konto
Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warmiński

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Rodzaj:liceum / niepubliczna

Strona:Przejdź na stronę szkoły

e-mail:klolidzbark@gmail.com

Tel.:601-696-975

Adres:ul. Polna 36, 11-100 Lidzbark Warmiński

Języki: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim powstało 1 września 2018 roku. Liceum jest szkołą posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Nie pobieramy czesnego. Nie zbieramy składek na komitet rodzicielski.

Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które pomagają dostosować placówkę do zmieniającego się świata i wyzwań współczesnej edukacji. Zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej odbywają się od poniedziałku do czwartku. W piątek realizujemy podstawę programową w formie prac projektowych, paneli dyskusyjnych, spotkań z fachowcami, wycieczek dydaktycznych, warsztatów naukowych, organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą.

W 2023 roku zrezygnowaliśmy z obowiązkowych prac domowych z przedmiotów, których uczniowie nie zdają na maturze.

Wychowanie i nauczanie opierają się na systemie wartości chrześcijańskich. Dzięki indywidualnemu rozpoznaniu potrzeb i możliwości ucznia, każdy może rozwijać się i specjalizować w wybranej dziedzinie.

W szkole nauczyciele i dyrekcja starają stworzyć warunki do rozwijania zainteresowań i umiejętności uczniów, położony jesz nacisk na nauczenie samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez uczenie kreatywności i samooceny z uwzględnieniem propagowania zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw odpowiedzialności, uczciwości, samodyscypliny, solidności i kultury osobistej oraz kształtowanie postaw szacunku i tolerancji, z uwzględnieniem poszanowania dla różnorodności światopoglądowej i religijnej.

Mamy do dyspozycji halę sportową i siłownię, także do zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie korzystają z szafek ubraniowych i osobistych (książkowych). Poza pokojem nauczycielskim, w szkole jest pokój uczniowski dostosowany do odpoczynku, konsumpcji, spędzenia wolnego czasu. Uczniowie realnie współdecydują o organizacji i funkcjonowaniu szkoły.

 

PROFILE

Nasza szkoła jest wyjątkowa i otwarta na potrzeby młodzieży, bo uczniowie sami wybierają przedmioty, które będą realizowali w zakresie rozszerzonym. Decyzję podejmują (bardziej świadomie) po zajęciach z nauczycielami, podczas których zostają zapoznani z zakresem rozszerzeń poszczególnych przedmiotów i sposobem ich realizacji. Przedmioty rozszerzone wybierają we wrześniu.

Matury 2023 formuła 2023 - Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Język polski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Matematyka

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Język angielski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Osiągnięcia Szkoły

Opinia o Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warmiński

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj