IV Liceum im. Bolesława Prusa

Ocena: 3.63

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Bolesława Prusa Szczecin

G_ / biologiczno - medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
118.6138.41170
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa biologiczno-medyczna
• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych,
• główne przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,
• dodatkowe przedmioty rozszerzone (do wyboru): geografia, fizyka,
• przedmiot uzupełniający obowiązkowy: historia i społeczeństwo,
• współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Medyczna - MAM PUM”.

G_ / językowo-humanistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
128.8139.54164
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa językowo – społeczna
• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach humanistycznych,
• główne przedmioty rozszerzone: język polski, WOS, język angielski,
• przedmioty uzupełniające obowiązkowe: przyroda, łacina, historia i społeczeństwo,
• wycieczki programowe związane z profilem kształcenia,
• wolontariat uczniowski,
• gazeta szkolna „LUSTRO”,
• Współpraca z Wyższą Szkołą Humanistyczną, Uniwersytetem Szczecińskim i Akademią Sztuki.

G_ / matematyczno - fizyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
137149.28184
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa matematyczno- fizyczna
• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach technicznych,
• główne przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski,
• przedmiot uzupełniający obowiązkowy: historia i społeczeństwo,
• zajęcia z matematyki komputerowej,
• współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

P / matematyczno - fizyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa matematyczno- fizyczna
• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach technicznych,
• główne przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski,

• przedmiot uzupełniający obowiązkowy: historia i społeczeństwo,
• zajęcia z matematyki komputerowej,
• współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym.

P / biologiczno - medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa biologiczno-medyczna
• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych
• główne przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

• dodatkowe przedmioty rozszerzone (do wyboru): geografia, fizyka,
• przedmiot uzupełniający obowiązkowy: historia i społeczeństwo
• współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Medyczna - MAM PUM”

P / językowo - humanistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa językowo - humanistyczna
• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach humanistycznych,
• główne przedmioty rozszerzone: język polski, WOS, język angielski,

•  przedmioty uzupełniające obowiązkowe: przyroda, łacina, historia i społeczeństwo,
• wycieczki programowe związane z profilem kształcenia,

• wolontariat uczniowski,

• gazeta szkolna „LUSTRO”,
• Współpraca z Wyższą Szkołą Humanistyczną, Uniwersytetem Szczecińskim i Akademią Sztuki.