konto
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki

Ocena: 3.06

Oceń Placowkę

Profile Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Kielce

IA / humanistyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
117.95158.98200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

IA - HUMANISTYCZNY z możliwością wyboru w kl. II jednej z dwóch specjalizacji: Prawniczej lub Kulturoznawczej

 •          poszerzony program nauczania języka polskiego, do wyboru historii lub geografii lub wiedzy o społeczeństwie, dla chętnych również języka angielskiego
 •          przedmioty Edukacja prawna lub Wiedza o sztuce i mediach będą prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim
 •          przygotowanie do studiów humanistycznych: prawniczych, dziennikarskich, filmoznawczych, filologicznych, psychologicznych, itp.
 •          udział uczniów w rozprawach sądowych
 •          cykl spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych
 •          udział w programie Filmoteka Szkolna
 •          realizacja projektów filmowych

IB / medyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
119.1159.33199.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

IB - MEDYCZNY

 •          poszerzony program nauczania biologii i chemii, dla chętnych również języka angielskiego
 •          współpraca z Instytutem Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 •          współpraca z Instytutem Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 •          kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

IC / politechniczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
117.05159.18201.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
21010 -

Opis:

IC - POLITECHNICZNY

 •          poszerzony program nauczania matematyki, do wyboru geografii lub fizyki, dla chętnych również języka angielskiego
 •          współpraca z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 •          zajęcia na Politechnice Świętokrzyskiej
 •          lekcje edukacyjne w Centrum Edukacji Geopark Kielce