IX Liceum im. Juliusza Słowackiego

Ocena: 1.51

Oceń Placowkę

Profile IX Liceum im. Juliusza Słowackiego Wrocław na rok 2018/2019

A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
168173.67186.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego lub niemieckiego (nauczanego w gimnazjum), uczą się od podstaw drugiego języka obcego, którym dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego jest język niemiecki, a dla uczniów kontynuujących naukę języka niemieckiego jest język angielski. W pierwszym tygodniu września przeprowadzamy test znajomości obu języków. Na grupy językowe młodzież dzielona jest z uwzględnieniem poziomu znajomości języka. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

B / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.8167.29200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego (nauczanego w gimnazjum) i uczą się od podstaw języka włoskiego. W pierwszym tygodniu września przeprowadzamy test znajomości języka angielskiego. Na grupy językowe młodzież dzielona jest z uwzględnieniem poziomu znajomości języka angielskiego. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

Trzeci przedmiot rozszerzony: przedmiot do wyboru z listy*: j. polski, biologia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie (od klasy drugiej)

C1 / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
164.6168.03179
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego (nauczanego w gimnazjum) i od podstaw uczą się języka niemieckiego. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Przedmiot rozszerzony do wyboru z listy*: j. polski, matematyka, geografia, fizyka, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j. angielski (od klasy drugiej)

C2 / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:chemia
4:biologia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
169.6175.23200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Trzeci przedmiot rozszerzony wybierany z następującej listy: j. polski, matematyka, geografia, fizyka, filozofia, informatyka, WOS. 

Trzeciego przedmiotu rozszerzonego nauczamy w grupach międzyoddziałowych od klasy drugiej.

D / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.2161.69175.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego (nauczanego w gimnazjum) i uczą się od podstaw języka rosyjskiego. W pierwszym tygodniu września przeprowadzamy test znajomości języka angielskiego. Na grupy językowe młodzież dzielona jest z uwzględnieniem poziomu znajomości języka angielskiego. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

Przedmiot rozszerzony do wyboru z listy*: j. polski, matematyka, geografia, fizyka, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie (od klasy drugiej) 

* Utworzenie grupy przedmiotowej dla wybranego przedmiotu jest możliwe tylko wówczas gdy zbierze się grupa co najmniej piętnastoosobowa, w przeciwnym wypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru. Przedmiotów tych nauczamy w grupach międzyoddziałowych.

E / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia język polski wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156165.81200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego (nauczanego w gimnazjum), uczą się od podstaw języka hiszpańskiego. W pierwszym tygodniu września przeprowadzamy test znajomości języka angielskiego. Na grupy językowe młodzież dzielona jest z uwzględnieniem poziomu znajomości języka angielskiego. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

F / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia język angielski
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
154.8160.8174
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Przedmiot rozszerzony do wyboru z listy*: j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia, informatyka (od klasy drugiej) 

*Utworzenie grupy przedmiotowej dla wybranego przedmiotu jest możliwe tylko wówczas gdy zbierze się grupa co najmniej piętnastoosobowa, w przeciwnym wypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru. Przedmiotów tych nauczamy w grupach międzyoddziałowych.

G1 / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
161.4168.93180.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego (nauczanego w gimnazjum) i od podstaw uczą się języka niemieckiego. W pierwszym tygodniu września przeprowadzamy test znajomości języka angielskiego. Na grupy językowe młodzież dzielona jest z uwzględnieniem poziomu znajomości języka angielskiego. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru z listy*: j. polski, geografia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie (od klasy drugiej) 

* Utworzenie grupy przedmiotowej dla wybranego przedmiotu jest możliwe tylko wówczas gdy zbierze się grupa co najmniej piętnastoosobowa, w przeciwnym wypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru. Przedmiotów tych nauczamy w grupach międzyoddziałowych.

G2 / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

biologia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.2165.46172
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego (nauczanego w gimnazjum) i od podstaw uczą się języka francuskiego. W pierwszym tygodniu września przeprowadzamy test znajomości języka angielskiego. Na grupy językowe młodzież dzielona jest z uwzględnieniem poziomu znajomości języka angielskiego. Języka wiodącego i drugiego języka obcego nauczamy w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru z listy*: j. polski, geografia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie (od klasy drugiej) 

* Utworzenie grupy przedmiotowej dla wybranego przedmiotu jest możliwe tylko wówczas gdy zbierze się grupa co najmniej piętnastoosobowa, w przeciwnym wypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru. Przedmiotów tych nauczamy w grupach międzyoddziałowych.

H / dwujęzyczny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia język hiszpański
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
97.2176.42216.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2400 -
Oblicz Punkty

Grupa H1 dwujęzyczna z językiem hiszpańskim. 

Uczniowie kontynuują naukę języka hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym natomiast języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

Przedmiot nauczany dwujęzycznie w grupie H1: historia lub geografia 

Przedmiotami uzupełniającymi są: literatura hiszpańska (przedmiot nauczany w języku hiszpańskim) - od klasy pierwszej; historia i sztuka Hiszpanii (przedmiot nauczany w języku hiszpańskim) - od klasy pierwszej; geografia Hiszpanii (przedmiot nauczany w języku hiszpańskim) - od klasy drugiej 

Przedmiotami rozszerzonymi nauczanymi od klasy drugiej są: 
w grupie A: 
- geografia 
- przedmiot do wyboru z listy*: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język polski, WOS, informatyka, filozofia 

w grupie B 
- historia 
- przedmiot do wyboru z listy*: matematyka, język polski, WOS, informatyka, filozofia 

Przedmiotami uzupełniającymi nauczanymi od klasy drugiej są: 
w grupie A 
- historia i społeczeństwo 
w grupie B 
- przyroda 
(grupę A lub B uczniowie klasy H wybierają w pierwszej klasie do 15 marca) 

* Utworzenie grupy przedmiotowej dla wybranego przedmiotu jest możliwe tylko wówczas gdy zbierze się grupa co najmniej piętnastoosobowa, w przeciwnym wypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru. Przedmiotów tych nauczamy w grupach międzyoddziałowych.

I1 / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia język włoski
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
163.8166189.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
151.80 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka włoskiego na poziomie dwujęzycznym natomiast języka angielskiego uczą się wg zaawansowania w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Przedmiot nauczany dwujęzycznie: matematyka

Przedmiotami uzupełniającymi są:
literatura włoska (przedmiot nauczany w języku włoskim) - od klasy pierwszej; historia Włoch (przedmiot nauczany w języku włoskim) - od klasy drugiej; ekonomia w praktyce oraz przyroda - od klasy drugiej

Przedmiotami rozszerzonymi nauczanymi od klasy drugiej są:

- historia
- przedmiot do wyboru z listy*: matematyka, język polski,język angielski, WOS, informatyka, filozofia

I2 / dwujęzyczny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone

język włoski (obowiązkowy) geografia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
202.2203.4204.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2400 -
Oblicz Punkty

Uczniowie kontynuują naukę języka włoskiego na poziomie dwujęzycznym natomiast języka angielskiego uczą się wg zaawansowania w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Przedmiot nauczany dwujęzycznie: matematyka

Przedmiotami uzupełniającymi są:
literatura włoska (przedmiot nauczany w języku włoskim) - od klasy pierwszej; historia Włoch (przedmiot nauczany w języku włoskim) - od klasy drugiej; ekonomia w praktyce oraz historia i społeczeństwo - od klasy drugiej

Przedmiotami rozszerzonymi nauczanymi od klasy drugiej są:

- geografia
- przedmiot do wyboru z listy*: matematyka, język polski,język angielski, WOS, informatyka, filozofia, biologia, chemia, fizyka

J / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
159.8166.02186.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu