konto
IX Liceum im. Juliusza Słowackiego

Ocena: 1.66

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum im. Juliusza Słowackiego Wrocław

A4 / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
161.75176.83191.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

B4 / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
163.05174.75200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

C1 / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
169.35178.93188.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

C2 / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
154.9162.03200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

D1 / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
157.65165.35200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

D2 / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
154.65168.35200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

E4 / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
148.65152.85200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F1 / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
150.3162.7175.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F2 / ogólna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
152.05159.45200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

H / dwujęzyczny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2400 -

Opis:

Uczniowie kontynuują naukę języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym natomiast języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

Przedmiot nauczany dwujęzycznie w grupie H1: historia lub geografia 

Przedmiotami uzupełniającymi są: literatura hiszpańska (przedmiot nauczany w języku hiszpańskim) - od klasy pierwszej; historia i sztuka Hiszpanii (przedmiot nauczany w języku hiszpańskim) - od klasy pierwszej; geografia Hiszpanii (przedmiot nauczany w języku hiszpańskim) - od klasy drugiej 

Przedmiotami rozszerzonymi nauczanymi od klasy drugiej są: 
w grupie A: 
- geografia 
- przedmiot do wyboru z listy*: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język polski, WOS, informatyka, filozofia 

w grupie B 
- historia 
- przedmiot do wyboru z listy*: matematyka, język polski, WOS, informatyka, filozofia 

Przedmiotami uzupełniającymi nauczanymi od klasy drugiej są: 
w grupie A 
- historia i społeczeństwo 
w grupie B 
- przyroda 
(grupę A lub B uczniowie klasy H wybierają w pierwszej klasie do 15 marca) 

* Utworzenie grupy przedmiotowej dla wybranego przedmiotu jest możliwe tylko wówczas gdy zbierze się grupa co najmniej piętnastoosobowa, w przeciwnym wypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru. Przedmiotów tych nauczamy w grupach międzyoddziałowych.

S1 / sportowa - piłka siatkowa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
315171
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
1000 -

S2 / sportowa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
98117136
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W / wstępna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyjęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
113.85161.65209.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2500 -

Opis:

Od roku szkolnego 2019/2020 Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusz Słowackiego we Wrocławiu otwiera dwujęzyczną klasę wstępną z językiem hiszpańskim. Klasa wstępna to roczne przygotowanie do nauki w klasie dwujęzycznej nowego czteroletniego liceum. Uczeń klasy wstępnej ma zapewnioną kontynuację nauki w oddziale dwujęzycznym z językiem hiszpańskim w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Juliusza Słowackiego (rok szkolny 2020/2021) Nauka w klasie wstępnej pozwoli na osiągnięcie takiego poziomu znajomości języka hiszpańskiego, który w kolejnych latach nauki umożliwi uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez native speakerów i przygotowanie do matury z przedmiotów hiszpańskich. Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 23 maja 2019 r.
Progiem zaliczenia sprawdzianu jest 25% maksymalnej liczby punktów. Przedmiotami rozszerzonymi nauczanymi w klasie dwujęzycznej będą: historia i geografia.