konto
IX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi

Ocena: 2.63

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi Rzeszów

1Adw / dwujęzyczna biologiczno - medyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
173.75191.62206.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
22525 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 25.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Opieka naukowa: Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, fizykoterapia, analityka medyczna, pielęgniarstwo, dietetyka, ratownictwo medyczne, biotechnologia, bioinżynieria molekularna, biologia, chemia, ochrona środowiska, kosmetologia i innych.

Wiemy, jak ważne jest łączenie teorii z praktyką dlatego realizujemy program metodą biologii doświadczalnej. Uczniowie uczestniczą w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych w ramach współpracy z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod patronatem którego jest profil biologiczno-medyczny.

1Aog / biologiczno - medyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
163.8168.1185.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Opieka naukowa: Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, fizykoterapia, analityka medyczna, pielęgniarstwo, dietetyka, ratownictwo medyczne, biotechnologia, bioinżynieria molekularna, biologia, chemia, ochrona środowiska, kosmetologia i innych.

Wiemy, jak ważne jest łączenie teorii z praktyką dlatego realizujemy program metodą biologii doświadczalnej. Uczniowie uczestniczą w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych w ramach współpracy z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod patronatem którego jest profil biologiczno-medyczny.

1Bdw / dwujęzyczna ekonomiczno-menadżerska rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biznes i zarządzanie (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
170.9184.12200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
22525 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 25.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Opieka naukowa: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: ekonomia, finanse, logistyka, zarządzanie, marketing, ekonometria, inżynieria produkcji, administracja geografia, architektura krajobrazu, elektronika, turystyka i rekreacja, zootechnika, informatyka, rolnictwo, kartografia, geologia, rachunkowość, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, górnictwo, geodezja  i innych.

Wiemy, jak ważne jest uczenie się w perspektywie dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, pod patronatem której funkcjonuje profil ekonomiczno-menedżerski.

1Bog / ekonomiczno-menadżerska rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
160168.37185.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Opieka naukowa: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: ekonomia, finanse, logistyka, zarządzanie, marketing, ekonometria, inżynieria produkcji, administracja geografia, architektura krajobrazu, elektronika, turystyka i rekreacja, zootechnika, informatyka, rolnictwo, kartografia, geologia, rachunkowość, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, górnictwo, geodezja  i innych.

Wiemy, jak ważne jest uczenie się w perspektywie dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, pod patronatem której funkcjonuje profil ekonomiczno-menedżerski.

1Cdw / dwujęzyczna politechniczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
164.15183.8200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
22525 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 25.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Klasa o profilu politechnicznym to wyzwanie dla uczniów, którzy lubią przedmioty ścisłe: matematykę, fizykę i informatykę. Nauka na tym profilu przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i języka angielskiego oraz do podjęcia studiów na wszystkich uczelniach technicznych.

Klasa objęta patronatem:

  • Uniwersytetu Rzeszowskiego (Centrum Dydaktyczno – Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologi). W ramach współpracy cykl  wykładów i zajęć laboratoryjnych w pracowniach uczelni, uczestnictwo w programie „Zostań odkrywcą – przez eksperyment do wynalazku” oraz udział w mikrograntach.
  • Politechniki Rzeszowskiej w ramach programu Kariera Młodego Inżyniera.

W ramach współpracy z Pratt & Whitney Rzeszów S.A. (dawna Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”) przewidziane są wycieczki tematyczne, podczas których uczniowie-uczestnicy zapoznają się z przebiegiem procesu produkcyjnego.

1Ddw / dyplomatyczno-prawnicza rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
163.05177.27200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Opieka naukowa: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: prawo, dziennikarstwo, medioznawstwo,  aktorstwo, reżyseria, taniec, animacja kultury, psychologia, doradztwo zawodowe, lingwistyka,  politologia,  historia, nauki społeczne, muzykoterapia, ekonomia, komunikacja społeczna, teologia, religioznawstwo, administracja, pedagogika, bibliotekarstwo, i in.

Program skierowany jest do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, którzy będą rozwijać swoje uzdolnienia poprzez:
– uczestnictwo w wykładach i zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WSPiA,
– udział w rozprawach sądowych,
– wizyty w  Radiu Rzeszów, TVP Rzeszów oraz wydawnictwach prasowych,
– uczestnictwo w spektaklach teatralnych i filmowych,  wystawach,
– zaangażowanie w Dyskusyjnym Klubie Filmowym,
– redagowanie gazetki szkolnej,
– udział w zajęciach teatralnych, poetyckich i recytatorskich.

1Dog / dwujęzyczna dyplomatyczno-prawnicza rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
150.1161.18180.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
22525 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 25.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Opieka naukowa: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: prawo, dziennikarstwo, medioznawstwo,  aktorstwo, reżyseria, taniec, animacja kultury, psychologia, doradztwo zawodowe, lingwistyka,  politologia,  historia, nauki społeczne, muzykoterapia, ekonomia, komunikacja społeczna, teologia, religioznawstwo, administracja, pedagogika, bibliotekarstwo, i in.

Program skierowany jest do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, którzy będą rozwijać swoje uzdolnienia poprzez:
– uczestnictwo w wykładach i zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WSPiA,
– udział w rozprawach sądowych,
– wizyty w  Radiu Rzeszów, TVP Rzeszów oraz wydawnictwach prasowych,
– uczestnictwo w spektaklach teatralnych i filmowych,  wystawach,
– zaangażowanie w Dyskusyjnym Klubie Filmowym,
– redagowanie gazetki szkolnej,
– udział w zajęciach teatralnych, poetyckich i recytatorskich.

1IB / biol-chem-fiz-mat rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
164184.15201.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
22525 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 1 do (włącznie) 25.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

W oddziale międzynarodowym w klasie pierwszej i drugiej realizowana jest podstawa programowa 4-letniego liceum zgodnie z opracowaną siatką godzin oraz autorskimi programami nauczania zaakceptowanymi przez MEN. Natomiast od klasy 3 realizowany jest Program Matury Międzynarodowej IB w języku angielskim (z wyjątkiem języka polskiego i języków obcych), w którym uczeń wybiera obowiązkowo z każdej poniższej grupy po jednym przedmiocie, z tym że co najmniej trzy z nich na poziomie rozszerzonym, a nie więcej niż trzy na poziomie podstawowym realizowane w klasie trzeciej i czwartej.

•        Grupa l   - język polski

•        Grupa ll  - język angielski

•        Grupa lll - ekonomia, historia, psychologia, ESS (środowisko i społeczeństwo)

•        Grupa lV - chemia, fizyka, biologia

•        Grupa V - matematyka

•        Grupa VI - Visual Art. (sztuka), język hiszpański, język niemiecki lub inny z grupy lll lub IV

Ponadto uczeń ma obowiązek zaliczyć kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge – TOK), prowadzony w wymiarze 2 - 3 godzin tygodniowo, który jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Jest znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu na uczenie się,

Ważnym elementem edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana praca na rzecz społeczności oraz rozwoju osobistego (Creativity, Action, Service – CAS). W ciągu dwóch lat nauki uczeń ma obowiązek przepracować 150 godzin zegarowych w

ramach CAS, którego najistotniejszą częścią jest tzw. „serwis” czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy jest udokumentowana i kontrolowana przez nauczyciela (koordynatora CAS).

Obowiązkiem każdego ucznia jest także napisanie pracy dyplomowej (Extended Essay) w języku angielskim z wybranego przedmiotu .