konto
IV Liceum im. Cypriana Kamila Norwida

Ocena: 3.76

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Cypriana Kamila Norwida Białystok

A / humanistyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język łaciński (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
140.45150.02176.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1. Klasa humanistyczna jest przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się kulturą współczesną, a w przeszłości odnajdują to, co uniwersalne; którzy są twórczy, mają rozwiniętą wyobraźnię, przede wszystkim jednak planują podjęcie studiów na kierunkach humanistycznych:
- klasa umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, języka łacińskiego i kultury antycznej, niezależnie od przedmiotów rozszerzonych uczniowie kończący ten profil często zdają także rozszerzoną maturę z języka angielskiego; 
- wyniki matury z tych przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji m.in. na prawo, socjologię, psychologię, filologię polską, historię, filozofię, dziennikarstwo, pedagogikę, kulturoznawstwo, filologię klasyczną. 
Zajęcia uzupełniające: przyroda
2. Uczniowie kończący ten profil osiągają znakomite rezultaty na maturze. Często uczestniczą w wykładach i projektach edukacyjnych organizowanych we współpracy z uczelniami, między innymi z Wydziałem Prawa i Wydziałem Filologii Polskiej, Biblioteką Uniwersytecką im. J. Giedroycia i innymi. 
3. Wielu uczniów osiąga znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (np. I miejsce szkoły w ogólnopolskim rankingu olimpijskim COPTIOSH, trzech finalistów etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz finalistka Olimpiady Języka Łacińskiego w 2015r.), o czym szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce aktualności/olimpiady i konkursy.

B(R) / sportowa - lekkoatletyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
518.3840
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
400 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 40.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Uzyskane punkty będą rozpatrywane w pierwszej kolejności (jako podstawowa punktacja, przed punktacją za osiągnięcia) w czasie procedury kwalifikacji do oddziału.

B(R) / sportowa - strzelecka rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
82437
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
400 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 40.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Uzyskane punkty będą rozpatrywane w pierwszej kolejności (jako podstawowa punktacja, przed punktacją za osiągnięcia) w czasie procedury kwalifikacji do oddziału.

Opis:

1.Klasa sportowa umożliwia uprawianie sportu na wysokim poziomie w lekkiej atletyce i strzelectwie sportowym. Jest przeznaczona dla uczniów, którzy lubią aktywność ruchową, dbają o dobrą formę, nie boją się ciężkiego treningu i lubią stawać na podium, przede wszystkim jednak dla tych, którzy planują podjęcie studiów na akademiach wychowania fizycznego oraz na kierunkach przyrodniczych lub też pragną w przyszłości podjąć pracę w służbach mundurowych.
- klasa umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz geografii,
- wyniki matury z tych przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji m.in. na akademie wychowania fizycznego oraz na kierunki przyrodnicze np. ochronę środowiska, turystykę i rekreację, biologię, geografię, ratownictwo medyczne, fizjoterapię.
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo
Zajęcia dodatkowe: edukacja regionalna po angielsku
2. Uczniowie klas sportowych mają możliwość doskonalić swoją sprawność na organizowanych dla nich obozach sportowych w urokliwych zakątkach naszego kraju a także mogą być członkami klubów sportowych współpracujących ze szkołą.
3. Wielu uczniów osiąga znaczące sukcesy w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym (22 reprezentantów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski, II miejsce szkoły w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych ), a także w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, o czym szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce aktualności/osiągnięcia sportowe lub aktualności/olimpiady i konkursy.

C(N) / medyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
150.55156.38181
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1. Klasa medyczna przeznaczona jest dla uczniów, którzy interesują się zagadnieniami związanymi ze środowiskiem przyrodniczym, światem roślin i zwierząt, funkcjonowaniem ludzkiego organizmu.
- Klasa umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii, niezależnie od przedmiotów rozszerzonych uczniowie kończący ten profil często zdają także rozszerzoną maturę z języka angielskiego; 
- Wyniki matury z tych przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji m.in. na: studia medyczne, farmację, ochronę środowiska, stomatologię, inżynierię biomedyczną, ratownictwo medyczne, psychologię, biologię, chemię, biotechnologię, oceanografię, weterynarię i inne. 
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo
Zajęcia dodatkowe: łacina dla biologów 
2. Klasa objęta jest:
- porozumieniem o współpracy między wydziałem matematyczno-przyrodniczym UW w Białymstoku a IV LO, w ramach której uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, mają możliwość przeprowadzania doświadczeń w nowoczesnych pracowniach pod okiem specjalistów z różnych dziedzin; 
- umową partnerską ze studenckim kołem kardiologicznym Kliniki Kardiologii UM w Białymstoku; 
- projektem ,,Doświadczenia naukowe podstawą nauczania przedmiotów przyrodniczych”.

3. Uczniowie klas medycznych wyjeżdżają na warsztaty przyrodnicze, podczas których prowadzą obserwacje i eksperymenty w naturalnym środowisku. Działania te prowadzą do osiągnięcia wysokich wyników na egzaminie maturalnym i dobrego przygotowania do studiów oraz znaczących sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (m. in. laureatka i finalistka Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej w 2015r.).

C(R) / medyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
152.45161.83173.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1. Klasa medyczna przeznaczona jest dla uczniów, którzy interesują się zagadnieniami związanymi ze środowiskiem przyrodniczym, światem roślin i zwierząt, funkcjonowaniem ludzkiego organizmu.
- Klasa umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii, niezależnie od przedmiotów rozszerzonych uczniowie kończący ten profil często zdają także rozszerzoną maturę z języka angielskiego; 
- Wyniki matury z tych przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji m.in. na: studia medyczne, farmację, ochronę środowiska, stomatologię, inżynierię biomedyczną, ratownictwo medyczne, psychologię, biologię, chemię, biotechnologię, oceanografię, weterynarię i inne. 
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo
Zajęcia dodatkowe: łacina dla biologów 
2. Klasa objęta jest:
- porozumieniem o współpracy między wydziałem matematyczno-przyrodniczym UW w Białymstoku a IV LO, w ramach której uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, mają możliwość przeprowadzania doświadczeń w nowoczesnych pracowniach pod okiem specjalistów z różnych dziedzin; 
- umową partnerską ze studenckim kołem kardiologicznym Kliniki Kardiologii UM w Białymstoku; 
- projektem ,,Doświadczenia naukowe podstawą nauczania przedmiotów przyrodniczych”.

3. Uczniowie klas medycznych wyjeżdżają na warsztaty przyrodnicze, podczas których prowadzą obserwacje i eksperymenty w naturalnym środowisku. Działania te prowadzą do osiągnięcia wysokich wyników na egzaminie maturalnym i dobrego przygotowania do studiów oraz znaczących sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (m. in. laureatka i finalistka Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej w 2015r.).

D(N) / medyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
148.8158172.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

D(R) / medyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
150.95161.15172.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

E(F) / prawnicza rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
139.25145.88177.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

E(N) / prawnicza rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
144.55151.62163.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F(R) / politechniczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
147.25159.5176.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1. Klasa politechniczna jest przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami ścisłymi, myślą logicznie, systematycznie pracują, mają wyobraźnię i twórczo podchodzą do postawionych przed nimi zagadnień, przede wszystkim jednak planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych i informatyce:
- klasa umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki oraz fizyki, niezależnie od przedmiotów rozszerzonych uczniowie kończący ten profil często zdają także rozszerzoną maturę z języka angielskiego;
- wyniki matury z tych przedmiotów są uwzględniane podczas rekrutacji na studia przez politechniki i inne uczelnie techniczne oraz uniwersytety na wszystkie kierunki ścisłe m.in. na informatykę, matematykę, elektronikę, automatykę, mechanikę, budownictwo, itp. ale także na kierunki prawnicze lub medyczne na niektórych uczelniach.
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo
Zajęcia dodatkowe: rysunek techniczny komputerowy
2. Uczniowie kończący ten profil osiągają bardzo wysokie wyniki na maturze, co pozwala im w 100% podjąć studia dzienne na wybranych przez nich kierunkach na państwowych uczelniach. 
3. W klasie realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Szachy edukacją przyszłości – szachista lepszym uczniem”.
4. Wielu uczniów osiąga znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (m.in. dwóch laureatów etapu centralnego Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w 2015r.), o czym szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce aktualności/olimpiady i konkursy.

F(R) / politechniczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
148.15163.97179.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1. Klasa politechniczna jest przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami ścisłymi, myślą logicznie, systematycznie pracują, mają wyobraźnię i twórczo podchodzą do postawionych przed nimi zagadnień, przede wszystkim jednak planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych i informatyce:
- klasa umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki oraz fizyki, niezależnie od przedmiotów rozszerzonych uczniowie kończący ten profil często zdają także rozszerzoną maturę z języka angielskiego;
- wyniki matury z tych przedmiotów są uwzględniane podczas rekrutacji na studia przez politechniki i inne uczelnie techniczne oraz uniwersytety na wszystkie kierunki ścisłe m.in. na informatykę, matematykę, elektronikę, automatykę, mechanikę, budownictwo, itp. ale także na kierunki prawnicze lub medyczne na niektórych uczelniach.
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo
Zajęcia dodatkowe: rysunek techniczny komputerowy
2. Uczniowie kończący ten profil osiągają bardzo wysokie wyniki na maturze, co pozwala im w 100% podjąć studia dzienne na wybranych przez nich kierunkach na państwowych uczelniach. 
3. W klasie realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Szachy edukacją przyszłości – szachista lepszym uczniem”.
4. Wielu uczniów osiąga znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (m.in. dwóch laureatów etapu centralnego Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w 2015r.), o czym szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce aktualności/olimpiady i konkursy.

G(H) / architektoniczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
152.6162.18178.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1. Klasa architektoniczna jest przeznaczona dla uczniów, którzy są kreatywni, interesują się przedmiotami ścisłymi, myślą logicznie, systematycznie pracują, mają wyobraźnię i twórczo podchodzą do postawionych przed nimi zagadnień, przede wszystkim jednak planują podjęcie studiów na kierunkach ścisłych:
- klasa umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki oraz fizyki, niezależnie od przedmiotów rozszerzonych uczniowie kończący ten profil często zdają także rozszerzoną maturę z języka angielskiego;
- wyniki matury z tych przedmiotów są uwzględniane podczas rekrutacji na studia przez politechniki i inne uczelnie techniczne oraz uniwersytety na wszystkie kierunki ścisłe m.in. na architekturę, informatykę, matematykę, elektronikę, automatykę, mechanikę, budownictwo, itp. ale także na kierunki prawnicze lub medyczne na niektórych uczelniach.
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo
Zajęcia dodatkowe: grafika komputerowa
2. Uczniowie kończący ten profil osiągają bardzo wysokie wyniki na maturze, co pozwala im w 100% podjąć studia dzienne na wybranych przez nich kierunkach na państwowych uczelniach. 
3. W klasie realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Architekci własnej przestrzeni” – zajęcia z rysunku architektonicznego.
4. Wielu uczniów osiąga znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (m.in. dwóch laureatów etapu centralnego Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w 2015r.), o czym szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce aktualności/olimpiady i konkursy.

G(R) / architektoniczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
146.15153.41169.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1. Klasa architektoniczna jest przeznaczona dla uczniów, którzy są kreatywni, interesują się przedmiotami ścisłymi, myślą logicznie, systematycznie pracują, mają wyobraźnię i twórczo podchodzą do postawionych przed nimi zagadnień, przede wszystkim jednak planują podjęcie studiów na kierunkach ścisłych:
- klasa umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki oraz fizyki, niezależnie od przedmiotów rozszerzonych uczniowie kończący ten profil często zdają także rozszerzoną maturę z języka angielskiego;
- wyniki matury z tych przedmiotów są uwzględniane podczas rekrutacji na studia przez politechniki i inne uczelnie techniczne oraz uniwersytety na wszystkie kierunki ścisłe m.in. na architekturę, informatykę, matematykę, elektronikę, automatykę, mechanikę, budownictwo, itp. ale także na kierunki prawnicze lub medyczne na niektórych uczelniach.
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo
Zajęcia dodatkowe: grafika komputerowa
2. Uczniowie kończący ten profil osiągają bardzo wysokie wyniki na maturze, co pozwala im w 100% podjąć studia dzienne na wybranych przez nich kierunkach na państwowych uczelniach. 
3. W klasie realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Architekci własnej przestrzeni” – zajęcia z rysunku architektonicznego.
4. Wielu uczniów osiąga znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (m.in. dwóch laureatów etapu centralnego Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w 2015r.), o czym szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce aktualności/olimpiady i konkursy.

H(F) / ekonomiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
148.75160.26179.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1. Klasa ekonomiczna jest przeznaczona dla uczniów, którzy są przedsiębiorczy, interesują się dynamicznie zmieniającym się środowiskiem przyrodniczym Ziemi, którzy są ciekawi procesów społecznych i ekonomicznych współcześnie zachodzących na świecie, są komunikatywni i lubią podróże nie tylko „palcem po mapie” , mają predyspozycje do kierowania zespołem ludzi, przede wszystkim jednak planują podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych, politechnicznych, społecznych:
- klasa umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii oraz języka angielskiego,
- wyniki matury z tych przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji m.in. na ekonomię, finanse i bankowość, logistykę, zarządzanie, elektronikę, mechanikę, budownictwo, turystykę, geografię.
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo
2. Uczniowie kończący ten profil osiągają bardzo wysokie wyniki na maturze, co pozwala im w 100% podjąć studia dzienne na wybranych przez nich kierunkach na państwowych uczelniach. 
3. W klasie realizowane są zajęcia praktyczne w ramach porozumienia z bankiem Pekao S.A., uczniowie mają możliwość prowadzenia Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa, prowadzone są zajęcia we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Młodzieżową Fundacją Przedsiębiorczości np. Moje Finanse, Ekonomia w Szkole, Ekonomia Stosowana.
4. Wielu uczniów osiąga znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (np. finaliści etapów centralnych Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiady Planowania i Zarządzania Karierą Zawodową, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej).

H(N) / ekonomiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
148.35155.63174.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

1. Klasa ekonomiczna jest przeznaczona dla uczniów, którzy są przedsiębiorczy, interesują się dynamicznie zmieniającym się środowiskiem przyrodniczym Ziemi, którzy są ciekawi procesów społecznych i ekonomicznych współcześnie zachodzących na świecie, są komunikatywni i lubią podróże nie tylko „palcem po mapie” , mają predyspozycje do kierowania zespołem ludzi, przede wszystkim jednak planują podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych, politechnicznych, społecznych:
- klasa umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii oraz języka angielskiego,
- wyniki matury z tych przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji m.in. na ekonomię, finanse i bankowość, logistykę, zarządzanie, elektronikę, mechanikę, budownictwo, turystykę, geografię.
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo
2. Uczniowie kończący ten profil osiągają bardzo wysokie wyniki na maturze, co pozwala im w 100% podjąć studia dzienne na wybranych przez nich kierunkach na państwowych uczelniach. 
3. W klasie realizowane są zajęcia praktyczne w ramach porozumienia z bankiem Pekao S.A., uczniowie mają możliwość prowadzenia Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa, prowadzone są zajęcia we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Młodzieżową Fundacją Przedsiębiorczości np. Moje Finanse, Ekonomia w Szkole, Ekonomia Stosowana.
4. Wielu uczniów osiąga znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (np. finaliści etapów centralnych Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiady Planowania i Zarządzania Karierą Zawodową, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej).