konto
IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki

Ocena: 2.81

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki Kraków

A / ogólnodostępny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.6169.1184.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych AGH, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów technicznych oraz studiów związanych z naukami ścisłymi.

B / ogólnodostępny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161165.3173.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Matematyka nauczana jest na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej. Kształcenie geografii wspomagane jest zajęciami praktycznymi, organizowanymi przy współpracy z uczelniami Krakowa. Ponadto uczniowie mają możliwość rozwijania swoich matematycznych zainteresowań poprzez uczestnictwo w wykładach uniwersyteckich.

Język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym.
Nauczanie drugiego języka (do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski) odbywa się w systemie międzyoddziałowym.
W kształceniu języka francuskiego, niemieckiego uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w grupach zaawansowanych oraz rozpoczęcia nauki od podstaw. Grupy języka rosyjskiego i włoskiego przeznaczone są dla uczniów początkujących.
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach ekonomicznych, geograficznych, technicznych oraz związanych z naukami ścisłymi.

C / ogólnodostępny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
166171.2191.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, psychologii, weterynarii, biologii, chemii oraz na innych kierunkach przyrodniczych.

D / ogólnodostępny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.8162.7180
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział pod patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnicząc w realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Dodatkowo kształcenie wspierane jest współpracą z Muzeum Historii Fotografii i ARTETEKĄ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz kinem studyjnym KIKA.

Ponadto w tej klasie realizowany jest autorski program "edukacja medialna".

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.
Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
Z uwagi na ograniczoną ilość grup językowych, o przyjęciu do grupy wybranego języka obcego decyduje ranking punktowy.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów prawniczych, politologicznych, historycznych i medioznawczych a także do studiowania dziennikarstwa, zarządzania mediami i kulturą, stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii.

E / ogólnodostępny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
153.6161.3179.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Pierwszym językiem obcym w tej klasie jest język angielski, drugim - język niemiecki. Obydwa języki realizowane są w zakresie rozszerzonym. Uczniowie kwalifikowani są do grup językowych w obrębie klasy, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości języka. Podziału dokonuje się osobno dla każdego z języków na początku klasy pierwszej.

Kształcenie w tym oddziale wspomagane jest zajęciami, wyjściami i wyjazdami umożliwiającymi doskonalenie umiejętności językowych w praktyce.

Od klasy drugiej uczniowie mogą korzystać z dodatkowej oferty edukacyjnej, obejmującej między innymi: koło języka hiszpańskiego, podstawy języka łacińskiego, retorykę, elementy historii sztuki, koło politologiczne, grafikę komputerową.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach neofilologicznych i politologicznych a także do studiowania dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, zarządzania, zarządzania kulturą i mediami, kulturoznawstwa.