konto
III Liceum im. św. Jana Kantego

Ocena: 3.14

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. św. Jana Kantego Poznań

1a / PITAGORAS - akademicka rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
160.45167.59180.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 • Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z MATEMATYKI i FIZYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w POZNANIU i POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO.
 • Uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych oraz podejmowali liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich". Są  przygotowani przez nauczycieli się  do studiów politechnicznych, ale absolwenci klasy mogą podjąć również naukę przedmiotów ścisłych na studiach uniwersyteckich.
 • Uczniowie będą uczestniczyć w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu).

1b / VESPUCCI - akademicka rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
163.45168.1184.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 • Klasa AKADEMICKA, w której   realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z GEOGRAFII  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Klasa EKONOMICZNO-GEOGRAFICZNA, rozwijająca zainteresowania uczniów z zakresu ekonomii, procesów gospodarczych i społecznych.
 • Przygotowuje przyszłych studentów kierunków EKONOMICZNYCH, MATEMATYCZNYCH i TURYSTYKI. Uczniowie będą podejmowali  inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich".
 • Uczestniczą w warsztatach i projektach dodatkowych z zakresu przedsiębiorczości oraz w licznych konkursach i olimpiadach (m.in. w Olimpiadzie Geograficznej, w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, w Olimpiadzie Wiedzy o Podatkach), organizowanych przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego i UAM w Poznaniu.

1c / LINUX - akademicka rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
161.05167.63175.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 • Klasa AKADEMICKA, w której  realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z INFORMATYKI, MATEMATYKI, FIZYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu oraz POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO.
 • Uczniowie podejmą liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe. Ponadto skorzystają z wykładów otwartych i warsztatów proponowanych przez inne poznańskie uczelnie wyższe, m.in. Politechnikę Poznańską.
 • Absolwenci klasy podejmą z powodzeniem STUDIA INFORMATYCZNE i POLITECHNICZNE. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu).

1d / DA VINCI - akademicka rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
152.45158.83174.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 • Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskich programów nauczania przedmiotów rozszerzonych realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII przez pracowników naukowych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Historycznego oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO.
 • Uczniowie podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe, uczestnicząc w warsztatach, realizując PROJEKTY EDUKACYJNE z zakresu nauk społecznych, politycznych i humanistycznych. W przyszłości mogą podjąć takie kierunki studiów, jak np.: PRAWO, POLITOLOGIA, DZIENNIKARSTWO, NAUKI SPOŁECZNE, HISTORIA.
 • Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach, m.in. w OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ, w OLIMPIADZIE LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGO, OLIMPIADZIE FILOZOFICZNEJ, w TURNIEJACH DEBAT PARLAMENTARNYCH i OKSFORDZKICH (w tym ogólnopolskich).

1e / LINNEUSZ - akademicka rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
156.55161.7171.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 • Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z BIOLOGII, CHEMII przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Uczniowie będą brali udział w wykładach otwartych i projektach, przygotowywanych przez UNIWERSYTET MEDYCZNY w Poznaniu oraz skorzystają  z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH, organizowanych na terenie UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO. 
 • Ponadto będą uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych do instytutów badawczych. Mają możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z zakresu biologii i chemii (m.in. do Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej oraz ogólnopolskich konkursach chemicznych org. przez państwowe uczelnie wyższe).
 • Absolwenci klasy kontynuują naukę na kierunkach proponowanych przez uczelnie politechniczne takich jak: TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA,  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA oraz na KIERUNKACH PRZYRODNICZYCH i MEDYCZNYCH proponowanych przez inne uczelnie.

1f / AVICENNA - akademicka rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
154.65163.69176.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 • Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z BIOLOGII, CHEMII przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Uczniowie będą brali udział w wykładach otwartych i projektach, przygotowywanych przez UNIWERSYTET MEDYCZNY w Poznaniu oraz skorzystają  z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH, organizowanych na terenie UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO. 
 • Ponadto będą uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych do instytutów badawczych. Mają możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z zakresu biologii i chemii (m.in. do Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej oraz ogólnopolskich konkursach chemicznych org. przez państwowe uczelnie wyższe).
 • Absolwenci klasy będą z powodzeniem kontynuować naukę na KIERUNKACH MEDYCZNYCH i  PRZYRODNICZYCH.