konto
Katolickie Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

Wyniki matur Katolickie Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Kraków

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 37.75% 4
filozofia pisemny rozszerzony - 75% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 84.5% 2
geografia pisemny rozszerzony - 29.6% 5
historia pisemny rozszerzony - 32.43% 7
historia muzyki pisemny rozszerzony - 48% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 70.67% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 70% 3
język angielski pisemny podstawowy 94.12% 82.5% 34
język angielski ustny podstawowy 100% 82.35% 34
język angielski pisemny rozszerzony - 63.76% 21
język polski pisemny podstawowy 94.12% 60.85% 34
język polski ustny podstawowy 100% 69.06% 34
język polski pisemny rozszerzony - 48.59% 17
matematyka pisemny podstawowy 85.29% 62.38% 34
matematyka pisemny rozszerzony - 49.78% 9
WOS pisemny rozszerzony - 44.67% 6

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 36% 8
filozofia pisemny rozszerzony - 54% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 45.67% 6
geografia pisemny rozszerzony - 54% 4
historia pisemny rozszerzony - 66% 2
historia sztuki pisemny rozszerzony - 44.75% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 41.25% 8
język angielski pisemny podstawowy 97.22% 92% 36
język angielski pisemny rozszerzony - 80.31% 26
język polski pisemny podstawowy 97.22% 58.78% 36
język polski pisemny rozszerzony - 57.18% 17
matematyka pisemny podstawowy 94.44% 65.08% 36
matematyka pisemny rozszerzony - 39% 14
WOS pisemny rozszerzony - 42.75% 4

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 50.67% 6
chemia pisemny rozszerzony - 18% 1
geografia pisemny rozszerzony - 56% 6
historia pisemny rozszerzony - 46.5% 4
historia sztuki pisemny rozszerzony - 51.5% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 44% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 92.82% 24
język angielski pisemny rozszerzony - 81.2% 15
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 64% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 92% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 61.04% 25
język polski pisemny rozszerzony - 57.3% 11
matematyka pisemny podstawowy 100% 72.26% 25
matematyka pisemny rozszerzony - 51.2% 10

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony