konto
IX Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino

Ocena: 3.94

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum z Odziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino Szczecin

A / Politechniczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
156.55162.83175.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Realizacja programu klasy umożliwia:

 • naukę matematyki, języka obcego, informatyki na poziomie rozszerzonym,
 • podjęcie studiów na kierunkach: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn oraz innych,
 • naukę języka C++,python, HTML, CSS, Wordpress, elementarnie, php, java
 • zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia grafiki komputerowej,
 • przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
 • wykształcenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających,
 • rozwiązywanie problemów matematycznych, rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia,
 • udział w pokazach i prelekcjach prowadzonych przez kadrę akademicką Akademii Morskiej,
 • poznanie prawnych i społecznych aspektów zastosowań informatyki,
 • naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,
 • realizację własnych zainteresowań przez wykonywanie projektów programistycznych i interdyscyplinarnych.

B / Lingwistyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język obcy (proponowany) język polski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
154.25163.37190.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Realizacja programu klasy umożliwia:

 • naukę dwóch języków obcych(angielskiego oraz niemieckiego lub francuskiego) w zakresie rozszerzonym; opanowanie ich na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów na uczelniach zagranicznych,
 • udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez kadrę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • zajęcia dodatkowe z języka japońskiego, rosyjskiego i łacińskiego, oraz koło teatralne w języku obcym,
 • przygotowanie do egzaminów potwierdzających poziom znajomości języka(
  DELF/DSD),
 • dodatkowe przedmioty w języku angielskim: Business English oraz Realioznawstwo,
 • realizację własnych zainteresowań przez wykonywania projektów edukacyjnych
  związanych tematycznie z profilem klasy z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

C / Prawno - Kulturowy rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) historia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
149.05156.77180.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Realizacja programu klasy umożliwia:

 • przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych,
  prawniczych,społecznych, filologicznych,
 • poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o państwie i prawie oraz poznanie podstaw języka łacińskiego( łacina dla prawników) w ramach bloku humanistycznego,
 • rozwijanie wybranych rodzajów aktywności twórczej oraz zainteresowań artystycznych, udział w zajęciach edukacji filmowej, teatralnej, medialnej, 
 • wprowadzenie w świat analizy i interpretacji tekstów kultury ułatwiające rozumienie i wartościowanie dzieł sztuki,
 • naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia.

D / Dwujęzyczny - język niemiecki rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
128.05167.9202.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
24040 -

Egzamin wstępny:

Do klasy obowiązuje sprawdzian z języka niemieckiego.

Opis:

Realizacja programu klasy umożliwia:

 • przygotowanie i przystąpienie w szkole do egzaminu Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II, uprawniającego do studiowania na niemieckich uczelniach,
 • opanowanie języka na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów na uczelniach
  niemieckojęzycznych,
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych z rówieśnikami z Niemiec, oraz innych krajów niemieckojęzycznych,
 • współpracę ze szkołami partnerskimi z Niemiec, wymiany uczniowskie,
 • doskonalenie języka w ramach przedmiotów nauczanych dwujęzycznie: język niemiecki, matematyka oraz historia i społeczeństwo.

E / Medyczno - Biotechnologiczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
157.3164.58181.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Realizacja programu klasy umożliwia:

 • realizację rozszerzonej biologii, języka obcego oraz wybór trzeciego przedmiotu
  rozszerzonego: chemia lub fizyka,
 • możliwość podjęcia studiów na kierunkach medycznych m.in. lekarski, farmacja,
  analityka medyczna, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo,
  fizjoterapia, psychologia,
 • poznanie etymologii pojęć przyrodniczych poprzez udział w zajęciach z języka
  łacińskiego,
 • udział w zajęciach poszerzających wiedzę z genetyki, chemii organicznej i nieorganicznej, biochemii,
 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach i warsztatach prowadzonych przez kadrę akademicką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT,
 • naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,
 • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in. z zakresu biologii i chemii.