IV Liceum im. Adama Mickiewicza

Ocena: 2.83

Oceń Placowkę

Profile IV Liceum im. Adama Mickiewicza Warszawa na rok 2018/2019

A / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
146.4151.49160.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa o profilu ścisłym z rozszerzonym językiem angielskim dla kandydatów planujących studia na kierunkach ekonomicznych czy politechnicznych.

B / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
137.8147.02160.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa B zaplanowana została z myślą o uczniach zainteresowanych gospodarką i społeczeństwem, planujących dalsze kształcenie na wydziałach uniwersyteckich i ekonomicznych.

C / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
144.8151.05161.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa o profilu matematyczno-informatycznym z możliwością wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego została utworzona z myślą o uczniach uzdolnionych w kierunkach ścisłych o szerokim zakresie zainteresowań.

E / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
146151.58166.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa E tradycyjnie skierowana jest do uczniów zainteresowanych biologią i chemią, planujących dalszą naukę na  kierunkach związanych z żywieniem i ochroną zdrowia, technologiami chemicznymi i medycyną.

H / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) historia (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
136.2142.21155.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa H skierowana jest do uczniów o zamiłowaniach humanistycznych. Rozszerzony język polski oraz język francuski jako drugi język obcy, a także do wyboru rozszerzona historia lub geografia to dobry wybór dla przyszłych filologów i prawników.