IV Liceum im. E. Sczanieckiej

Ocena: 4.11

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. E. Sczanieckiej Łódź

Ab / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
120.200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Ab będzie stanowiła grupę klasy IA. Przedmioty podstawowe będą realizowane wspólnie z grupą IAf. 

Szczegółowy rozkład godzin w trzyletnim cyklu nauczania można zobaczyć wśród zamieszczonych zdjęć szkoły. 

Kandydatów, którzy wcześniej nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych, a chcieliby ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ obowiązuje egzamin z j. angielskiego, który zostanie przeprowadzony w dniu 14 lipca 2017 od godz. 10.00(część pisemna i ustna)

Af / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
129.600
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Af będzie stanowiła grupę klasy IA. Przedmioty podstawowe będą realizowane wspólnie z grupą IAb. 

Szczegółowy rozkład godzin w trzyletnim cyklu nauczania można zobaczyć wśród zamieszczonych zdjęć szkoły. 

Kandydatów, którzy wcześniej nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych, a chcieliby ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ, obowiązuje egzamin z j. angielskiego, który zostanie przeprowadzony w dniu 14 lipca 2017 od godz. 10.00(część pisemna i ustna)

B / PreIB rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia język angielski język polski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
11600
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim. Co najmniej dwa przedmioty nauczane są dwujęzycznie. Uczniowie tej klasy po pierwszym roku nauki mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy drugiej z Maturą Międzynarodową. Drugim językiem obcym jest język niemiecki nauczany od podstaw. 

Szczegółowy rozkład godzin w trzyletnim cyklu nauczania można zobaczyć wśród zamieszczonych zdjęć szkoły. 

Specyfika rekrutacji 
Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy obowiązuje egzamin z języka angielskiego przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny odbędzie się w siedzibie IV LO (Łódź, ul. Pomorska 16) w dniu 29 maja w godz. 15.00-16.00. 
Egzamin ustny będzie przeprowadzany w dniu 30 maja od godz. 14.00. Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji do klasy I B zostanie opublikowana na stronie IV LO (www.4liceum.pl) w dniu 2 czerwca. 
Kandydaci, którzy dostarczą kopie posiadanych certyfikatów językowych: ACE, FCE lub TELC B w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja do sekretariatu szkoły, będą zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego. 
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu z języka angielskiego, kandydat nie zostaje automatycznie zakwalifikowany do klasy I B. Może jedynie ubiegać się o przyjęcie do tego oddziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnym z ogólnie obowiązującymi zasadami. 

Kandydatów, którzy wcześniej nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych, a chcieliby ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej w POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, obowiązuje egzamin z j. angielskiego, który zostanie przeprowadzony w dniu 14 lipca 2017 od godz. 10.00(część pisemna i ustna)

E / PreIB rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
108.200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim. Co najmniej dwa przedmioty nauczane są dwujęzycznie. Uczniowie tej klasy po pierwszym roku nauki mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy drugiej z Maturą Międzynarodową. Drugim językiem obcym jest język hiszpański nauczany od podstaw. 

Szczegółowy rozkład godzin w trzyletnim cyklu nauczania można zobaczyć wśród zamieszczonych zdjęć szkoły. 

Specyfika rekrutacji 
Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy obowiązuje egzamin z języka angielskiego przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny odbędzie się w siedzibie IV LO (Łódź, ul. Pomorska 16) w dniu 29 maja w godz. 15.00-16.00. 
Egzamin ustny będzie przeprowadzany w dniu 30 maja od godz. 14.00. Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji do klasy I E zostanie opublikowana na stronie IV LO (www.4liceum.pl) w dniu 2 czerwca. 
Kandydaci, którzy dostarczą kopie posiadanych certyfikatów językowych: ACE, FCE lub TELC B w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja do sekretariatu szkoły, będą zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego. 
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu z języka angielskiego, kandydat nie zostaje automatycznie zakwalifikowany do klasy I E. Może jedynie ubiegać się o przyjęcie do tego oddziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnym z ogólnie obowiązującymi zasadami. 

Kandydatów, którzy wcześniej nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych, a chcieliby ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ, obowiązuje egzamin z j. angielskiego, który zostanie przeprowadzony w dniu 14 lipca 2017 od godz. 10.00(część pisemna i ustna)

F / PreIB rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski język francuski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
9300
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim. Co najmniej dwa przedmioty nauczane są dwujęzycznie. Uczniowie tej klasy po pierwszym roku nauki mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy drugiej z Maturą Międzynarodową. Drugim językiem obcym jest język francuski nauczany od podstaw. 

Szczegółowy rozkład godzin w trzyletnim cyklu nauczania można zobaczyć wśród zamieszczonych zdjęć szkoły. 

Specyfika rekrutacji 
Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy obowiązuje egzamin z języka angielskiego przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny odbędzie się w siedzibie IV LO (Łódź, ul. Pomorska 16) w dniu 29 maja w godz. 15.00-16.00. 
Egzamin ustny będzie przeprowadzany w dniu 30 maja od godz. 14.00. Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji do klasy I F zostanie opublikowana na stronie IV LO (www.4liceum.pl) w dniu 2 czerwca. 
Kandydaci, którzy dostarczą kopie posiadanych certyfikatów językowych: ACE, FCE lub TELC B w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja do sekretariatu szkoły, będą zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego. 
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu z języka angielskiego, kandydat nie zostaje automatycznie zakwalifikowany do klasy I F. Może jedynie ubiegać się o przyjęcie do tego oddziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnym z ogólnie obowiązującymi zasadami. 

Kandydatów, którzy wcześniej nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych, a chcieliby ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ, obowiązuje egzamin z j. angielskiego, który zostanie przeprowadzony w dniu 14 lipca 2017 od godz. 10.00(część pisemna i ustna)