Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki

Profile Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Kielce

A / humanistyczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

poszerzony program nauczania języka polskiego, do wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie, dla chętnych również języka angielskiego
przedmioty Edukacja prawna lub Wiedza o sztuce i mediach będą prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim
przygotowanie do studiów humanistycznych: prawniczych, dziennikarskich, filmoznawczych, filologicznych, psychologicznych, itp.
udział uczniów w rozprawach sądowych
cykl spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych
udział w programie Filmoteka Szkolna
realizacja projektów filmowych

B / medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil medyczny
- poszerzony program nauczania biologii i chemii, dla chętnych również języka angielskiego;
- przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych;
- współpraca z Instytutem Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego;
- współpraca z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego;
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej..

C / politechniczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil politechniczny
- poszerzony program nauczania matematyki oraz do wyboru geografii lub fizyki, dla chętnych również języka angielskiego;
- przygotowanie do studiów na kierunkach politechnicznych i ekonomicznych;
- współpraca z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz z Politechniką Świętokrzyską;
- lekcje edukacyjne w Centrum Edukacji Geopark Kielce.

D / humanistyczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriawos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Pierwszym obowiązkowym przedmiotem rozszerzonym jest język polski, drugim - do wyboru historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia.
Dla chętnych trzecim przedmiotem rozszerzonym może być język angielski.
W zależności od drugiego wybranego przedmiotu rozszerzonego przedmiotem uzupełniającym jest odpowiednio przyroda lub historia i społeczeństwo.
Ponadto w klasie drugiej uczeń wybiera przedmiot uzupełniający: edukacja prawna lub wiedza o filmie i mediach.
W ramach przedmiotu: edukacja prawna uczniowie biorą udział w rozprawach sądowych, spotkaniach z przedstawicielami zawodów prawniczych, uczestniczą w lekcjach w Ośrodku Myśli Patriotycznej.
Realizując przedmiot wiedza o filmie i mediach, uczniowie biorą udział w programie Filmoteka Szkolna, w kinowym cyklu filmowym i w innych projektach, np.: "Noc Filmowa", "Miejska Gra Filmowa", realizują także filmy, reportaże, animacje, dokumenty, fabuły.
Profil ten zapewnia przygotowanie do studiów prawniczych, humanistycznych i artystycznych.

E / medyczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil medyczny
- poszerzony program nauczania biologii i chemii, dla chętnych również języka angielskiego;
- przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych;
- współpraca z Instytutem Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego;
- współpraca z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego;
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej..

F / politechniczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykageografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Profil politechniczny
- poszerzony program nauczania matematyki oraz do wyboru geografii lub fizyki, dla chętnych również języka angielskiego;
- przygotowanie do studiów na kierunkach politechnicznych i ekonomicznych;
- współpraca z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz z Politechniką Świętokrzyską;
- lekcje edukacyjne w Centrum Edukacji Geopark Kielce.