IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki

Ocena: 2.76

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki Kraków na rok 2019/2020

A / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych AGH, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów technicznych oraz studiów związanych z naukami ścisłymi.

A / fiz-inf-mat-ang dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
162166.27172.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. 

Matematyka nauczana jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie w klasie pierwszej uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych AGH, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych. 
Klasa przygotowuje do studiów technicznych oraz studiów związanych z naukami ścisłymi. 

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym. 
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym. 
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących. 
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

B / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
157.8161.66172.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Matematyka nauczana jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. Kształcenie fizyki wspomagane jest pokazami i doświadczeniami w uczelnianych laboratoriach i pracowniach. Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich matematycznych zainteresowań poprzez uczestnictwo w wykładach uniwersyteckich.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów technicznych oraz studiów związanych z naukami ścisłymi.

B / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi PK.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, nauczany w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów technicznych oraz studiów związanych z naukami ścisłymi.

C / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Matematyka nauczana jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. Kształcenie geografii wspomagane jest zajęciami praktycznymi, organizowanymi przy współpracy z uczelniami Krakowa. Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich matematycznych zainteresowań poprzez uczestnictwo w wykładach uniwersyteckich.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych, geograficznych, technicznych oraz związanych z naukami ścisłymi.

C / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

Dodatkowo w tej klasie realizowany jest autorski program "elementy ekonomii".

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych i geograficznych oraz związanych z naukami ścisłymi.

C / ogólna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
157.2162.24170
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

W ramach współpracy z uczelnią, od klasy drugiej uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych. 
Klasa przygotowuje uczniów do studiów: medycznych (medycyna, stomatologia, farmacja, dietetyka, analityka medyczna, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo) lub pokrewnych (kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna). 

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym. 
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym. 
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących. 
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

D / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, psychologii, weterynarii, biologii, chemii oraz na innych kierunkach przyrodniczych.

D / ogólnodostępny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Matematyka nauczana jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych, geograficznych oraz związanych z naukami ścisłymi.

E / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni prowadzonych przez pracowników naukowych.

Dodatkowo w tej klasie realizowany jest autorski program "elementy biochemii w kryminalistyce".

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, psychologii, weterynarii, biologii, chemii oraz na innych kierunkach przyrodniczych.

E,F / ogólnodostępny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
151.2156.63176.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddziały pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią, od klasy drugiej uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje uczniów do studiów: medycznych (medycyna, stomatologia, farmacja, dietetyka, analityka medyczna, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo) lub pokrewnych (kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna).

F / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnicząc w realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Dodatkowo kształcenie wspierane jest współpracą z Muzeum Historii Fotografii i ARTETEKĄ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz kinem studyjnym KIKA.

Ponadto w tej klasie realizowany jest autorski program "edukacja medialna".

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów prawniczych, politologicznych, historycznych i medioznawczych a także do studiowania dziennikarstwa, zarządzania mediami i kulturą, stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii.

G / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii UJ, realizowane są wspólne projekty edukacyjne.
Uczniowie tego oddziału uczestniczą także w dodatkowych zajęciach, prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

Ponadto w tej klasie realizowany jest autorski program "edukacja prawna".

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów prawniczych, politologicznych, historycznych a także do studiowania stosunków międzynarodowych i socjologii.

 

G / ogólnodostępny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
150.2155.91169.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Język polski nauczany jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii UJ, realizowane są wspólne projekty edukacyjne.
Uczniowie tego oddziału uczestniczą także w dodatkowych zajęciach, prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów humanistycznych w tym filologicznych, historycznych, prawniczych, archeologicznych, filozoficznych i socjologicznych.

H / ogólnodostępny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Oddział pod patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach w ISzA UJ oraz wspólnych projektach edukacyjnych. Dodatkowo kształcenie wspierane jest współpracą z Muzeum Historii Fotografii i ARTETEKĄ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Uczniowie tej klasy uczestniczą w akademii filmowej "Kino z klasą" w studyjnym kinie KIKA.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów prawniczych, politologicznych, historycznych i medioznawczych.

H / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Pierwszym językiem obcym w tej klasie jest język angielski, drugim - język niemiecki. Obydwa języki realizowane są w zakresie rozszerzonym. Uczniowie kwalifikowani są do grup językowych w obrębie klasy, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości języka. Podziału dokonuje się osobno dla każdego z języków na początku klasy pierwszej.

Kształcenie w tym oddziale wspomagane jest zajęciami, wyjściami i wyjazdami umożliwiającymi doskonalenie umiejętności językowych w praktyce.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach neofilologicznych i politologicznych a także do studiowania dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, zarządzania, zarządzania kulturą i mediami, kulturoznawstwa.