konto
IV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ocena: 2.9

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Olsztyn

1A / biol-chem-ang rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
154.45168.05174.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1A - oddział z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii, języka angielskiego (ukierunkowanie BIOLOGICZNO – CHEMICZNE - JĘZYKOWE)

Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów medycznych, farmaceutycznych, zdrowia publicznego oraz na kierunkach uniwersyteckich związanych z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym (m.in. biotechnologia).

 Uczniowie przygotowywani są do Olimpiady Biologicznej , Chemicznej – o zasięgu ogólnopolskim. Uczniowie wykonują prace badawcze z biologii, które prezentowane są m.in. w formie posteru na wystawach.

Prowadzone są dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych.

 Zajęcia z biologii, chemii, ochrony środowiska prowadzone są przez pracowników naukowych w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego i SANEPID-u – które również odbywają się na terenie tych instytucji.

1B / geogr-ang-mat rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
142.4163.16174.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1B - z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki, języka angielskiego (ukierunkowanie GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNO-JĘZYKOWE)

Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów uczelni ekonomicznych, a także uniwersyteckich realizujących zagadnienia ekonomiczne , geografię, kartografię, gospodarkę przestrzenną itp.

W oddziale realizującym ten kierunek rozszerzenia, podstawy przedsiębiorczości prowadzone są w zwiększonej liczbie godzin.

 Prowadzenie są nadobowiązkowe zajęcia z EKONOMII w PRAKTYCE, które polegają na zarządzaniu przez młodzież własnym MINIPRZEDSIĘBIORSTWEM.

Zajęcia z matematyki i geografii z geodezją prowadzone są przez pracowników naukowych w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Uczniowie przygotowywani są do Olimpiady Geograficznej i  Ekonomicznej o zasięgu ogólnopolskim.

Uczniowie  mogą  wziąć udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

W ramach działania Klubu Podróżnika- organizowane są cykliczne międzynarodowe Rajdy Żeglarskie.

1C / biol-ang-pol rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
136.35154.86167.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, języka polskiego, języka angielskiego(ukierunkowanie BIOLOGICZNO – JĘZYKOWE.)

Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów medycznych, farmaceutycznych, zdrowia publicznego oraz na kierunkach uniwersyteckich związanych z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym (m.in. biotechnologia).

 Uczniowie przygotowywani są do Olimpiady Biologicznej  o zasięgu ogólnopolskim. Uczniowie wykonują prace badawcze z biologii, które prezentowane są m.in. w formie posteru na wystawach.

Prowadzone są dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych.

 Zajęcia z biologii, ochrony środowiska prowadzone są przez pracowników naukowych w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego i SANEPID-u – które również odbywają się na terenie tych instytucji.

1D / fiz-inf-mat rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
156.7164.43186.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1D -  oddział z rozszerzonym zakresem nauczania, matematyki, fizyki, informatyki (ukierunkowanie MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNE)

 Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów politechnicznych (np. mechatronika, elektronika, elektromechanika, telekomunikacja) oraz na kierunkach uniwersyteckich takich jak matematyka, informatyka, fizyka.

W ramach rozwijania zainteresowań i zdobywania kompetencji, uczniowie mogą uczestniczyć w kołach informatycznych, matematycznych, fizycznych – przygotowujących do konkursów i olimpiad  o zasięgu ogólnopolskim: Olimpiady Matematycznej, Fizycznej, Informatycznej, i Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Prowadzone są dodatkowe zajęcia  przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych i programowania.

Zajęcia z matematyki i fizyki prowadzone są przez pracowników naukowych 

w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

1E / inf-ang-mat rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
159.75166.39183.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1E - oddział z rozszerzonym zakresem nauczania, matematyki, informatyki, j.angielskiego (ukierunkowanie MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE)

 Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów politechnicznych (np. mechatronika, elektronika, elektromechanika, telekomunikacja) oraz na kierunkach uniwersyteckich takich jak matematyka, informatyka.

W ramach rozwijania zainteresowań i zdobywania kompetencji, uczniowie mogą uczestniczyć w kołach informatycznych, matematycznych – przygotowujących do konkursów i olimpiad o zasięgu ogólnopolskim: Olimpiady Matematycznej, Informatycznej i Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Prowadzone są dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych.

Zajęcia z matematyki i informatyki prowadzone są przez pracowników naukowych 

w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Kształcenie językowe ułatwia podjęcie studiów w krajach Unii Europejskiej , w Wielkiej Brytanii, USA oraz w Polsce na kierunkach wykładanych w języku angielskim.