konto
III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie

Ocena: 3.8

Oceń Placowkę

Profile III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie Opole

1A / społeczno-humanistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
148.05161.26183.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1 A– uniwersytecka klasa o profilu społeczno-humanistycznym – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Kierunkowe zajęcia dodatkowe: kultura języka, podstawy psychologii, podstawy prawa, język łaciński. Uczniowie tej klasy współpracują z Wydziałami Uniwersytetu Opolskiego:Nauk Społecznych, Prawa i Administracji i Filologicznym.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach humanistycznych m. in. prawo, socjologia, pedagogika, psychologia, filologia polska, historia, dziennikarstwo.

1B / lekarska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
168173.48185.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B – lekarska, pod patronatem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia i matematyka. Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).Klasę charakteryzuje wysoki poziom nauczania przedmiotów kierunkowych, uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych przygotowujących do studiów medycznych na WL UO.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, przyrodniczych, weterynaryjnych i farmaceutycznych.

1C / dwujęzyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
175.35188209
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1 C– dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim o ukierunkowaniu matematyczno-przyrodniczym, z rozszerzeniem z matematyki, biologii i chemii oraz zajęciami uzupełniającymi te przedmioty o nauczanie w języku angielskim. Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
Klasa o wyjątkowym profilu bilingwalnym, łącząca przygotowanie do szerokiego zakresu kierunków studiów w kraju i za granicą z kształceniem wysokich kompetencji językowych (CLIL), realizująca tematyczne projekty edukacyjne. 

1Dfiz / matematyczno-informatyczna - fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
174.75177.17179.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1 D – oprofilu matematyczno-informatycznym - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, informatyka, trzeci przedmiot do wyboru w trakcie rekrutacji (fizyka lub geografia). Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej, która zapewnia uczniom dodatkowe zajęcia na uczelni.
Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne, informatyczne, matematyczne i ekonomiczne.

1Dgeo / matematyczno-informatyczna - geo rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
163.7170.74181.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1 D – o profilu matematyczno-informatycznym - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, informatyka, trzeci przedmiot do wyboru w trakcie rekrutacji (fizyka lub geografia). Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej, która zapewnia uczniom dodatkowe zajęcia na uczelni.
Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne, informatyczne, matematyczne i ekonomiczne.