IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki

Ocena: 2.85

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki Kraków

A / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.6169.1184.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych AGH, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów technicznych oraz studiów związanych z naukami ścisłymi.

A / fiz-inf-mat-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
162166.27172.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. 

Matematyka nauczana jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie w klasie pierwszej uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych AGH, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych. 
Klasa przygotowuje do studiów technicznych oraz studiów związanych z naukami ścisłymi. 

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym. 
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym. 
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących. 
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

B / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.4168.9187.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi PK.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski, nauczany w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów technicznych oraz studiów związanych z naukami ścisłymi.

B / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
157.8161.66172.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Matematyka nauczana jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. Kształcenie fizyki wspomagane jest pokazami i doświadczeniami w uczelnianych laboratoriach i pracowniach. Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich matematycznych zainteresowań poprzez uczestnictwo w wykładach uniwersyteckich.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów technicznych oraz studiów związanych z naukami ścisłymi.

C / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161165.3173.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Matematyka nauczana jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. Kształcenie geografii wspomagane jest zajęciami praktycznymi, organizowanymi przy współpracy z uczelniami Krakowa. Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich matematycznych zainteresowań poprzez uczestnictwo w wykładach uniwersyteckich.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych, geograficznych, technicznych oraz związanych z naukami ścisłymi.

C / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161165.3173.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

Dodatkowo w tej klasie realizowany jest autorski program "elementy ekonomii".

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych i geograficznych oraz związanych z naukami ścisłymi.

C / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
157.2162.24170
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

W ramach współpracy z uczelnią, od klasy drugiej uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych. 
Klasa przygotowuje uczniów do studiów: medycznych (medycyna, stomatologia, farmacja, dietetyka, analityka medyczna, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo) lub pokrewnych (kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna). 

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym. 
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym. 
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących. 
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

D / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
166171.2191.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, psychologii, weterynarii, biologii, chemii oraz na innych kierunkach przyrodniczych.

D / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Matematyka nauczana jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych, geograficznych oraz związanych z naukami ścisłymi.

E / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
162.5166.4175.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni prowadzonych przez pracowników naukowych.

Dodatkowo w tej klasie realizowany jest autorski program "elementy biochemii w kryminalistyce".

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, psychologii, weterynarii, biologii, chemii oraz na innych kierunkach przyrodniczych.

E,F / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
151.2156.63176.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddziały pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią, od klasy drugiej uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje uczniów do studiów: medycznych (medycyna, stomatologia, farmacja, dietetyka, analityka medyczna, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo) lub pokrewnych (kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna).

F / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.8162.7180
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnicząc w realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Dodatkowo kształcenie wspierane jest współpracą z Muzeum Historii Fotografii i ARTETEKĄ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz kinem studyjnym KIKA.

Ponadto w tej klasie realizowany jest autorski program "edukacja medialna".

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów prawniczych, politologicznych, historycznych i medioznawczych a także do studiowania dziennikarstwa, zarządzania mediami i kulturą, stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii.

G / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
150.2155.91169.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Język polski nauczany jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii UJ, realizowane są wspólne projekty edukacyjne.
Uczniowie tego oddziału uczestniczą także w dodatkowych zajęciach, prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów humanistycznych w tym filologicznych, historycznych, prawniczych, archeologicznych, filozoficznych i socjologicznych.

G / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
153.5157.8170.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii UJ, realizowane są wspólne projekty edukacyjne.
Uczniowie tego oddziału uczestniczą także w dodatkowych zajęciach, prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

Ponadto w tej klasie realizowany jest autorski program "edukacja prawna".

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów prawniczych, politologicznych, historycznych a także do studiowania stosunków międzynarodowych i socjologii.

 

H / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach w ISzA UJ oraz wspólnych projektach edukacyjnych. Dodatkowo kształcenie wspierane jest współpracą z Muzeum Historii Fotografii i ARTETEKĄ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Uczniowie tej klasy uczestniczą w akademii filmowej "Kino z klasą" w studyjnym kinie KIKA.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów prawniczych, politologicznych, historycznych i medioznawczych.

H / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
153.6161.3179.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Pierwszym językiem obcym w tej klasie jest język angielski, drugim - język niemiecki. Obydwa języki realizowane są w zakresie rozszerzonym. Uczniowie kwalifikowani są do grup językowych w obrębie klasy, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości języka. Podziału dokonuje się osobno dla każdego z języków na początku klasy pierwszej.

Kształcenie w tym oddziale wspomagane jest zajęciami, wyjściami i wyjazdami umożliwiającymi doskonalenie umiejętności językowych w praktyce.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach neofilologicznych i politologicznych a także do studiowania dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, zarządzania, zarządzania kulturą i mediami, kulturoznawstwa.