III Liceum im. Samuela Bogumiła Lindego

Profile III Liceum im. Samuela Bogumiła Lindego Toruń

1Ag / Humanistyka w biznesie rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosgeografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
103.8122.28200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zajęcia uzupełniające: staże w firmach, projekty społeczne, gry symulacyjne, debaty i warsztaty, wolontariat.

Przedmioty rozszerzone: język polski, drugi przedmiot do wyboru: historia, geografia, fizyka, trzeci przedmiot do wyboru: język angielski, język niemiecki, wos, matematyka, informatyka. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych będą się odbywały w grupach międzyoddziałowych zgodnie z twoim wyborem.

Nauka wybranych przez ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków studiów:  politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, pedagogika, praca socjalna, psychologia w zarządzaniu, historia, filologia polska,  historia sztuki, sztuki piękne, kulturoznawstwo, teatrologia, szkoły aktorskie, pedagogika, animacja kultury, architektura, filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, komunikacja medialna i społeczna, kulturoznawstwo, geografia.

1Ap / Humanistyczno-językowa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) historia sztuki (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosgeografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
117.15130.11157.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka wybranych przez ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków studiów: politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, pedagogika, praca socjalna, psychologia w zarządzaniu, historia, filologia polska, historia sztuki, sztuki piękne, kulturoznawstwo, teatrologia, szkoły aktorskie, pedagogika, animacja kultury, architektura, filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, geografia

1BDg / Bezpieczeństwo wewnętrzne / artystyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język niemiecki (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosgeografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
88.6115.84150
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Grupa I – artystyczna - teatr, plastyka, kulturoznawstwo: film, komiks, muzyka.

Grupa II – bezpieczeństwa wewnętrznego - komunikacja społeczna, negocjacje, ratownictwo, strzelectwo, zajęcia sprawnościowe.

Przedmioty rozszerzone: pierwszy przedmiot: grupa artystyczna: historia sztuki, grupa bezpieczeństwa wewnętrznego przedmiot do wyboru: język angielski, język niemiecki, w obu grupach drugi przedmiot do wyboru: historia, geografia, fizyka, trzeci przedmiot do wyboru: język angielski, język niemiecki, wos, matematyka, informatyka. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych będą się odbywały w grupach międzyoddziałowych zgodnie z twoim wyborem.

Nauka wybranych przez ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków studiów: historia, historia sztuki, sztuki piękne, kulturoznawstwo, teatrologia, szkoły aktorskie, pedagogika, animacja kultury, architektura, filologia polska, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, pedagogika, praca socjalna, psychologia w zarządzaniu, filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, komunikacja medialna i społeczna, kulturoznawstwo, geografia.

Dodatkowymi atutami tej klasy są:

Grupa artystyczna:

 • koła zainteresowań: plastyczne we współpracy z Wydz. Sztuk Pięknych UMK, miłośników teatru
 • wyjazdy na wybitne przedstawienia teatralne
 • poznanie kultury i sztuki polskiej oraz innych narodowości w ramach wycieczek szkolnych
 • wystawianie widowiska teatralnego
 • przygotowanie happeningów, pokazów mody i innych działań z zakresu „sztuki żywej”
 • udział w wystawach i konkursach

Grupa bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • współpraca z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
 • zajęcia z pracownikami Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • współpraca ze Strażą Pożarną
 • warsztaty z nurkowania
 • warsztaty z ratownictwa przedmedycznego
 • strzelnica szkolna

1Bp / Artystyczna/bezpieczeństwo-wewnętrzne rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) historia sztuki (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosgeografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
127.9140.2158.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Grupa artystyczna:

Zajęcia uzupełniające w grupie artystycznej to zajęcia teatralne, plastyczne i kulturoznawcze tj. film, komiks, muzyka

Atutami tej klasy są: koło plastyczne we współpracy z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK, wyjazdy na wybitne przedstawienia teatralne, poznanie kultury i sztuki polskiej oraz innych narodowości w ramach wycieczek szkolnych, wystawianie widowiska teatralnego, przygotowanie happeningów, pokazów mody i innych działań z zakresu  ,, sztuki żywej", udział w wystawach i konkursach.

Grupa bezpieczeństwa wewnętrznego:

Zajęcia uzupełniające w grupie bezpieczeństwa wewnętrznego to komunikacja społeczna, negocjacje, ratownictwo, strzelectwo, zajęcia sprawnościowe.

Atutami tej klasy są: współpraca ze Strażą pożarną, warsztaty z ratownictwa przedmedycznego, warsztaty z nurkowania, warsztaty ze strzelectwa, zajęcia z pracownikami Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK , współpraca z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu

1Cg / Językowo - medialna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język niemiecki (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosgeografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
125135.16154.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zajęcia uzupełniające: filmowe: telewizja szkolna, dziennikarskie, media elektroniczne

Przedmioty rozszerzone : pierwszy przedmiot do wyboru: język angielski, język niemiecki, drugi przedmiot do wyboru: historia, geografia, fizyka, trzeci przedmiot do wyboru: język angielski, język niemiecki, wos, matematyka, informatyka. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych będą się odbywały w grupach międzyoddziałowych zgodnie z twoim wyborem.

Nauka wybranych przez ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków studiów: filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, socjologia, komunikacja medialna i społeczna, kulturoznawstwo, geografia, historia, historia sztuki, sztuki piękne, kulturoznawstwo, teatrologia, szkoły aktorskie, pedagogika, animacja kultury, architektura, filologia polska, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, pedagogika, praca socjalna, psychologia w zarządzaniu.

1Cp / Językowo-medialna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) historia sztuki (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język niemiecki (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosgeografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
115.65135.6166.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zajęcia uzupełniające w tej klasie to zajęcia filmowe tj. telewizja szkolna, dziennikarskie, media

Atutami tej klasy są:

 • warsztaty dziennikarskie
 • szkolna telewizja internetowa
 • radio szkolne i radiowęzeł
 • wymiany językowe z Niemcami i Włochami
 • wycieczki i zajęcia terenowe
 • możliwość uzyskania certyfikatu DSD II

Nauka wybranych przez ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków politechnicznych oraz kierunków studiów: filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, socjologia, komunikacja medialna i społeczna, kulturoznawstwo, geografia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, szkoły aktorskie, pedagogika, animacja kultury, architektura, filologia polska, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, psychologia w zarządzaniu

1Dp / biologiczno-medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
125.4142.12166.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Atuty tej klasy to:

 • współpraca z placówkami medycznymi, ośrodkami edukacji prozdrowotnej i proekologicznej
 • doświadczenia
 • zajęcia terenowe
 • nauka specjalistycznego języka angielskiego w zakresie biologiczno-medycznym
 • nauka języka łacińskiego

 

Nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie do studiowania na kierunkach: fizjoterapia, rehabilitacja, farmacja, dietetyka, technologia żywności i żywienia człowieka, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, medycyna, weterynaria, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, AWF.

1Eg / Biologiczno - medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
109.6133.7177.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Atuty tej klasy to:

 • współpraca z placówkami medycznymi, ośrodkami edukacji prozdrowotnej i proekologicznej
 • doświadczenia
 • zajęcia terenowe
 • nauka specjalistycznego języka angielskiego w zakresie biologiczno-medycznym
 • nauka języka łacińskiego

 

Nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie do studiowania na kierunkach: fizjoterapia, rehabilitacja, farmacja, dietetyka, technologia żywności i żywienia człowieka, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, medycyna, weterynaria, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, AWF.