konto
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki

Profile Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Kielce

A / humanistyczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

poszerzony program nauczania języka polskiego, do wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie, dla chętnych również języka angielskiego
przedmioty Edukacja prawna lub Wiedza o sztuce i mediach będą prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim
przygotowanie do studiów humanistycznych: prawniczych, dziennikarskich, filmoznawczych, filologicznych, psychologicznych, itp.
udział uczniów w rozprawach sądowych
cykl spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych
udział w programie Filmoteka Szkolna
realizacja projektów filmowych

B / medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil medyczny
- poszerzony program nauczania biologii i chemii, dla chętnych również języka angielskiego;
- przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych;
- współpraca z Instytutem Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego;
- współpraca z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego;
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej..

C / politechniczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil politechniczny
- poszerzony program nauczania matematyki oraz do wyboru geografii lub fizyki, dla chętnych również języka angielskiego;
- przygotowanie do studiów na kierunkach politechnicznych i ekonomicznych;
- współpraca z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz z Politechniką Świętokrzyską;
- lekcje edukacyjne w Centrum Edukacji Geopark Kielce.