konto
IX Liceum im. Juliusza Słowackiego

Ocena: 1.55

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum im. Juliusza Słowackiego Wrocław

0 / wstępna rok: 2019/2020

Języki obce:

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.25183.8207.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2500 -

Od roku szkolnego 2019/2020 Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusz Słowackiego we Wrocławiu otwiera dwujęzyczną klasę wstępną z językiem hiszpańskim. Klasa wstępna to roczne przygotowanie do nauki w klasie dwujęzycznej nowego czteroletniego liceum. Uczeń klasy wstępnej ma zapewnioną kontynuację nauki w oddziale dwujęzycznym z językiem hiszpańskim w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Juliusza Słowackiego (rok szkolny 2020/2021) Nauka w klasie wstępnej pozwoli na osiągnięcie takiego poziomu znajomości języka hiszpańskiego, który w kolejnych latach nauki umożliwi uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez native speakerów i przygotowanie do matury z przedmiotów hiszpańskich. Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 23 maja 2019 r.
Progiem zaliczenia sprawdzianu jest 25% maksymalnej liczby punktów. Przedmiotami rozszerzonymi nauczanymi w klasie dwujęzycznej będą: historia i geografia.

A / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.35172.84187.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

B / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.2169.44200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

C1 / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
173.6178.49200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

C2 / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
158.65164.84185.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

D1 / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
160.55166.2172.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

D2 / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
162.45170.18189.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

E / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
155.65162.57200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F1 / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.6168.75200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F2 / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.8164.47200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

S1 / sportowa - piłka siatkowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
100115.33126
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

S2 / sportowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
190252.81285
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -