konto
IV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Dra Tytusa Chałubińskiego

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Dra Tytusa Chałubińskiego Radom

1Ap / bio-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161.2166.66180.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to  klasa dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, chcących zgłębić tajniki środowiska, natury i praw nim rządzących. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni uczniowie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych pogłębiających wiedzę  oraz dających możliwość poznania nowoczesnych metod badawczych. Jej uczniowie współpracują z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w ramach Szkoły Promocji Zdrowia.

Języki obce nowożytne: przydział do  grup językowych odbywa się na podstawie:

- język angielski, niemiecki - wyniki testu diagnozującego, który jest przeprowadzany na początku roku szkolnego w klasie pierwszej.

1Bp / mat-biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
166.1174.82189.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to  klasa dla uczniów zainteresowanych naukami matematyczno-przyrodniczymi, chcących zgłębić tajniki środowiska, natury i praw nim rządzących. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni uczniowie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych pogłębiających wiedzę  oraz dających możliwość poznania nowoczesnych metod badawczych. Jej uczniowie współpracują z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w ramach Szkoły Promocji Zdrowia.

Języki obce nowożytne: przydział do  grup językowych odbywa się na podstawie:

- język angielski, j. niemiecki - wyniki testu diagnozującego, który jest przeprowadzany na początku roku szkolnego w klasie pierwszej.

1Cp / matem-fiz-inform rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161.85166.99183.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to klasa dla uczniów interesujących się opisywaniem świata językiem matematyki oraz prawami fizyki.

Na zajęciach z informatyki rozszerzonej w klasie drugiej i trzeciej będą realizowane dwa innowacyjne programy nauczania: kurs IT Essentials, przygotowujący do zawodu informatyka w ramach Akademii CISCO oraz interdyscyplinarne nauczanie informatyki i fizyki w ramach projektu "Informatyka+ -mój sposób na poznawanie i opisanie świata". Ponadto uczniowie biorą udział w projekcie IT Szkoła.

Języki obce nowożytne: przydział do  grup językowych odbywa się na podstawie:

- język angielski, niemiecki - wyniki testu diagnozującego, który jest przeprowadzany na początku roku szkolnego w klasie pierwszej.

1Dp / pols-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
147.75157.7181.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to  klasa dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, pragnących poszerzyć swą wiedzę na temat zjawisk kulturowych, historycznych, społeczno-politycznych. Uczniowie tej klasy biorą udział w warsztatach teatralnych oraz zorganizowanych przez szkołę debatach społecznych i politycznych.  Uczestniczą również w wykładach z literatury i językoznawstwa w ramach współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej . Wykładowcy UMCS  prowadzą także w naszej szkole tematyczne zajęcia z udziałem uczniów tej klasy.

Języki obce nowożytne: przydział do  grup językowych odbywa się na podstawie:

- język angielski - wyniki testu diagnozującego, który jest przeprowadzany na początku roku szkolnego w klasie pierwszej.

- j. hiszpański w klasie Dp – przewiduje się dla wszystkich uczniów naukę języka od podstaw.

1Ep / mat-geog-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
154.5163.43179.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to klasa dla uczniów interesujących się tematyką społeczną, pragnących poznać i zrozumieć środowisko życia człowieka, jego dorobek gospodarczy, przemiany współczesnego świata oraz problemy demografii, ekonomi i polityki. Mają również możliwość poznania kultury Niemiec poprzez polsko-niemiecką wymianę młodzieży Radom – Sonthofe

Języki obce nowożytne: przydział do  grup językowych odbywa się na podstawie:

- język angielski, niemiecki - wyniki testu diagnozującego, który jest przeprowadzany na początku roku szkolnego w klasie pierwszej.

1Hp / hist-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
177.4197.07222.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Jest to oddział dwujęzyczny z rozszerzonym programem języka hiszpańskiego Niektóre przedmioty, np. literatura hiszpańska, historia Hiszpanii i geografia Hiszpanii nauczane będą w języku hiszpańskim przez nauczycieli hiszpańskich. Uczniowie mogą zdawać maturę hiszpańską „Titulo de Bachiller” umożliwiającą podjęcie studiów w różnych uczelniach Europy. Klasa ta prowadzona jest we współpracy z ambasadą Hiszpanii w Warszawie.  

Języki obce nowożytne: przydział do  grup językowych odbywa się na podstawie:

- język angielski - wyniki testu diagnozującego, który jest przeprowadzany na początku roku szkolnego w klasie pierwszej.

- j. hiszpański w oddziale dwujęzycznym – wynik sprawdzianu kompetencji językowych