konto
LVI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Ocena: 3.11

Oceń Placowkę

Wyniki matur LVI Liceum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Warszawa

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
filozofia pisemny rozszerzony - 50% 2
geografia pisemny rozszerzony - 30.13% 8
historia pisemny rozszerzony - 27% 10
język angielski pisemny podstawowy 95% 68.5% 40
język angielski pisemny rozszerzony - 47.07% 30
język francuski pisemny rozszerzony - 64% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 36% 2
język polski pisemny podstawowy 97.8% 45.61% 46
język polski pisemny rozszerzony - 41.77% 13
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 83% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 76% 4
matematyka pisemny podstawowy 67.4% 39.87% 46
matematyka pisemny rozszerzony - 9% 2
wos pisemny rozszerzony - 41% 2

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 18% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 3% 1
geografia pisemny rozszerzony - 25.6% 20
historia pisemny rozszerzony - 28.33% 6
język angielski pisemny podstawowy 97.6% 66.48% 42
język angielski pisemny rozszerzony - 51.67% 24
język hiszpański pisemny rozszerzony - 70% 1
język polski pisemny podstawowy 97.6% 50.62% 42
język polski pisemny rozszerzony - 72% 5
język rosyjski pisemny rozszerzony - 20% 1
matematyka pisemny podstawowy 45.2% 31.81% 42
matematyka pisemny rozszerzony - 3.33% 3
wos pisemny rozszerzony - 39.67% 6

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
historia pisemny rozszerzony - 22% 7
język angielski ustny podstawowy 100% 67.32% 22
język angielski pisemny podstawowy 95.5% 70% 22
język angielski pisemny rozszerzony - 59% 12
język niemiecki ustny podstawowy 100% 60% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 74% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 63% 24
język polski ustny podstawowy 100% 57.5% 24
język polski pisemny rozszerzony - 45% 6
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 88% 1
matematyka pisemny podstawowy 58.3% 33% 24
wos pisemny rozszerzony - 27% 12

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
fizyka pisemny rozszerzony - 28.6%
geografia pisemny rozszerzony - 55%
historia pisemny rozszerzony - 58%
język angielski pisemny podstawowy 96% 57%
język angielski ustny podstawowy 96% 54.4%
język angielski pisemny rozszerzony - 40.9%
język francuski pisemny podstawowy 100% 58%
język francuski ustny podstawowy 100% 97%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 22%
język polski pisemny podstawowy 100% 47.5%
język polski ustny podstawowy 96% 58.3%
matematyka pisemny podstawowy 65% 41.1%
matematyka pisemny rozszerzony - 14.3%
wos pisemny rozszerzony - 24.5%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
chemia pisemny rozszerzony - 15.2%
fizyka pisemny rozszerzony - 43%
geografia pisemny rozszerzony - 44.6%
historia pisemny rozszerzony - 34%
język angielski pisemny podstawowy 93.5% 67.5%
język angielski pisemny rozszerzony - 55.5%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 50%
język polski pisemny podstawowy 91.2% 56.8%
język polski pisemny rozszerzony - 66.5%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 70.7%
matematyka pisemny podstawowy 58.8% 42.7%
matematyka pisemny rozszerzony - 22.6%
wos pisemny rozszerzony - 13.5%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
język angielski pisemny podstawowy - 72.1%
język niemiecki pisemny podstawowy - 57%
język polski pisemny podstawowy - 48.8%
język rosyjski pisemny podstawowy - 68.5%
matematyka pisemny podstawowy - 46.2%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony