konto
III Liceum im. C. K. Norwida

Ocena: 2.44

Oceń Placowkę

Wyniki matur III Liceum im. C. K. Norwida Będzin

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 19% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 81.19% 16
język angielski ustny podstawowy 100% 69.81% 16
język angielski pisemny rozszerzony - 60% 12
język polski pisemny podstawowy 93.75% 57.56% 16
język polski ustny podstawowy 100% 72.44% 16
język polski pisemny rozszerzony - 53.4% 5
matematyka pisemny podstawowy 87.5% 59.81% 16
matematyka pisemny rozszerzony - 51.6% 5

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 25% 1
geografia pisemny rozszerzony - 20.67% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 83.75% 8
język angielski pisemny rozszerzony - 52% 7
język polski pisemny podstawowy 100% 56.25% 8
język polski pisemny rozszerzony - 41.5% 2
matematyka pisemny podstawowy 87.5% 48.5% 8
matematyka pisemny rozszerzony - 52% 1

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 23.5% 2
język angielski pisemny podstawowy 90% 74.8% 10
język angielski pisemny rozszerzony - 82% 2
język polski pisemny podstawowy 77.78% 35.3% 9
matematyka pisemny podstawowy 44.44% 32.3% 9

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony