konto
IX Liceum im. Juliusza Słowackiego

Ocena: 1.7

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum im. Juliusza Słowackiego Wrocław

A4 / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
161.75176.83191.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, fizyki i informatyki. Języki obce nauczane w klasie: język angielski i język niemiecki. Punkty rekrutacyjne za oceny ze świadectwa z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

B4 / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
163.05174.75200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o rozszerzonym programie nauczania z przedmiotów: matematyka, geografia, język angielski. Języki obce nauczane w klasie: język angielski (kontynuacja) i język włoski (od podstaw).

C1 / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
169.35178.93188.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i języka angielskiego.

C2 / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
154.9162.03200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z rozszerzonym programem nauczania z przedmiotów: biologia, chemia , język hiszpański.

D1 / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
157.65165.35200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o rozszerzonym programie nauczania z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski

D2 / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
154.65168.35200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o rozszerzonym programie nauczania z przedmiotów: biologia, chemia, język niemiecki.

E4 / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
148.65152.85200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o rozszerzonym programie nauczania z przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

F1 / ogólny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
150.3162.7175.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o rozszerzonym programie nauczania z przedmiotów: język polski, historia, język angielski. Dodatkowy język obcy nowożytny: język czeski.

F2 / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
152.05159.45200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o rozszerzonym programie nauczania z przedmiotów: język polski, historia, język angielski. Dodatkowy język obcy nowożytny: język czeski.

H / dwujęzyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2400 -

Opis:

Przedmioty literatura hiszpańska, historia i sztuka Hiszpanii, geografia Hiszpanii nauczane będą również w języku hiszpańskim.

S1 / sportowa - piłka siatkowa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
315171
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
1000 -

Opis:

Klasa sportowa, piłka siatkowa dziewcząt. Rekrutacja do klasy odbywa się w oparciu o próbę sprawności fizycznej. Kandydat, który zgłasza wolę przystąpienia do próby sprawności fizycznej winien dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w testach sprawnościowych wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

S2 / sportowa rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
98117136
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa sportowa, piłka ręczna chłopców.Rekrutacja do klasy odbywa się w oparciu o próbę sprawności fizycznej. Kandydat, który zgłasza wolę przystąpienia do próby sprawności fizycznej winien dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w testach sprawnościowych wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

W / wstępna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
113.85161.65209.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2500 -

Opis:

Klasa wstępna to roczne przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w oddziale dwujęzycznym z językiem hiszpańskim w 4-letnim liceum. Nauka w klasie wstępnej pozwoli na osiągnięcie takiego poziomu znajomości języka hiszpańskiego, który w kolejnych latach nauki umożliwi uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez native speakerów i przygotowanie do matury z przedmiotów hiszpańskich.