia pisemny rozszerzony - 55% 6
historia pisemny rozszerzony - 58% 1
język angielski pisemny podstawowy 96% 57% 25
język angielski ustny podstawowy 96% 54.4% 25
język angielski pisemny rozszerzony - 40.9% 7
język francuski pisemny podstawowy 100% 58% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 97% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 22% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 47.5% 26
język polski ustny podstawowy 96% 58.3% 26
matematyka pisemny podstawowy 65% 41.1% 26
matematyka pisemny rozszerzony - 14.3% 8
wos pisemny rozszerzony - 24.5% 10

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
chemia pisemny rozszerzony - 15.2% 6
fizyka pisemny rozszerzony - 43% 1
geografia pisemny rozszerzony - 44.6% 8
historia pisemny rozszerzony - 34% 1
język angielski pisemny podstawowy 93.5% 67.5% 31
język angielski pisemny rozszerzony - 55.5% 15
język niemiecki pisemny rozszerzony - 50% 1
język polski pisemny podstawowy 91.2% 56.8% 34
język polski pisemny rozszerzony - 66.5% 2
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 70.7% 3
matematyka pisemny podstawowy 58.8% 42.7% 34
matematyka pisemny rozszerzony - 22.6% 10
wos pisemny rozszerzony - 13.5% 11

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony