IV Liceum im. Orląt Lwowskich

Ocena: 4.5

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Orląt Lwowskich Gliwice

1a / politechniczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
103.8119.3139.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oferujemy:

 • innowację pedagogiczną „Zastosowania GeoGebry w nauczaniu matematyki”- rozwijanie umiejętności matematyczno-informatycznych, zastosowaniem programu komputerowego GeoGebra
 • wyjazdy na nocne zajęcia i obserwacje do Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie oraz do Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu – oferujemy je jako jedyna szkoła w Gliwicach
 • uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez uczelnie wyższe, np. Uniw. Śląski, Politech. Śląska, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • wyjazdy na targi komputerowe.
 • darmowe konto przez okres trwania nauki na Office365.com + Word, Excel, Power Point, Outlook, OneDrive.
 • Udział w Szkolnej Akademii Cisco (możliwość uzyskania certyfikatów z Python, C++, Linux)

1a / Politechniczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk niemieckifizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
136.65149.84171
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeśli fascynują Cię nauki ścisłe i nowe technologie, chcesz lepiej zrozumieć prawa rządzące otaczającym światem, a w przyszłości rozwiązywać problemy techniczne i projektować nowe rozwiązania, to ta klasa jest dla Ciebie.

Po ukończeniu tej klasy możesz studiować m.in.: mechanikę, budownictwo, ekonomię, matematykę, informatykę, grafikę komputerową, chemię, mechatronikę, elektronikę, telekomunikację, robotykę, automatykę, lotnictwo, aeronautykę, kosmonautykę, fizykę, w tym jądrową i medyczną, architekturę, energetykę, inżynierię środowiska, ochronę środowiska, transport lądowy i morski, geodezję, itp.

1b / ekonomiczno-społeczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
110133.62168.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oferujemy:

 • realizację innowacji pedagogicznej „Zastosowania GeoGebry w nauczaniu matematyki” - rozwijanie umiejętności matematyczno-informatycznych. Uczniowie będą podczas lekcji pracowali, z użyciem programu komputerowego GeoGebra
 • Korzystanie z oferty Wydziału Geologii i Górnictwa na Politechnice Śląskiej
 • odwiedziny w Muzeum Geologii Złóż
 • poszerzenie wiadomości z astronomii (seanse w Planetarium Śląskim dotyczące astronomii w geografii)
 • wyjazdy do stacji klimatologicznej i meteorologicznej badającej mikroklimat Górnego Śląska i zmiany klimatyczne w atmosferze
 • wykłady z ekonomii i marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie
 • kontakty z Akademią Ekonomiczną w Katowicach (wykłady prowadzone przez wykładowców akademickich z dziedziny ekonomii)
 • realizacja projektów badawczych związanych z tematami, które wzbudzają zainteresowanie uczniów.

1b / Matematyczno-geograficzna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk niemieckigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
127.25139.55181.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Do tego profilu zapraszamy zainteresowanych matematyką, geografią, osoby które fascynują problemy makrogeograficzne i społeczne.

Po ukończeniu tej klasy możesz studiować min. kierunki ekonomiczne, bankowość, rachunkowość, marketing, geografię, geologię, klimatologię i geodezję, turystykę i rekreację, zarządzanie i organizację.

 #rozszerzenia - w zakresie rozszerzonym będą realizowane matematyka, geografia i trzeci przedmiot do wyboru: język angielski lub niemiecki, lub fizyka. Organizujemy też dodatkowe zajęcia według programu autorskiego z elementów wos „Aktywny obywatel w państwie prawa” oraz Elementy astronomii. Realizujemy innowację pedagogiczną „Geogebra w nauczaniu matematyki”.

1c / Medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
107.8141.18169.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z chemii i biologii.

Nasza szkoła osiąga bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i najwyższą zdawalność - w 2018 zdawalność wyniosła 100%).

Uczniowie klasy medycznej uczestniczą w konkursach, sesjach i wykładach, w tym w odbywających się w szkole prelekcjach z pokazami - „Gady egzotyczne”, „Gryzonie i inne ssaki”, „Pająki świata”. Organizujemy wycieczki i zajęcia terenowe. Poznajemy perły śląskiej przyrody – rezerwaty m.in. Łężczok i Segiet i inne miejsca ciekawe przyrodniczo i ekologicznie. Bierzemy udział w warsztatach terenowych organizowanych m.in. przez Nadleśnictwo w Ustroniu.

Nasza szkoła utrzymuje kontakty z pracownikami Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Młodzież ma możliwość uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie uczelni. Na przykład uczniowie co roku wyjeżdżają na zajęcia i warsztaty organizowane w ramach Nocy biologów. Uczestniczyli w zajęciach w Zakładzie Zastosowań Radioizotopów Politechniki Śląskiej oraz w Centrum Biotechnologii przy Politechnice Śląskiej. Dla zainteresowanych - koło biologiczne i koło chemiczne na terenie szkoły. W ramach tych pozalekcyjnych zajęć ich uczestnicy mogą poszerzać wiedzę biologiczną i chemiczną, nie tylko teoretyczną – mogą się także uczyć planować i przeprowadzać obserwacje i doświadczenia. Są też przygotowywani do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

1c / Biologiczno-chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk niemieckibiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
134.25149.94179.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Po ukończeniu tej klasy możesz studiować min. kierunki lekarskie i stomatologię, analitykę medyczną, farmację, rehabilitację, leśnictwo, kierunki biologiczne, weterynarię, zootechnikę, dietetykę, kierunki chemiczne, ochronę środowiska, rehabilitację, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, leśnictwo, oceanografię, mikrobiologię, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologię, ekologię.

#rozszerzenia - w zakresie rozszerzonym będą realizowane chemia, biologia oraz język angielski lub niemiecki; organizujemy też dodatkowe zajęcia według programów autorskich „Technika i aparatura diagnostyczna w aspekcie fizyki” oraz „Matematyka uzupełniająca z elementami matematyki stosowanej”, które pozwolą na lepsze przygotowanie do matury z matematyki i nabycie wiedzy niezbędnej dla przyszłych studentów kierunków medycznych, chemicznych i przyrodniczych.

1d / Humanistyczno-biologiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiahistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
109.8137.07171
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Ta klasa na pewno zainteresuje osoby, które mają wszechstronną wiedzę i pasje, lubią nauki humanistyczne, ale nie chcą rezygnować z nauki biologii. Tę klasę mogą też wybrać osoby, które w tej chwili nie są jeszcze do końca przekonane, co najchętniej chciałyby studiować w przyszłości.

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego i obcego, historii i biologii.

Nasza szkoła osiąga bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i najwyższą zdawalność - w 2018 zdawalność wyniosła 100%).

Oferujemy:

 • przygotowanie do udziału w olimpiadach i w konkursach przedmiotowych recytatorskich, poetyckich
 • wyjazdy do teatrów (Teatr Śląski, Bagatela w Bielsku, Teatr J. Słowackiego w Krakowie)
 • możliwość spotkań z osobistościami regionu (naszymi gośćmi byli m.in. Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz i Irena Lipowicz – była Rzecznik Praw Obywatelskich, była ambasador RP w Republice Austrii )
 • udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy prasowych i radiowych
 • udział w wykładach prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych

1d / Humanistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) biologia (proponowany) historia (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk niemieckihistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
129.4145.19178.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeśli czujesz, że masz w sobie wrażliwość artystyczną, pragniesz rozwijać swój talent literacki czy pogłębiać wiedzę historyczną, wybierz klasę humanistyczną

Po ukończeniu tej klasy możesz studiować m.in.: na kierunkach polityczno-społecznych, pedagogicznych, filologicznych, zostać psychologiem, prawnikiem, socjologiem, dziennikarzem albo artystą.

#rozszerzenia – w zakresie rozszerzonym będą realizowane: język polski, oraz do wyboru: język angielski lub j. niemiecki i historia lub biologia. Organizujemy też dodatkowe zajęcia dla przyszłych dziennikarzy - warsztaty dziennikarskie z elementami wiedzy o współczesnej kulturze i prawie, realizowane według programu autorskiego. Dla chętnych oferujemy dodatkowe lekcje języka łacińskiego.