IV Liceum im. Stefana Żeromskiego

Ocena: 3.6

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Stefana Żeromskiego Wrocław

A / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia historia język polski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
121.4126.71136.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i geografii. Podczas rekrutacji uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego z dwóch przedmiotów: historii lub geografii. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego oraz uczą się języka niemieckiego. Realizowane są projekty edukacyjne np.: Ad fontes (Wyspa Muzeów w Berlinie), Piknik historyczny (Siedlęcin, Zamek Chojnik), Edukacja w Miejscach Pamięci (Warszawa), Śladami Unii Polsko-Saskiej (Drezno). Integralną częścią kształcenia są obozy naukowe, w tym obóz w Grecji Z archeologią na Ty.

A+1 / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

A+2 / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

A+2 / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

B+1 / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

B+2 / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

B1 / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
123.6134.73148.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi. W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii, chemii, matematyki oraz przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Podczas rekrutacji uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego z dwóch przedmiotów: biologii lub chemii. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego oraz mają możliwość nauki języka niemieckiego. W szkolnym laboratorium chemicznym uczniowie przeprowadzają doświadczenia. Integralną częścią kształcenia są obozy naukowe. Młodzież bierze udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz Wydział Chemii i Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach współpracy z Politechniką Wrocławską uczniowie uczestniczą w zajęciach z chemii prowadzonych przez pracowników naukowych PWr.

B2 / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2017/2018
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi. W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii, chemii, matematyki oraz przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Podczas rekrutacji uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego z dwóch przedmiotów: biologii lub chemii. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego oraz mają możliwość nauki języka francuskiego. W szkolnym laboratorium chemicznym uczniowie przeprowadzają doświadczenia. Integralną częścią kształcenia są obozy naukowe. Młodzież bierze udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz Wydział Chemii i Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach współpracy z Politechniką Wrocławską uczniowie uczestniczą w zajęciach z chemii prowadzonych przez pracowników naukowych PWr.

C / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia geografia
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiageografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
116.2125.34143.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana do uczniów o zainteresowaniach naukami przyrodniczymi. W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii, chemii, geografii oraz przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Podczas rekrutacji uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego z dwóch przedmiotów: biologii lub chemii. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego oraz uczą się języka niemieckiego. W szkolnym laboratorium chemicznym uczniowie przeprowadzają doświadczenia. Integralną częścią kształcenia są obozy naukowe i ćwiczenia terenowe. Młodzież bierze udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz Wydział Chemii i Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach współpracy z Politechniką Wrocławską uczniowie uczestniczą w zajęciach z chemii prowadzonych przez pracowników naukowych PWr.

C+ / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiageografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

D / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
107.4130.18200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi. W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki, języka angielskiego oraz przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Podczas rekrutacji uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz fizyki. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego oraz uczą się języka niemieckiego. Integralną częścią kształcenia są obozy naukowe. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, biorąc udział w zajęciach z matematyki organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, zajęciach z fizyki prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej oraz w zajęciach Studium Talent na PWr.

D+ / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemiafizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

E+ / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

E1 / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
124.4131.43146.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiot uzupełniający przyroda. Podczas rekrutacji uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego z dwóch przedmiotów: historii lub wos-u. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego, mają możliwość nauki języka niemieckiego oraz uczą się języka łacińskiego z elementami kultury antycznej. Realizowane są projekty edukacyjne np.: Ad fontes (Wyspa Muzeów w Berlinie), Piknik historyczny (Siedlęcin, Zamek Chojnik), Edukacja w Miejscach Pamięci (Warszawa), Śladami Unii Polsko-Saskiej (Drezno). Integralną częścią kształcenia są obozy naukowe, w tym obóz w Grecji Z archeologią na Ty.

E2 / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2017/2018
minimalneśredniemaksymalne
103130.56154.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiot uzupełniający przyroda. Podczas rekrutacji uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego z dwóch przedmiotów: historii lub wos-u. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego, mają możliwość nauki języka francuskiego oraz uczą się języka łacińskiego z elementami kultury antycznej. Realizowane są projekty edukacyjne np.: Ad fontes (Wyspa Muzeów w Berlinie), Piknik historyczny (Siedlęcin, Zamek Chojnik), Edukacja w Miejscach Pamięci (Warszawa), Śladami Unii Polsko-Saskiej (Drezno). Integralną częścią kształcenia są obozy naukowe, w tym obóz w Grecji Z archeologią na Ty.

F / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia matematyka wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
112.8123.91137
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych naukami społecznymi i ekonomicznymi. W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Podczas rekrutacji uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego z dwóch przedmiotów: geografii lub wos-u. Uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego oraz uczą się języka niemieckiego. Integralną częścią kształcenia są obozy naukowe. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w zajęciach z matematyki organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w zajęciach Studium Talent na PWr.

F+ / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -