konto
III Liceum im. Samuela Bogumiła Lindego

Profile III Liceum im. Samuela Bogumiła Lindego Toruń

1Ap / Humanistyczno-językowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) historia sztuki (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosgeografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
117.15130.11157.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka wybranych przez ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków studiów: politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, pedagogika, praca socjalna, psychologia w zarządzaniu, historia, filologia polska, historia sztuki, sztuki piękne, kulturoznawstwo, teatrologia, szkoły aktorskie, pedagogika, animacja kultury, architektura, filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, geografia

1Bp / Artystyczna/bezpieczeństwo-wewnętrzne rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) historia sztuki (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosgeografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
127.9140.2158.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Grupa artystyczna:

Zajęcia uzupełniające w grupie artystycznej to zajęcia teatralne, plastyczne i kulturoznawcze tj. film, komiks, muzyka

Atutami tej klasy są: koło plastyczne we współpracy z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK, wyjazdy na wybitne przedstawienia teatralne, poznanie kultury i sztuki polskiej oraz innych narodowości w ramach wycieczek szkolnych, wystawianie widowiska teatralnego, przygotowanie happeningów, pokazów mody i innych działań z zakresu  ,, sztuki żywej", udział w wystawach i konkursach.

Grupa bezpieczeństwa wewnętrznego:

Zajęcia uzupełniające w grupie bezpieczeństwa wewnętrznego to komunikacja społeczna, negocjacje, ratownictwo, strzelectwo, zajęcia sprawnościowe.

Atutami tej klasy są: współpraca ze Strażą pożarną, warsztaty z ratownictwa przedmedycznego, warsztaty z nurkowania, warsztaty ze strzelectwa, zajęcia z pracownikami Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK , współpraca z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu

1Cp / Językowo-medialna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) historia sztuki (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosgeografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
115.65135.6166.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zajęcia uzupełniające w tej klasie to zajęcia filmowe tj. telewizja szkolna, dziennikarskie, media

Atutami tej klasy są:

 • warsztaty dziennikarskie
 • szkolna telewizja internetowa
 • radio szkolne i radiowęzeł
 • wymiany językowe z Niemcami i Włochami
 • wycieczki i zajęcia terenowe
 • możliwość uzyskania certyfikatu DSD II

Nauka wybranych przez ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków politechnicznych oraz kierunków studiów: filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, socjologia, komunikacja medialna i społeczna, kulturoznawstwo, geografia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, szkoły aktorskie, pedagogika, animacja kultury, architektura, filologia polska, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, psychologia w zarządzaniu

1Dp / biologiczno-medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
125.4142.12166.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Atuty tej klasy to:

 • współpraca z placówkami medycznymi, ośrodkami edukacji prozdrowotnej i proekologicznej
 • doświadczenia
 • zajęcia terenowe
 • nauka specjalistycznego języka angielskiego w zakresie biologiczno-medycznym
 • nauka języka łacińskiego

 

Nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie do studiowania na kierunkach: fizjoterapia, rehabilitacja, farmacja, dietetyka, technologia żywności i żywienia człowieka, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, medycyna, weterynaria, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, AWF.