konto
IX Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka

Ocena: 3.71

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka Toruń

A / Zdrowie i uroda rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiajęzyk angielskiedukacja dla bezpieczeństwageografiainformatykajęzyk niemieckiwfwos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
87.55109.34163.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty profilowe:

 • edukacja kosmetyczna
 • edukacja prozdrowotna w tym fitness

Oferta klasy:

 • wyjazdowe warsztaty profilowe
 • wolontariat sportowy
 • zajęcia praktyczne w instytucjach partnerskich
 • udział w akcjach sportowo - rekreacyjnych szkolnych i miejskich
 • możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych  (np. instruktor rekreacji ruchowej, wizażysta, przedłużanie rzęs, przedłużanie paznokci)

Absolwent otrzymuje:

 • zaświadczenia, certyfikaty lub książeczki instruktorskie potwierdzające ukończone kursy np.: instruktora rekreacji ruchowej o specjalności Nordic Walking oraz specjalności Fitness nowoczesne formy gimnastyki
 • zaświadczenia potwierdzające udział w innych formach aktywności np. w wolontariacie

B / Humanistyczno-pedagogiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk polskimuzykaplastykabiologiaedukacja dla bezpieczeństwageografiajęzyk angielskijęzyk obcytechnikawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
99.3114.81143.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty profilowe:

 •  warsztaty humanistyczno–pedagogiczne

Oferta klasy:

 • wyjazdowe warsztaty z zakresu wolontariatu, pomocy rówieśniczej, wejścia na rynek pracy
 • wolontariat szkolny
 • zajęcia praktyczne w placówkach oświatowych
 • udział w akcjach miejskich i szkolnych

Absolwent otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wolontariatu
 • certyfikat Młodzieżowego Lidera Wsparcia Rówieśniczego
 • zaświadczenia potwierdzające udział w innych formach aktywności

C / Ogólny z językiem hiszpańskim rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografiahistoriajęzyk angielskijęzyk obcyedukacja dla bezpieczeństwainformatykajęzyk hiszpańskimuzykaplastykawfwos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
113.65131.44153.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty profilowe:

 • autorski przedmiot - warsztaty rozwoju osobistego - pozwalający na poznanie siebie i odkrycie swoich predyspozycji zawodowych

Oferta klasy:

 • profilowe wyjazdy szkoleniowe
 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego od podstaw
 • teoretyczny kurs prawa jazdy, zakończony egzaminem wewnętrznym w szkole nauki jazdy
 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii multimedialnych
 • podstawy turystyki – zajęcia w hotelu i biurze podróży

Absolwent otrzymuje:

 • możliwość zdawania państwowego egzaminu na prawo jazdy na podstawie odbytego kursu
 • zaświadczenia potwierdzające udział w innych formach aktywności
 • indywidualną diagnozę predyspozycji zawodowych