III Liceum im. św. Jana Kantego

Ocena: 3.1

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. św. Jana Kantego Poznań na rok 2019/2020

G_1a / PITAGORAS - akademicka dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.4171.55200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskiego programu nauczania  realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE z MATEMATYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. 
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych, podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich". Przygotowują się  do studiów politechnicznych, ale absolwenci klasy podejmują również naukę przedmiotów ścisłych na studiach uniwersyteckich. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu). 
Dopełnieniem przedmiotów rozszerzonych w oddziale będzie realizacja PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH: FIZYKA DOŚWIADCZALNA (uzupełnienie i podniesienie poziomu umiejętności z zakresu projektowania doświadczeń i eksperymentów), NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PRZEDMIOTACH ŚCISŁYCH (wykorzystywanie profesjonalnych programów do tworzenia złożonych obliczeń, wzorów, wykresów).

G_1b / AVICENNA - akademicka dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165170.57200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskich programów nauczania przedmiotów rozszerzonych realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE z BIOLOGII, CHEMII przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Biorą również udział w wykładach otwartych, przygotowywanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Ponadto uczniowie korzystają z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (organizowanych na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego oraz w pracowniach AWF, przygotowując się do podejmowania nowych, ciekawych kierunków studiów, np. neurobiologii, neurorehabilitacji). Ponadto uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych do instytutów badawczych. Przygotowują się do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z zakresu biologii i chemii (m.in. do Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej oraz ogólnopolskich konkursów chemicznych org. przez państwowe uczelnie wyższe).
Absolwenci klasy kontynuują naukę na KIERUNKACH PRZYRODNICZYCH i MEDYCZNYCH.
Dopełnieniem przedmiotów rozszerzonych w oddziale będzie realizacja PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH: FIZYKA MEDYCZNA, JĘZYK ŁACIŃSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH.

G_1c / LINUX - akademicka dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165170.26200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskich programów nauczania przedmiotów rozszerzonych realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE z MATEMATYKI, INFORMATYKI, FIZYKI przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu oraz POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. 
Uczniowie podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe. Ponadto korzystają z wykładów otwartych i warsztatów proponowanych przez inne poznańskie uczelnie wyższe, m.in. Politechnikę Poznańską.
Absolwenci klasy podejmują z powodzeniem STUDIA INFORMATYCZNE i POLITECHNICZNE. Uczniowie osiągają sukcesy w Olimpiadzie Informatycznej Mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu). 
Dopełnieniem przedmiotów rozszerzonych w oddziale będzie realizacja PRZEDMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO: FIZYKA DOŚWIADCZALNA (podniesienie poziomu umiejętności z zakresu projektowania doświadczeń i eksperymentów oraz ich analizy).

G_1d / DA VINCI - akademicka dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
152.4158.87200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskich programów nauczania przedmiotów rozszerzonych realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII przez pracowników naukowych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Historycznego oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Uczniowie podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe, uczestnicząc w warsztatach, realizując PROJEKTY EDUKACYJNE z zakresu nauk społecznych, politycznych i humanistycznych. W przyszłości mogą podjąć takie kierunki studiów, jak np.: PRAWO, POLITOLOGIA, DZIENNIKARSTWO, NAUKI SPOŁECZNE, HISTORIA.
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach, m.in. w OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ, w OLIMPIADZIE LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGO, OLIMPIADZIE FILOZOFICZNEJ, w TURNIEJACH DEBAT PARLAMENTARNYCH i OKSFORDZKICH (w tym ogólnopolskich).
Dopełnieniem przedmiotów rozszerzonych w oddziale będzie realizacja PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH: EDUKACJA MEDIALNA (m.in. analiza różnych tekstów kultury medialnej) , KULTURA POLITYCZNA.

P_1a / PITAGORAS - akademicka dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z MATEMATYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. 
Uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych oraz podejmowali liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich". Są  przygotowani przez nauczycieli się  do studiów politechnicznych, ale absolwenci klasy mogą podjąć również naukę przedmiotów ścisłych na studiach uniwersyteckich. Uczniowie będą uczestniczyć w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu). 

P_1b / VESPUCCI - akademicka dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z GEOGRAFII  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Klasa EKONOMICZNO-GEOGRAFICZNA, rozwijająca zainteresowania uczniów z zakresu ekonomii, procesów gospodarczych i społecznych. Przygotowuje przyszłych studentów kierunków EKONOMICZNYCH, MATEMATYCZNYCH i TURYSTYKI. Uczniowie będą podejmowali  inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich", będą   uczestniczyć w warsztatach i projektach dodatkowych z zakresu przedsiębiorczości oraz w licznych konkursach i olimpiadach (m.in. w Olimpiadzie Geograficznej, w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, w Olimpiadzie Wiedzy o Podatkach), organizowanych przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego i UAM w Poznaniu.

P_1c / LINUX - akademicka dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa AKADEMICKA, w której  realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z INFORMATYKI, MATEMATYKI, FIZYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu oraz POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. 
Uczniowie podejmą liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe. Ponadto skorzystają z wykładów otwartych i warsztatów proponowanych przez inne poznańskie uczelnie wyższe, m.in. Politechnikę Poznańską.
Absolwenci klasy podejmą z powodzeniem STUDIA INFORMATYCZNE i POLITECHNICZNE. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu).

P_1d / AVICENNA - akademicka dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskich programów nauczania przedmiotów rozszerzonych realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE z BIOLOGII, CHEMII przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Biorą również udział w wykładach otwartych, przygotowywanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Ponadto uczniowie korzystają z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (organizowanych na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego oraz w pracowniach AWF, przygotowując się do podejmowania nowych, ciekawych kierunków studiów, np. neurobiologii, neurorehabilitacji). Ponadto uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych do instytutów badawczych. Przygotowują się do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z zakresu biologii i chemii (m.in. do Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej oraz ogólnopolskich konkursów chemicznych org. przez państwowe uczelnie wyższe).
Absolwenci klasy kontynuują naukę na KIERUNKACH PRZYRODNICZYCH i MEDYCZNYCH lub proponowanych m.in. przez uczelnie politechniczne takich jak: TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA.