konto
III Liceum im. Władysława Szafera

Profile III Liceum im. Władysława Szafera Gorzów Wielkopolski

1a / pol-ang rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
143.6147.44152.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi, społecznymi i planujących w przyszłości studia na  kierunkach: prawo,  administracja,  edytorstwo, stosunki międzynarodowe, socjologia, historia, pedagogika, język polski, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, wiedza o kulturze, kulturoznawstwo, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika. Oprócz zajęć obowiązkowych w ramach profilu uczniowie biorą udział w dedykowanych profilowi  wycieczkach, projektach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych np. konkursach recytatorskich, czytelniczych, historycznych; warsztatach dziennikarskich,fotograficznych, wycieczce śladami twierdz i bunkrów, projekcie - "Języki po godzinach", czy też "Biegu wilczym tropem".

1b / biol-ang rok: 2021/2022

Języki obce: język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) chemia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
137.4144.33155.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi planującymi w przyszłości studia na kierunkach: medycyna, medycyna weterynaryjna, analityka medyczna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, rehabilitacja, weterynaria, biotechnologia, mikrobiologia, biofizyka, chemia, biologia, psychologia, kosmetologia, dietetyka, leśnictwo, neurobiologia, bioinżynieria, odnawialne źródła energii, technologia żywienia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne, architektura krajobrazu, inżynieria środowiskowa, genetyka, dietetyka, zdrowie publiczne (profil medyczno-przyrodniczy: biologia, chemia lub profil przyrodniczo-humanistyczny biologia, j.polski)   w ramach zajęć profilowych poza obowiązkowymi zajęciami uczniowie realizują warsztaty, wycieczki związane z profilem np. "Szkiełko i oko - laboratoria przyrodnicze",  wycieczka i zajęcia w PN "Ujście Warty",  obóz naukowy., projekt języki po godzinach itp.

1c / geogr-ang rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) historia (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
133.2143.11154.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi planującymi w przyszłości studia na kierunkach: ekonomia, bankowość, administracja, analityka gospodarcza, architektura krajobrazu, ekonomia, finanse i rachunkowość, geologia, gospodarka wodna, handel zagraniczny, kartografia, turystyka i rekreacja, zarządzanie i marketing, towaroznawstwo, oceanografia, geografia, odnawialne źródła energii, górnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, międzynarodowe stosunki gospodarcze, geodezja, logistyka, nawigacja (profil ekonomiczny: matematyka, geografia lub politologiczny: geografia wos) w ramach zajęć profilowych poza obowiązkowymi zajęciami uczniowie realizują warsztaty, wycieczki związane z profilem np. udział w warsztatach geologicznych w Szczecinie, udział w symulowanych rozprawach sądowych, grach ekonomicznych, konkursach z zakresu przedsiębiorczości.

1d / biol-obcy rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) chemia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
131.65140.63155.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -