konto
Liceum z Oddziałami Integracyjnymi

Ocena: 3.5

Oceń Placowkę

Profile Liceum z Oddziałami Integracyjnymi Szczecin

P_A / psychologiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
121.55135.86153.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zapraszamy do tej klasy osoby zainteresowane psychologią, bowiem dzięki autorskiemu programowi zajęć młodzież poznaje tajniki psychiki ludzkiej nie tylko na lekcjach, ale również uczestnicząc w warsztatach, konferencjach, wykładach. Dla zainteresowanych proponujemy udział w Ogólnopolskim Turnieju  Wiedzy Psychologicznej.

P_A (i) / psychologiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
81.4591.33101.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Do tej klasy podania mogą składać tylko uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy do tej klasy osoby zainteresowane psychologią, bowiem dzięki autorskiemu programowi zajęć młodzież poznaje tajniki psychiki ludzkiej nie tylko na lekcjach, ale również uczestnicząc w warsztatach, konferencjach wykładach. Dla zainteresowanych proponujemy udział w Ogólnopolskim Turnieju  Wiedzy Psychologicznej.

 

P_B / pedagogiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
109.45120.56141.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zapraszamy do tej klasy osoby zainteresowane pedagogiką. W ramach autorskiego programu uczniowie tej klasy mają lekcje, na których poznają metody pracy z dziećmi, odbywają zajęcia w pobliskim przedszkolu, realizują różnorodne projekty.

P_B (i) / pedagogiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
107.85122.2133.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Do tej klasy podania mogą składać tylko uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy do tej klasy osoby zainteresowane pedagogiką. W ramach autorskiego programu uczniowie tej klasy mają lekcje, na których poznają metody pracy z dziećmi, odbywają zajęcia w pobliskim przedszkolu, realizują różnorodne projekty.

P_C / informatyczno - językowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
93.35110.23144.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zapraszamy do tej klasy osoby zainteresowane programowaniem, wykorzystaniem informatyki w różnych dziedzinach wiedzy, m.in. w geografii i matematyce, a także osoby, które chcą biegle opanować język angielski.

 

P_C (i) / informatyczno - językowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
65.190.43123.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Do tej klasy podania mogą składać tylko uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy do tej klasy osoby zainteresowane programowaniem, wykorzystaniem informatyki w różnych dziedzinach wiedzy, m.in. w geografii i matematyce, a także osoby, które chcą biegle opanować język angielski.

P_D / społeczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
102.2124.28174.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zapraszamy do tej klasy osoby zainteresowane tematyką społeczną. Dzięki udziałowi w wielu projektach (np. projekt  Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu organizowanym przez Klub Jagielloński, debatach (np. debaty oksfordzkie organizowane przez Muzeum Narodowe w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy) i współpracy z IPN młodzież poznaje zagadnienia związane z profilem klasy nie tylko na lekcjach.