konto
IX Liceum im. Klementyny Hoffmanowej

Ocena: 2.76

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum im. Klementyny Hoffmanowej Warszawa

1ab / biol-chem-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
171.25177.55197.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej – prowadząc eksperymenty tak chemiczne jak i biologiczne.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z chemii i biologii w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (w tym laboratorium chemicznym), wyjazdy do Centrum Badań Jądrowych w Świerku, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i Muzeum Ewolucji.

Przedmiot uzupełniający: podstawy języka łacińskiego

Przykładowe kierunki studiów, które mogą podjąć absolwenci tego profilu:

lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, matematyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatyka.

1c / mat-fiz-inf rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
173.25178.22188.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Do tego profilu zapraszamy: absolwentów gimnazjów zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umiejętności logicznego rozumowania, zgłębianiem tajników algorytmiki i programowaniem w popularnych językach, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach nie tylko politechnicznych. Program nauczania oparty jest na ciekawych doświadczeniach, rozbudzaniu ciekawości i dociekliwości ucznia, a uzupełniony o wiedzę informatyczną, służy głębszemu rozumieniu metod matematycznych.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z fizyki w bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni, udział w wykładach na uczelniach informatycznych, dodatkowe zajęcia z informatyki dla zainteresowanych.

Przedmiot uzupełniający: statystyczna analiza danych

1d / mat-fiz-chem rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
172.8179.72195.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami politechnicznymi lub kierunkami ścisłymi na uniwersytetach, chcących zrozumieć prawa rządzące otaczającym nas światem przyrody.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z chemii i fizyki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach (w tym w laboratorium chemicznym), wyjazdy do Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Dodatkowe zajęcia z informatyki dla chętnych.

Przedmiot uzupełniający: statystyczna analiza danych

1e / hist-geo-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
167.65172.34187.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów o szerokich zainteresowaniach, wykraczających poza typowe ramy nauk ścisłych/humanistycznych, chcących zrozumieć mechanizmy działania ekonomii i gospodarki.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia z pracownikami naukowymi Wydziału Zarządzania UW, liczne zajęcia w instytucjach kultury, sztuki i muzeach, spotkania z przedstawicielami zawodów ekonomicznych i społecznych.

Przykładowe kierunki studiów, które mogą podjąć absolwenci tego profilu: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria i analiza danych, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, transport, administracja, archeologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, geografia, geologia, historia, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, kulturoznawstwo, międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe.

1f / wos-geogr-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosgeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
172.9177.91186.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych polityką i mechanizmami jej działania, chcących poznać mechanizmy działania społeczeństw, ale też o szerokich zainteresowaniach humanistycznych obejmujących umiejętności uzasadniania, analizowania i wyciągania wniosków.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: spotkania z pracownikami i doktorantami Wydziału Prawa i Administracji UW, udział w zorganizowanych dla nich zajęciach na WPiA UW, zajęcia w instytucjach kultury i muzeach, spotkania z dziennikarzami, tłumaczami, reportażystami oraz przedstawicielami nauk społecznych, wyjazdowe warsztaty matematyczno-humanistyczne.

Przykładowe kierunki studiów, które mogą podjąć absolwenci tego profilu: prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, psychologia, filologia polska, studia amerykanistyczne, lingwistyka stosowana, filozofia, geologia, historia sztuki, kulturoznawstwo, pedagogika, polityka regionalna, samorząd terytorialny, archeologia, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH), ekonomia.

1u / mat-fiz-ang rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
173.05180.31193.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Do tego profilu zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych matematyką oraz innymi naukami ścisłymi i chcących rozwijać swoje zdolności i umiejętności w tym kierunku. Rozszerzony program nauczania j. angielskiego ułatwi posługiwanie się językiem, w którym powstają najważniejsze prace z zakresu nauk ścisłych.

Klasa objęta patronatem Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: część lekcji matematyki prowadzona przez pracownika Wydziału MIM UW, zajęcia laboratoryjne z fizyki i wykłady oraz warsztaty prowadzone przez pracowników obu wymienionych wyżej wydziałów uzupełniające program nauczania fizyki i matematyki, zajęcia w bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni fizycznej

Przedmiot uzupełniający: statystyczna analiza danych