konto
IV Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej

Ocena: 3.15

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej Poznań

P_1A / Akademicka - Ekonomiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosgeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.4162.63174.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Akademicka klasa ekonomiczna  objęta jest patronatem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i działa jako profil matematyczno-geograficzny z rozszerzonym językiem angielskim. Jest to klasa przeznaczona dla uczniów szczególnie zainteresowanych szeroko pojętą ekonomią i jej rozwojem.

Uczniowie klasy akademickiej uczestniczą w zajęciach i wykładach otwartych UE, mają możliwość korzystania  z zasobów Biblioteki Głównej uczelni oraz mogą uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych. Pracownicy naukowi UE prowadzą zajęcia kierunkowe w naszej szkole w ramach realizowanego programu nauczania.

Profil przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych głównie studiami ekonomicznymi i prawniczymi na Uniwersytecie Ekonomicznym, na wydziałach Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa i Zarządzania oraz na UAM na wydziale Prawa i Administracji.

P_1B / Medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
158.7163.26172.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa medyczna  przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych studiami medycznymi (Uniwersytet Medyczny — szczególnie Wydział Lekarski), ale także weterynarią, farmacją, stomatologią, rehabilitacją. Jest to profil także dla uczniów zainteresowanych studiami na Uniwersytecie Przyrodniczym, czy Akademii Wychowania Fizycznego (np. na kierunkach: zootechnika, dietetyka, fizjoterapia, biotechnologia, technologia żywienia).

Dla klasy odbywają się regularne zajęcia we współpracy ze służbami ratowniczymi i medycznymi, takimi jak Polski Czerwony Krzyż, czy Centrum Powiadamiania Ratunkowego

P_1E / Politechniczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
154.55157.9175.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa politechniczna zaprojektowana została dla osób zainteresowanych matematyką, fizyką i geografią, które chciałyby studiować w przyszłości na Politechnice, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Przyrodniczym, czy Akademii Wychowania Fizycznego.

Mogą oni wybrać między innymi takie kierunki jak architektura, budowa maszyn, budownictwo, logistyka, mechatronika, zarządzanie jakością, inżynieria produkcji, ekonomia, matematyka, fizyka

P_1F / Dziennikarska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
151.6156.4168.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Akademicka klasa dziennikarska działa pod patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi, przede wszystkim  dziennikarstwem, filmoznawstwem, teatrologią, czy kulturoznawstwem.

Uczniowie klasy dziennikarskiej mają możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich, wykładach otwartych WNPiD UAM, a także w zajęciach prowadzonych przez pracowników i studentów WNPiD UAM specjalnie dla uczniów tej klasy. Uczniowie redagują szkolną gazetkę. Na koniec nauki przewidziano dyplomatorium dziennikarskie, podsumowujące 3-letnią pracę.

P_1G / Psychologiczno-prawnicza rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
152.95158.11172.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa psychologiczno-prawnicza objęta została patronatem Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i przeznaczona jest zarówno dla osób zainteresowanych szeroko pojmowaną psychologią, jak i prawem. Klasa została bowiem tak zaprojektowana, aby uczniowie mieli możliwość studiowania w przyszłości na między innymi takich kierunkach jak psychologia, prawo, politologia, dziennikarstwo, pedagogika, socjologia, resocjalizacja, kulturoznawstwo, filozofia.

W ramach dodatkowych zajęć uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach psychologicznych oraz prawniczych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę