konto
IV Liceum im. Adama Mickiewicza

Ocena: 3.57

Oceń Placowkę

Wyniki matur IV Liceum im. Adama Mickiewicza Warszawa

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 57.38% 29
chemia pisemny rozszerzony - 47.67% 18
filozofia pisemny rozszerzony - 72% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 41.5% 14
geografia pisemny rozszerzony - 65.16% 51
historia pisemny rozszerzony - 41.23% 13
historia sztuki pisemny rozszerzony - 83% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 36.67% 6
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.24% 118
język angielski pisemny rozszerzony - 83.37% 120
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 67.25% 8
język niemiecki pisemny rozszerzony - 52% 2
język polski pisemny podstawowy 99.21% 54.46% 127
język polski pisemny rozszerzony - 60.88% 48
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 96% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 87.33% 3
matematyka pisemny podstawowy 100% 80.04% 127
matematyka pisemny rozszerzony - 43.26% 35
wos pisemny rozszerzony - 62.5% 8

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 43.52% 21
chemia pisemny rozszerzony - 30.62% 13
fizyka pisemny rozszerzony - 39.52% 21
geografia pisemny rozszerzony - 53.75% 67
historia pisemny rozszerzony - 46.14% 14
historia sztuki pisemny rozszerzony - 60% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 58.8% 5
język angielski pisemny podstawowy 100% 96.77% 135
język angielski pisemny rozszerzony - 79.11% 139
język francuski pisemny podstawowy 100% 84% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 50% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 81.78% 9
język niemiecki pisemny rozszerzony - 20% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 66.58% 145
język polski pisemny rozszerzony - 54.82% 44
język rosyjski pisemny rozszerzony - 98% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 82.15% 145
matematyka pisemny rozszerzony - 40.37% 60
wos pisemny rozszerzony - 44.15% 13

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 48.71% 21
chemia pisemny rozszerzony - 29.45% 20
fizyka pisemny rozszerzony - 34.29% 17
geografia pisemny rozszerzony - 42.29% 65
historia pisemny rozszerzony - 53.14% 7
historia sztuki pisemny rozszerzony - 10% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 48% 14
język angielski pisemny podstawowy 100% 91.48% 130
język angielski pisemny rozszerzony - 70.69% 127
język francuski pisemny rozszerzony - 70% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 71.78% 9
język niemiecki pisemny rozszerzony - 65% 2
język polski pisemny podstawowy 99.3% 60.5% 139
język polski pisemny rozszerzony - 62.61% 36
język rosyjski pisemny rozszerzony - 88% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 70.43% 139
matematyka pisemny rozszerzony - 48.75% 53
wos pisemny rozszerzony - 44.25% 12

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 41.3% 27
chemia pisemny rozszerzony - 31.63% 16
filozofia pisemny rozszerzony - 56% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 40% 13
geografia pisemny rozszerzony - 48.68% 93
historia pisemny rozszerzony - 51.82% 11
historia muzyki pisemny rozszerzony - 33% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 90.74% 152
język angielski pisemny rozszerzony - 72.8% 140
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 78.55% 11
język niemiecki pisemny rozszerzony - 61.67% 6
język polski pisemny podstawowy 99.4% 52.53% 163
język polski pisemny rozszerzony - 67.37% 43
język rosyjski pisemny rozszerzony - 70% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 79.84% 163
matematyka pisemny rozszerzony - 53.81% 62
wos pisemny rozszerzony - 38.27% 15

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 48.8% 20
chemia pisemny rozszerzony - 30.35% 20
filozofia pisemny rozszerzony - 46% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 43.55% 29
geografia pisemny rozszerzony - 53.6% 72
historia pisemny rozszerzony - 53.06% 17
historia sztuki pisemny rozszerzony - 32% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 48.25% 16
język angielski pisemny podstawowy 100% 92.5% 157
język angielski pisemny rozszerzony - 79.27% 137
język francuski pisemny rozszerzony - 59% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 80.77% 13
język niemiecki pisemny rozszerzony - 61.33% 6
język polski pisemny podstawowy 100% 63.12% 171
język polski pisemny rozszerzony - 65.97% 38
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 96% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 79.94% 171
matematyka pisemny rozszerzony - 40.75% 77
wos pisemny rozszerzony - 52.08% 12

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 47% 26
chemia pisemny rozszerzony - 36% 12
filozofia pisemny rozszerzony - 52% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 46% 14
geografia pisemny rozszerzony - 52% 73
historia pisemny rozszerzony - 46% 14
historia sztuki pisemny rozszerzony - 42% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 31% 8
język angielski pisemny podstawowy 100% 92% 152
język angielski ustny podstawowy 100% 75.29% 154
język angielski pisemny rozszerzony - 76% 130
język francuski pisemny podstawowy 100% 87% 2
język francuski ustny podstawowy 100% 93.5% 2
język francuski pisemny rozszerzony - 60% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 79.8% 10
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 87% 10
język niemiecki pisemny rozszerzony - 70% 12
język polski ustny podstawowy 100% 59.28% 169
język polski pisemny podstawowy 100% 63% 167
język polski pisemny rozszerzony - 57% 44
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 83% 3
język rosyjski ustny podstawowy 100% 54.33% 3
język rosyjski pisemny rozszerzony - 94% 2
język ukraiński pisemny rozszerzony - 85% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 76% 167
matematyka pisemny rozszerzony - 50% 62
wos pisemny rozszerzony - 54% 12

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 44.5% 33
chemia pisemny rozszerzony - 35.5% 24
fizyka pisemny rozszerzony - 41.6% 25
geografia pisemny rozszerzony - 52.6% 46
historia pisemny rozszerzony - 47.3% 15
historia sztuki pisemny rozszerzony - 20% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 46.5% 11
język angielski ustny podstawowy 99% 72.1% 148
język angielski pisemny podstawowy 100% 89.4% 148
język angielski pisemny rozszerzony - 67.3% 123
język francuski ustny podstawowy 100% 72.6% 9
język francuski pisemny podstawowy 100% 78.4% 9
język francuski pisemny rozszerzony - 74% 5
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 90.6% 13
język niemiecki ustny podstawowy 100% 89.8% 13
język niemiecki pisemny rozszerzony - 70.4% 5
język polski pisemny podstawowy 100% 62.2% 172
język polski ustny podstawowy 100% 59.5% 172
język polski pisemny rozszerzony - 65.7% 41
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 99% 2
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 95.3% 3
matematyka pisemny podstawowy 99% 74.3% 172
matematyka pisemny rozszerzony - 36.7% 77
wos pisemny rozszerzony - 47% 9

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 57.1% 30
chemia pisemny rozszerzony - 29.6% 27
filozofia pisemny rozszerzony - 46.7% 3
fizyka pisemny rozszerzony - 37.2% 42
geografia pisemny rozszerzony - 49.1% 63
historia pisemny rozszerzony - 50.3% 16
historia sztuki pisemny rozszerzony - 24% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 42% 5
język angielski pisemny podstawowy 100% 88.1% 185
język angielski pisemny rozszerzony - 68.4% 140
język francuski pisemny podstawowy 100% 82% 6
język francuski pisemny rozszerzony - 62.8% 5
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 87.9% 14
język niemiecki pisemny rozszerzony - 63.1% 18
język polski pisemny podstawowy 100% 68.9% 210
język polski pisemny rozszerzony - 65% 39
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 85.2% 5
język rosyjski pisemny rozszerzony - 72.7% 3
język włoski pisemny rozszerzony - 46% 1
matematyka pisemny podstawowy 97.1% 66.5% 210
matematyka pisemny rozszerzony - 40% 105
wos pisemny rozszerzony - 31.4% 20

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony