konto
III Liceum im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Ocena: 3.89

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego Zielona Góra

I PA / POLITECHNICZNA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
143.45155.22172.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa o profilu politechnicznym z rozszerzoną matematyką oraz fizyką.

I PB / MEDYCZNA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
143.85156.02178.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa o profilu medycznym z rozszerzoną biologią i chemią.

I PC / HUMANISTYCZNO - PRAWNA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język grecki język hiszpański język niemiecki język włoski język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
136.45148.25172.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa o profilu humanistyczno - prawnym. Przedmioty rozszerzone to: język polski, historia, WOS.

I PF / Ekonomiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
142.25151.9172.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa o profilu ekonomicznym. Przedmioty rozszerzone to: matematyka i geografia.

I PG / POLITECHNICZNA rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
128.1136.75168.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa o profilu politechnicznym z rozszerzoną matematyką i fizyką.