konto
III Liceum im. św. Jana Kantego

Ocena: 3.2

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. św. Jana Kantego Poznań

P_1a / PITAGORAS - akademicka rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.35170.52179.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z MATEMATYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. 
Uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych oraz podejmowali liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich". Są  przygotowani przez nauczycieli się  do studiów politechnicznych, ale absolwenci klasy mogą podjąć również naukę przedmiotów ścisłych na studiach uniwersyteckich. Uczniowie będą uczestniczyć w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu). 

P_1b / VESPUCCI - akademicka rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
166.8171.97184.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z GEOGRAFII  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Klasa EKONOMICZNO-GEOGRAFICZNA, rozwijająca zainteresowania uczniów z zakresu ekonomii, procesów gospodarczych i społecznych. Przygotowuje przyszłych studentów kierunków EKONOMICZNYCH, MATEMATYCZNYCH i TURYSTYKI. Uczniowie będą podejmowali  inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich", będą   uczestniczyć w warsztatach i projektach dodatkowych z zakresu przedsiębiorczości oraz w licznych konkursach i olimpiadach (m.in. w Olimpiadzie Geograficznej, w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, w Olimpiadzie Wiedzy o Podatkach), organizowanych przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego i UAM w Poznaniu.

P_1c / LINUX - akademicka rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
174.2179.44188.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa AKADEMICKA, w której  realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z INFORMATYKI, MATEMATYKI, FIZYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu oraz POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. 
Uczniowie podejmą liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe. Ponadto skorzystają z wykładów otwartych i warsztatów proponowanych przez inne poznańskie uczelnie wyższe, m.in. Politechnikę Poznańską.
Absolwenci klasy podejmą z powodzeniem STUDIA INFORMATYCZNE i POLITECHNICZNE. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu).

P_1d / AVICENNA - akademicka rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
166.25172.39185.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskich programów nauczania przedmiotów rozszerzonych realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE z BIOLOGII, CHEMII przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Biorą również udział w wykładach otwartych, przygotowywanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Ponadto uczniowie korzystają z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (organizowanych na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego oraz w pracowniach AWF, przygotowując się do podejmowania nowych, ciekawych kierunków studiów, np. neurobiologii, neurorehabilitacji). Ponadto uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych do instytutów badawczych. Przygotowują się do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z zakresu biologii i chemii (m.in. do Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej oraz ogólnopolskich konkursów chemicznych org. przez państwowe uczelnie wyższe).
Absolwenci klasy kontynuują naukę na KIERUNKACH PRZYRODNICZYCH i MEDYCZNYCH lub proponowanych m.in. przez uczelnie politechniczne takich jak: TECHNOLOGIA CHEMICZNA, TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA.