konto
III Liceum im. św. Jana Kantego

Ocena: 3.04

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. św. Jana Kantego Poznań

1b / VESPUCCI - akademicka rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
170.8175.62189.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z GEOGRAFII  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO z UAM w Poznaniu (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych).

Klasa EKONOMICZNO-GEOGRAFICZNA rozwijająca zainteresowania uczniów z zakresu ekonomii, procesów gospodarczych, społecznych, nauk geograficznych. Przygotowuje przyszłych studentów kierunków ekonomicznych (m.in. zarządzania), geograficznych (m.in. geomatyki, geoanalizy, zarządzania środowiskiem), turystyki i rekreacji.

Uczniowie podejmują  inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich",  uczestniczą w warsztatach i projektach dodatkowych z zakresu przedsiębiorczości oraz w licznych konkursach i olimpiadach (m.in. w Olimpiadzie Geograficznej, w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, w Olimpiadzie Wiedzy o Podatkach), organizowanych przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego i UAM w Poznaniu

1c / LINUX - akademicka rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
168.35175.26189.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z INFORMATYKI, MATEMATYKI i FIZYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO z  POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ (Wydziały: Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Inżynierii Lądowej i Transportu) oraz Wydziałami UAM w Poznaniu: Matematyki i Informatyki, Fizyki.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych oraz podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich". Są  przygotowani przez nauczycieli do kontynuowania edukacji na studiach politechnicznych. Absolwenci klasy mogą z powodzeniem planować również dalszy rozwój  na studiach uniwersyteckich (kierunki ścisłe).

Uczniowie mają możliwość udziału w konkursach, olimpiadach oraz projektach edukacyjnych -  informatycznych, matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości; Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu).

1d / DA VINCI - akademicka rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
147.55163.53178.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE Z NAUK SPOŁECZNYCH i POLITYCZNYCH, JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII, JĘZYKA ANGIELSKIEGO przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO z UAM w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Historyczny, Wydział Anglistyki, Wydział Neofilologii).

Uczniowie podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe, uczestnicząc w warsztatach przedmiotowych, realizując PROJEKTY EDUKACYJNE z zakresu nauk społecznych, politycznych i humanistycznych. Absolwenci klasy podejmują różnorodne kierunki studiów (m.in. PRAWO, POLITOLOGIA, DZIENNIKARSTWO, NAUKI SPOŁECZNE, HISTORIA, KOGNITYWISTYKA, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, KULTOROZNAWSTWO, MEDIOZNAWSTWO, FILMOZNAWSTWO) ze względu na wysokie kompetencje z przedmiotów profilowych oraz kompetencje społeczne.

Klasa realizuje przedmioty uzupełniające, wyposażające uczniów w wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, takie jak ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY ORAZ EDUKACJA MEDIALNA I FILMOWA

1f / AVICENNA - akademicka rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (proponowany) chemia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
159.95165.71178.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z BIOLOGII, CHEMII przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO z UAM w Poznaniu (Wydział Biologii), UNIWERSYTEM MEDYCZNYM, UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM w Poznaniu oraz WYDZIAŁEM TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PP.

Uczniowie będą brali udział w wykładach otwartych i projektach, przygotowywanych przez UNIWERSYTET MEDYCZNY w Poznaniu, Wydział Biologii UAM oraz skorzystają  z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH, organizowanych na terenie UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO oraz Wydziału Technologii Chemicznej PP.  Ponadto będą uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych do instytutów badawczych. Mają możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z zakresu biologii i chemii (m.in.  Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna oraz ogólnopolskie konkursy biologiczne i chemiczne org. przez państwowe uczelnie wyższe).
Absolwenci klasy będą z powodzeniem kontynuować naukę na uniwersyteckich KIERUNKACH MEDYCZNYCH i  PRZYRODNICZYCH oraz na kierunkach proponowanych przez uczelnie politechniczne takich jak: TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA,  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA.