konto
LII Liceum im. Władysława Stanisława Reymonta

Ocena: 2.48

Oceń Placowkę

Profile LII Liceum im. Władysława Stanisława Reymonta Warszawa

1a / biol-pol-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
112.85126.96170.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Ukończenie klasy przygotowuje do podjęcia studiów na wybranych uczelniach:

* Uniwersytet Warszawski (np. psychologia, pedagogika, filozofia, prawo, dziennikarstwo, politologia, filologia polska, filologia angielska, geologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, resocjalizacja)

* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (np. filologia polska, filozofia, biologia, pedagogika, socjologia, prawo, administracja, ochrona środowiska, psychologia)

* Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (np. biologia, ochrona środowiska, dietetyka, pedagogika, technologia żywności)

* Akademia Wychowania Fizycznego (np. zdrowie publiczne, rehabilitacja, fizjoterapia, sport, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja)

* Warszawski Uniwersytet Medyczny (np. analityka medyczna, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne)

1b / hiszp-ang-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
122135.04173.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Ukończenie klasy przygotowuje do podjęcia studiów na wybranych uczelniach:

* Uniwersytet Warszawski (np. prawo, gospodarka przestrzenna, psychologia, finanse i rachunkowość, ubezpieczenia, zarządzanie, socjologia, lingwistyka stosowana filologia angielska, administracja, kulturoznawstwo – specjalność iberystyka, archeologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, fizyka, geografia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, polityka społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka)

* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (np. nauki o rodzinie, prawo kanoniczne, filozofia, ochrona środowiska, ochrona dóbr kultury, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, matematyka, archeologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, kulturoznawstwo, inżynieria środowiska, filologia polska, pedagogika, politologia, psychologia, religioznawstwo, socjologia, teologia)

* Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (np. turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna)

* Szkoła Główna Handlowa (np. europeistyka, gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość)

* Politechnika Warszawska (np. architektura i urbanistyka, zarządzanie, matematyka, transport, administracja, budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna)

1c / mat-geogr-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
133.55144.94167.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Ukończenie klasy przygotowuje do podjęcia studiów na wybranych uczelniach:

* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego(np. administracja, ekonomia ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, matematyka, informatyka, archeologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, inżynieria środowiska)

* Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego(np. turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, inżynieria ekologiczna, inżynieria środowiska, logistyka, zarządzanie, inżynieria produkcji)

* Uniwersytet Warszawski(np.gospodarka przestrzenna, finanse, rachunkowość, ubezpieczenia, administracja, archeologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, geografia, stosunki międzynarodowe, geologia, matematyka, ochrona środowiska, zarządzanie)

* Politechnika Warszawska(np. architektura, zarządzanie i inżynieria produkcji, matematyka, transport, administracja, budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, inżynieria zarządzania,inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika)

* Szkoła Główna Handlowa (międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, turystyka międzynarodowa, ekonomia,finanse i rachunkowość, zarządzanie projektami)