III Publiczne Liceum im. M. Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi

Ocena: 3.71

Oceń Placowkę

Profile III Publiczne Liceum im. M. Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi Opole na rok 2019/2020

1A / Społeczno - humanistycza dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
132.4154.23180
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uniwersytecka klasa społeczno-humanistyczna  -  klasa proponująca szeroki wybór zajęć w trzech różnych grupach, w zakresie prawa, komunikacji medialnej, psychologii i pedagogiki oraz języków obcych, jak również cykliczne warsztaty na Uniwersytecie Opolskim. Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu : historia, wiedza o społeczeństwie, trzeci przedmiot do wyboru. Od pierwszej klasy kierunkowe przedmioty dodatkowe z podstaw prawa, psychologii i mediów. Absolwenci klasy uniwersyteckiej, prowadzonej pod patronatem trzech wydziałów UO: Prawa i Administracji, Nauk Społecznych i Filologii, zostają świetnie przygotowani do podjęcia studiów artes liberales na prestiżowych uniwersytetach w kraju i za granicą.

1A / społeczno-humanistyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
148.05161.26183.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1 A– uniwersytecka klasa o profilu społeczno-humanistycznym – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Kierunkowe zajęcia dodatkowe: kultura języka, podstawy psychologii, podstawy prawa, język łaciński. Uczniowie tej klasy współpracują z Wydziałami Uniwersytetu Opolskiego:Nauk Społecznych, Prawa i Administracji i Filologicznym.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach humanistycznych m. in. prawo, socjologia, pedagogika, psychologia, filologia polska, historia, dziennikarstwo.

1B / Lekarska dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
167.2171.94181.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa o ukierunkowaniu lekarskim z rozszerzonymi programami biologii, chemii, Od drugiej klasy uczniowie obowiązkowo realizują w rozszerzeniu dwa przedmioty : biologię i chemię, trzeci przedmiot do wyboru. Nauka j. łacińskiego. W klasie pierwszej dodatkowo 1 godzina biologii. Proponujemy szkolenia ratownictwa medycznego PCK. Uczniowie biorą udział w badawczych warsztatach naukowych połączonych z zajęciami rekreacyjno-turystycznymi. Absolwenci tego typu klas z powodzeniem kontynuują kształcenie wyższe na takich kierunkach jak: medycyna, biotechnologia, nauki przyrodnicze.Program języka angielskiego zgodny z kompetencjami ucznia, drugi język do wyboru: j,francuski, j.niemiecki, j. hiszpański.Klasa pod patronatem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.

1B / Przyrodnicza dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
159.2165.92182.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
21010 -
Oblicz Punkty

Klasa o profilu dwujęzycznym z wykładowym j. angielskim klasa modułowa , o kierunku przyrodniczym . Bardzo wysoki poziom nauki j. angielskiego jako narzędzia, matura dwujęzyczna, efektywne przygotowanie do studiów wyższych na wybranych kierunkach uczelni polskich i zagranicznych. Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański.

1B / lekarska dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
168173.48185.15
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1B – lekarska, pod patronatem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia i matematyka. Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).Klasę charakteryzuje wysoki poziom nauczania przedmiotów kierunkowych, uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych przygotowujących do studiów medycznych na WL UO.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, przyrodniczych, weterynaryjnych i farmaceutycznych.

1C / dwujęzyczna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
175.35188209
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1 C– dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim o ukierunkowaniu matematyczno-przyrodniczym, z rozszerzeniem z matematyki, biologii i chemii oraz zajęciami uzupełniającymi te przedmioty o nauczanie w języku angielskim. Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
Klasa o wyjątkowym profilu bilingwalnym, łącząca przygotowanie do szerokiego zakresu kierunków studiów w kraju i za granicą z kształceniem wysokich kompetencji językowych (CLIL), realizująca tematyczne projekty edukacyjne. 

1C-E / matematyczno- ekonomiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) informatyka (proponowany) język hiszpański (proponowany) język polski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
150.2163.03174.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
21010 -
Oblicz Punkty

Klasa o profilu dwujęzycznym z wykładowym j. angielskim klasa modułowa - matematyczno-ekonomiczna. Bardzo wysoki poziom nauki j. angielskiego jako narzędzia, matura dwujęzyczna, efektywne przygotowanie do studiów wyższych na wybranych kierunkach uczelni polskich i zagranicznych. Drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański.

1D / Matematyczno - informatyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) język polski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
159.4171.65187.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczno-informatyczna z poszerzonym programem matematyki, informatyki. W klasie pierwszej dodatkowa godzina matematyki, od klasy drugiej rozszerzenia programowe, obowiązkowo : matematyka i informatyka, trzeci przedmiot do wyboru. Uczniowie organizują przedmiotowe warsztaty wyjazdowe połączone z programem turystyczno - rekreacyjnym. Absolwenci tego typu klas z powodzeniem kontynuują studia na kierunkach nauk ścisłych, politechnicznych i ekonomicznych. Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej.
Program języka angielskiego zgodny z kompetencjami ucznia, drugi język do wyboru: j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański,.

1Dfiz / matematyczno-informatyczna - fiz dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:fizyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
174.75177.17179.45
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1 D – oprofilu matematyczno-informatycznym - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, informatyka, trzeci przedmiot do wyboru w trakcie rekrutacji (fizyka lub geografia). Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej, która zapewnia uczniom dodatkowe zajęcia na uczelni.
Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne, informatyczne, matematyczne i ekonomiczne.

1Dgeo / matematyczno-informatyczna - geo dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:geografia
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
163.7170.74181.9
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1 D – o profilu matematyczno-informatycznym - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, informatyka, trzeci przedmiot do wyboru w trakcie rekrutacji (fizyka lub geografia). Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej, która zapewnia uczniom dodatkowe zajęcia na uczelni.
Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne, informatyczne, matematyczne i ekonomiczne.