konto
IV Liceum im. Cypriana Kamila Norwida

Ocena: 3.76

Oceń Placowkę

Wyniki matur IV Liceum im. Cypriana Kamila Norwida Białystok

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 39.45% 65
chemia pisemny rozszerzony - 52.17% 35
fizyka pisemny rozszerzony - 44.78% 37
geografia pisemny rozszerzony - 50.94% 35
historia pisemny rozszerzony - 49.47% 45
informatyka pisemny rozszerzony - 45.4% 10
język angielski pisemny podstawowy 99.61% 88.95% 258
język angielski pisemny rozszerzony - 72.71% 188
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 76.67% 3
język polski pisemny podstawowy 99.64% 71.4% 276
język polski pisemny rozszerzony - 52.86% 85
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 90.46% 13
język rosyjski pisemny rozszerzony - 75.2% 5
matematyka pisemny podstawowy 100% 80.02% 276
matematyka pisemny rozszerzony - 52.39% 92
wos pisemny rozszerzony - 67.4% 30

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 48% 90
chemia pisemny rozszerzony - 41% 61
filozofia pisemny rozszerzony - 40% 3
fizyka pisemny rozszerzony - 43% 26
geografia pisemny rozszerzony - 36% 42
historia pisemny rozszerzony - 56% 33
historia muzyki pisemny rozszerzony - 69% 2
historia sztuki pisemny rozszerzony - 40% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 41% 24
język angielski pisemny podstawowy 98.9% 82% 267
język angielski pisemny rozszerzony - 63% 187
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 72% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 100% 1
język polski pisemny podstawowy 98.6% 62% 278
język polski pisemny rozszerzony - 55% 75
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 78% 7
język rosyjski pisemny rozszerzony - 61% 5
język łaciński pisemny rozszerzony - 60% 2
matematyka pisemny podstawowy 98.2% 70% 278
matematyka pisemny rozszerzony - 55% 87
wos pisemny rozszerzony - 64% 22

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 42.1% 56
chemia pisemny rozszerzony - 52% 47
fizyka pisemny rozszerzony - 61.4% 35
geografia pisemny rozszerzony - 52.7% 38
historia pisemny rozszerzony - 50.1% 41
informatyka pisemny rozszerzony - 35.6% 14
język angielski pisemny podstawowy 99.6% 86.6% 255
język angielski ustny podstawowy 100% 84.2% 256
język angielski pisemny rozszerzony - 65.5% 161
język francuski pisemny rozszerzony - 67% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 20% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 85.3% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 94.7% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 56% 1
język polski ustny podstawowy 100% 79.7% 273
język polski pisemny podstawowy 100% 62.5% 272
język polski pisemny rozszerzony - 57.2% 105
język rosyjski ustny podstawowy 100% 95.5% 15
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 91.1% 14
język rosyjski pisemny rozszerzony - 77.7% 15
język łaciński pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 99.6% 76.9% 272
matematyka pisemny rozszerzony - 58.1% 83
wos pisemny rozszerzony - 55.4% 16

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 42.8% 67
chemia pisemny rozszerzony - 53.9% 45
fizyka pisemny rozszerzony - 46.9% 55
geografia pisemny rozszerzony - 53.5% 43
historia pisemny rozszerzony - 50.4% 46
historia sztuki pisemny rozszerzony - 32% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 53.7% 22
język angielski pisemny podstawowy 100% 86% 247
język angielski ustny podstawowy 100% 85% 247
język angielski pisemny rozszerzony - 66.4% 169
język francuski ustny podstawowy 100% 85% 2
język francuski pisemny podstawowy 100% 80% 2
język francuski pisemny rozszerzony - 81% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 52% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 33% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 64% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 93% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 30% 1
język polski ustny podstawowy 100% 75.4% 268
język polski pisemny podstawowy 100% 72.7% 268
język polski pisemny rozszerzony - 61.1% 73
język rosyjski ustny podstawowy 100% 93.5% 17
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 88.4% 17
język rosyjski pisemny rozszerzony - 83.4% 13
język łaciński pisemny rozszerzony - 68% 1
matematyka pisemny podstawowy 99.6% 73.9% 268
matematyka pisemny rozszerzony - 46.2% 99
wos pisemny rozszerzony - 58.1% 14

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 44.1% 108
chemia pisemny rozszerzony - 48.8% 63
filozofia pisemny rozszerzony - 44% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 12.7% 36
geografia pisemny rozszerzony - 49.9% 40
historia pisemny rozszerzony - 49.1% 40
historia sztuki pisemny rozszerzony - 25.7% 6
informatyka pisemny rozszerzony - 48.2% 19
język angielski pisemny podstawowy 99.7% 84.8% 313
język angielski ustny podstawowy 100% 81% 313
język angielski pisemny rozszerzony - 66.9% 184
język francuski pisemny podstawowy 100% 72% 0
język francuski ustny podstawowy 100% 58.5% 0
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 42% 0
język hiszpański ustny podstawowy 100% 53.7% 0
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 93% 0
język niemiecki ustny podstawowy 100% 85.8% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 79.3% 3
język polski pisemny podstawowy 99.4% 61% 313
język polski ustny podstawowy 100% 78.1% 313
język polski pisemny rozszerzony - 68.3% 88
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 84.6% 0
język rosyjski ustny podstawowy 100% 91.1% 0
język rosyjski pisemny rozszerzony - 67.8% 9
język łaciński pisemny rozszerzony - 62% 1
matematyka pisemny podstawowy 99% 73.8% 313
matematyka pisemny rozszerzony - 58.9% 95
wos pisemny rozszerzony - 39.9% 22

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 42.4% 108
chemia pisemny rozszerzony - 43.3% 66
fizyka pisemny rozszerzony - 57.2% 46
geografia pisemny rozszerzony - 58.5% 33
historia pisemny rozszerzony - 60.5% 39
historia muzyki pisemny rozszerzony - 79% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 39.7% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 57.4% 14
język angielski pisemny podstawowy 100% 85.2% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 84% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 65% 169
język francuski pisemny rozszerzony - 74% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 77% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 97% 0
język hiszpański pisemny rozszerzony - 38.7% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 90% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 82.9% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 66% 1
język polski pisemny podstawowy 99.7% 70.3% 300
język polski ustny podstawowy 100% 74.3% 300
język polski pisemny rozszerzony - 67.6% 75
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 83.1% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 84% 0
język rosyjski pisemny rozszerzony - 71% 2
język włoski pisemny rozszerzony - 99% 1
matematyka pisemny podstawowy 98% 72.8% 300
matematyka pisemny rozszerzony - 50.4% 88
wos pisemny rozszerzony - 46.5% 48

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 44.4% 71
chemia pisemny rozszerzony - 50.8% 56
fizyka pisemny rozszerzony - 56.6% 60
geografia pisemny rozszerzony - 55% 76
historia pisemny rozszerzony - 60.2% 38
historia sztuki pisemny rozszerzony - 31% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 47.4% 14
język angielski pisemny podstawowy 99.67% 83.2% 301
język angielski ustny podstawowy 100% 84% 301
język angielski pisemny rozszerzony - 64.8% 176
język francuski pisemny rozszerzony - 18% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 47% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 40% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 78% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 52% 3
język polski pisemny podstawowy 99.68% 72.1% 270
język polski ustny podstawowy 100% 75.25% 307
język polski pisemny rozszerzony - 66% 83
język rosyjski ustny podstawowy 100% 93.33% 6
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 92% 6
język rosyjski pisemny rozszerzony - 79.4% 7
język łaciński pisemny rozszerzony - 62.8% 4
matematyka pisemny podstawowy 97.4% 69.5% 308
matematyka pisemny rozszerzony - 51.6% 123
wos pisemny rozszerzony - 54.2% 40