konto
IV Liceum im. Mikołaja Kopernika

Ocena: 4.14

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Mikołaja Kopernika Rzeszów

1A+E / mat-fiz-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
143.75159.27181.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuję w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i j. angielski przez 4-lata.

Drugi język (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) do wyboru przez ucznia na poziomie podstawowym lub jako kontynuacja, realizowany w grupach międzyoddziałowych.

W ramowym planie nauczania ujęte są zajęcia z doradztwa zawodowego (10 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia) oraz zajęcia z kształcenia kreatywnego (3 godz. do dyspozycji dyrektora) w zależności od profilu klasy realizowane będą w formie  warsztatów, eksperymentów przy współpracy z wyższymi uczelniami: Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Uniwersytetem Jagiellońskim.

W ramach tego profilu oferujemy:
- twórcze i skuteczne nauczanie języków obcych z możliwością międzynarodowej
wymiany uczniowskiej w ramach programu Erasmus+ z EFS,
- rozwój własnych zainteresowań i pasji dzięki możliwości uczestnictwa w różnorodnych
projektach, programach czy kampaniach,
- doskonalenie umiejętności językowych z wykorzystaniem środków multimedialnych i przez realizację wymian ze szkołami partnerskimi w Niemczech (Homburg i Tostedt), z Międzynarodowym Centrum Wymiany Młodzieży w Madrycie, Teneryfie i przez udział w kursach językowych w Anglii w Kent School of English.

1B / biol-chem rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
160.45170.57183.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuję w zakresie rozszerzonym biologię i chemię przez 4-lata.

Drugi język (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) do wyboru przez ucznia na poziomie podstawowym lub jako kontynuacja, realizowany w grupach międzyoddziałowych.

W ramowym planie nauczania ujęte są zajęcia z doradztwa zawodowego (10 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia) oraz zajęcia z kształcenia kreatywnego (3 godz. do dyspozycji dyrektora) w zależności od profilu klasy realizowane będą w formie  warsztatów, eksperymentów przy współpracy z wyższymi uczelniami: Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Uniwersytetem Jagiellońskim.

W klasie 2 i 3 realizowany będzie język łaciński w medycynie.

W ramach tego profilu oferujemy:
- twórcze i skuteczne nauczanie języków obcych z możliwością międzynarodowej
wymiany uczniowskiej w ramach programu Erasmus+ z EFS,
- rozwój własnych zainteresowań i pasji dzięki możliwości uczestnictwa w różnorodnych
projektach, programach czy kampaniach,
- doskonalenie umiejętności językowych z wykorzystaniem środków multimedialnych i przez realizację wymian ze szkołami partnerskimi w Niemczech (Homburg i Tostedt), z Międzynarodowym Centrum Wymiany Młodzieży w Madrycie, Teneryfie i przez udział w kursach językowych w Anglii w Kent School of English.

1C / biol-chem-mat rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
158.3168.61200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D1 / mat-inf-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
164.85168.96200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D2 / mat-fiz-inf rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
149.4161.45182.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuję w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i informatykę przez 4-lata.

Drugi język (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) do wyboru przez ucznia na poziomie podstawowym lub jako kontynuacja, realizowany w grupach międzyoddziałowych.

W ramowym planie nauczania ujęte są zajęcia z doradztwa zawodowego (10 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia) oraz zajęcia z kształcenia kreatywnego (3 godz. do dyspozycji dyrektora) w zależności od profilu klasy realizowane będą w formie  warsztatów, eksperymentów przy współpracy z wyższymi uczelniami: Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Uniwersytetem Jagiellońskim.

W ramach tego profilu oferujemy:
- twórcze i skuteczne nauczanie języków obcych z możliwością międzynarodowej
wymiany uczniowskiej w ramach programu Erasmus+ z EFS,
- rozwój własnych zainteresowań i pasji dzięki możliwości uczestnictwa w różnorodnych
projektach, programach czy kampaniach,
- doskonalenie umiejętności językowych z wykorzystaniem środków multimedialnych i przez realizację wymian ze szkołami partnerskimi w Niemczech (Homburg i Tostedt), z Międzynarodowym Centrum Wymiany Młodzieży w Madrycie, Teneryfie i przez udział w kursach językowych w Anglii w Kent School of English.

1F / mat-geo-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
159.35167.41200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuję w zakresie rozszerzonym matematykę, geografię i j. angielski przez 4-lata.

Drugi język (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) do wyboru przez ucznia na poziomie podstawowym lub jako kontynuacja, realizowany w grupach międzyoddziałowych.

W ramowym planie nauczania ujęte są zajęcia z doradztwa zawodowego (10 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia) oraz zajęcia z kształcenia kreatywnego (3 godz. do dyspozycji dyrektora) w zależności od profilu klasy realizowane będą w formie  warsztatów, eksperymentów przy współpracy z wyższymi uczelniami: Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Uniwersytetem Jagiellońskim.

W ramach tego profilu oferujemy:
- twórcze i skuteczne nauczanie języków obcych z możliwością międzynarodowej
wymiany uczniowskiej w ramach programu Erasmus+ z EFS,
- rozwój własnych zainteresowań i pasji dzięki możliwości uczestnictwa w różnorodnych
projektach, programach czy kampaniach,
- doskonalenie umiejętności językowych z wykorzystaniem środków multimedialnych i przez realizację wymian ze szkołami partnerskimi w Niemczech (Homburg i Tostedt), z Międzynarodowym Centrum Wymiany Młodzieży w Madrycie, Teneryfie i przez udział w kursach językowych w Anglii w Kent School of English.

1G1 / pol-ang-biol rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
158.35165.89182.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuję w zakresie rozszerzonym chemię, matematykę i j. angielski przez 4-lata.

Drugi język (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) do wyboru przez ucznia na poziomie podstawowym lub jako kontynuacja, realizowany w grupach międzyoddziałowych.

W ramowym planie nauczania ujęte są zajęcia z doradztwa zawodowego (10 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia) oraz zajęcia z kształcenia kreatywnego (3 godz. do dyspozycji dyrektora) w zależności od profilu klasy realizowane będą w formie  warsztatów, eksperymentów przy współpracy z wyższymi uczelniami: Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Uniwersytetem Jagiellońskim.

W ramach tego profilu oferujemy:
- twórcze i skuteczne nauczanie języków obcych z możliwością międzynarodowej
wymiany uczniowskiej w ramach programu Erasmus+ z EFS,
- rozwój własnych zainteresowań i pasji dzięki możliwości uczestnictwa w różnorodnych
projektach, programach czy kampaniach,
- doskonalenie umiejętności językowych z wykorzystaniem środków multimedialnych i przez realizację wymian ze szkołami partnerskimi w Niemczech (Homburg i Tostedt), z Międzynarodowym Centrum Wymiany Młodzieży w Madrycie, Teneryfie i przez udział w kursach językowych w Anglii w Kent School of English.

1G2 / j.pol-ang-wos rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
150.5156.1167.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1H1 / biol-mat-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
164.3174.2191.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuję w zakresie rozszerzonym biologię, matematykę i j. angielski przez 4-lata.

Drugi język (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski) do wyboru przez ucznia na poziomie podstawowym lub jako kontynuacja, realizowany w grupach międzyoddziałowych.

W ramowym planie nauczania ujęte są zajęcia z doradztwa zawodowego (10 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia) oraz zajęcia z kształcenia kreatywnego (3 godz. do dyspozycji dyrektora) w zależności od profilu klasy realizowane będą w formie  warsztatów, eksperymentów przy współpracy z wyższymi uczelniami: Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Uniwersytetem Jagiellońskim.

W ramach tego profilu oferujemy:
- twórcze i skuteczne nauczanie języków obcych z możliwością międzynarodowej
wymiany uczniowskiej w ramach programu Erasmus+ z EFS,
- rozwój własnych zainteresowań i pasji dzięki możliwości uczestnictwa w różnorodnych
projektach, programach czy kampaniach,
- doskonalenie umiejętności językowych z wykorzystaniem środków multimedialnych i przez realizację wymian ze szkołami partnerskimi w Niemczech (Homburg i Tostedt), z Międzynarodowym Centrum Wymiany Młodzieży w Madrycie, Teneryfie i przez udział w kursach językowych w Anglii w Kent School of English.

1H2 / chem-mat-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
166170.66181.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -