konto
IV Liceum im. gen. Stanisława Maczka

Ocena: 4.11

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. gen. Stanisława Maczka Katowice

1a / językowy rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcybiologiachemiageografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
149.35157.53176
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Odział klasowy z rozszerzonym językiem angielskim oraz jednym z przedmiotów rozszerzonych do wyboru: geografią lub chemią lub biologią. Pierwszym obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Drugim obowiązkowym językiem obcym jest język hiszpański, nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Ponadto dodatkowym przedmiotem obowiązującym jest język hiszpański z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka.

1b / biologiczno-chemiczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
148.35157.49172.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Odział klasowy z rozszerzoną biologią oraz chemią. Pierwszym obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Drugim obowiązkowym językiem obcym jest język niemiecki, nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Ponadto dodatkowym przedmiotem obowiązującym jest język łaciński w medycynie.

1c / matematyczno-informatyczno-językowy rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
145.85156.19174.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Odział klasowy z rozszerzoną matematyką, informatyką oraz językiem angielskim. Pierwszym obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Drugim obowiązkowym językiem obcym jest język niemiecki, nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. 

1d / humanistyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcyhistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
134.05145.41159.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Odział klasowy z rozszerzonym językiem polskim, historią oraz wiedzą o społeczeństwie. Pierwszym obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Drugim obowiązkowym językiem obcym jest język niemiecki, nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. 

1e / językowy rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcybiologiachemiageografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
142.25154.47175.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Odział klasowy z rozszerzonym językiem angielskim oraz jednym z przedmiotów rozszerzonych do wyboru: geografią lub biologią lub chemią. Pierwszym obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Drugim obowiązkowym językiem obcym jest język włoski, nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Ponadto dodatkowym przedmiotem obowiązującym jest język włoski z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka.

1f / architektoniczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
153.65174.49194.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
22626 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 26.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.