IX Liceum im. Juliusza Słowackiego

Ocena: 1.52

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum im. Juliusza Słowackiego Wrocław na rok 2019/2020

0 / wstępna dla ósmoklasistów

Języki obce

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Od roku szkolnego 2019/2020 Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusz Słowackiego we Wrocławiu otwiera dwujęzyczną klasę wstępną z językiem hiszpańskim. Klasa wstępna to roczne przygotowanie do nauki w klasie dwujęzycznej nowego czteroletniego liceum. Uczeń klasy wstępnej ma zapewnioną kontynuację nauki w oddziale dwujęzycznym z językiem hiszpańskim w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Juliusza Słowackiego (rok szkolny 2020/2021) Nauka w klasie wstępnej pozwoli na osiągnięcie takiego poziomu znajomości języka hiszpańskiego, który w kolejnych latach nauki umożliwi uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez native speakerów i przygotowanie do matury z przedmiotów hiszpańskich. Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 23 maja 2019 r.
Progiem zaliczenia sprawdzianu jest 25% maksymalnej liczby punktów. Przedmiotami rozszerzonymi nauczanymi w klasie dwujęzycznej będą: historia i geografia.

A / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
168173.67186.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego lub niemieckiego (nauczanego w gimnazjum), uczą się od podstaw drugiego języka obcego, którym dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego jest język niemiecki, a dla uczniów kontynuujących naukę języka niemieckiego jest język angielski. W pierwszym tygodniu września przeprowadzamy test znajomości obu języków. Na grupy językowe młodzież dzielona jest z uwzględnieniem poziomu znajomości języka. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

B / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

B / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.8167.29200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego (nauczanego w gimnazjum) i uczą się od podstaw języka włoskiego. W pierwszym tygodniu września przeprowadzamy test znajomości języka angielskiego. Na grupy językowe młodzież dzielona jest z uwzględnieniem poziomu znajomości języka angielskiego. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

Trzeci przedmiot rozszerzony: przedmiot do wyboru z listy*: j. polski, biologia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie (od klasy drugiej)

C1 / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

C1 / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
164.6168.03179
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego (nauczanego w gimnazjum) i od podstaw uczą się języka niemieckiego. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Przedmiot rozszerzony do wyboru z listy*: j. polski, matematyka, geografia, fizyka, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j. angielski (od klasy drugiej)

C2 / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

C2 / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:chemia
4:biologia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
169.6175.23200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Trzeci przedmiot rozszerzony wybierany z następującej listy: j. polski, matematyka, geografia, fizyka, filozofia, informatyka, WOS. 

Trzeciego przedmiotu rozszerzonego nauczamy w grupach międzyoddziałowych od klasy drugiej.

D / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.2161.69175.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego (nauczanego w gimnazjum) i uczą się od podstaw języka rosyjskiego. W pierwszym tygodniu września przeprowadzamy test znajomości języka angielskiego. Na grupy językowe młodzież dzielona jest z uwzględnieniem poziomu znajomości języka angielskiego. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

Przedmiot rozszerzony do wyboru z listy*: j. polski, matematyka, geografia, fizyka, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie (od klasy drugiej) 

* Utworzenie grupy przedmiotowej dla wybranego przedmiotu jest możliwe tylko wówczas gdy zbierze się grupa co najmniej piętnastoosobowa, w przeciwnym wypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru. Przedmiotów tych nauczamy w grupach międzyoddziałowych.

D1 / ogólna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

D2 / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

E / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia język polski wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156165.81200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego (nauczanego w gimnazjum), uczą się od podstaw języka hiszpańskiego. W pierwszym tygodniu września przeprowadzamy test znajomości języka angielskiego. Na grupy językowe młodzież dzielona jest z uwzględnieniem poziomu znajomości języka angielskiego. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

E / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

F1 / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

historia język angielski
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
154.8160.8174
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmiot rozszerzony do wyboru z listy*: j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia, informatyka (od klasy drugiej) 

*Utworzenie grupy przedmiotowej dla wybranego przedmiotu jest możliwe tylko wówczas gdy zbierze się grupa co najmniej piętnastoosobowa, w przeciwnym wypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru. Przedmiotów tych nauczamy w grupach międzyoddziałowych.

F1 / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język angielski
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

F2 / ogólna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

F2 / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) historia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
163.8166189.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
151.80 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

H / dwujęzyczny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
97.2176.42216.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2400 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym natomiast języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

Przedmiot nauczany dwujęzycznie w grupie H1: historia lub geografia 

Przedmiotami uzupełniającymi są: literatura hiszpańska (przedmiot nauczany w języku hiszpańskim) - od klasy pierwszej; historia i sztuka Hiszpanii (przedmiot nauczany w języku hiszpańskim) - od klasy pierwszej; geografia Hiszpanii (przedmiot nauczany w języku hiszpańskim) - od klasy drugiej 

Przedmiotami rozszerzonymi nauczanymi od klasy drugiej są: 
w grupie A: 
- geografia 
- przedmiot do wyboru z listy*: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język polski, WOS, informatyka, filozofia 

w grupie B 
- historia 
- przedmiot do wyboru z listy*: matematyka, język polski, WOS, informatyka, filozofia 

Przedmiotami uzupełniającymi nauczanymi od klasy drugiej są: 
w grupie A 
- historia i społeczeństwo 
w grupie B 
- przyroda 
(grupę A lub B uczniowie klasy H wybierają w pierwszej klasie do 15 marca) 

* Utworzenie grupy przedmiotowej dla wybranego przedmiotu jest możliwe tylko wówczas gdy zbierze się grupa co najmniej piętnastoosobowa, w przeciwnym wypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru. Przedmiotów tych nauczamy w grupach międzyoddziałowych.

S1 / sportowa - piłka siatkowa dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

S2 / sportowa dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu