III Liceum im. Bohaterów Westerplatte

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. Bohaterów Westerplatte Gdańsk

1 / preIB rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
170.86178.12192.94
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2011 -

Na początku roku szkolnego obowiązkowy obóz integracyjny.
Interesujący program, atrakcyjne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa, sport, wypoczynek.

Klasa powstała w wyniku współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku jako oddział wstępny tylko dla uczniów, którzy od II klasy chcą uczestniczyć w programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej.

1A / dwujęzyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
174.08180.01193.79
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2011 -

1B / dwujęzyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
179.76184.67195.68
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2011 -

1C / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
165.15170.81185.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
170.25175.57186.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1PreIB / ogólna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
188.15191.9194.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2011 -

Ag / dwujęzyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
153.98166.25187.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2011 -

Na początku roku szkolnego obowiązkowy obóz integracyjny w Jantarze.
Interesujący program, atrakcyjne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa, sport, wypoczynek.

Klasa 1A - dwujęzyczna z j. angielskim, ekonomiczna, pod patronatem SGH - 18 godzin j. angielskiego w cyklu trzyletnim z elementami kultury krajów anglosaskich. Drugi język do wyboru (13 godzin w cyklu trzyletnim): język hiszpański lub język niemiecki (początkujący lub kontynuacja). Przedmioty rozszerzone do wyboru: WOS lub HISTORIA lub BIOLOGIA lub GEOGRAFIA. Możliwość utworzenia grupy przedmiotowej lub językowej zależy od liczby chętnych uczniów. Przedmioty nauczane dwujęzycznie: minimum dwa w każdym roku nauki, w zależności od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły. Możliwość zajęć dodatkowych 
z przedmiotów rozszerzonych z funduszy Rady Rodziców.


,,Różnimy się nie po to, żeby ze sobą konkurować lub zwalczać - ale uzupełniać!''

Bg / biologiczno-chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
163172.94190.76
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2011 -

Na początku roku szkolnego obowiązkowy obóz integracyjny w Jantarze.
Interesujący program, atrakcyjne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa, sport, wypoczynek.

Klasa 1 B dwujęzyczna z j. angielskim, biologiczno-chemiczna. 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: BIOLOGIA i CHEMIA

Świetnie wyposażone pracownie: chemiczna, biologiczna, fizyczna. Możliwość indywidualnych zajęć w kółkach zainteresowań z nauczycielami - pasjonatami, a także zajęcia specjalistyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz w klinice SwissMed. Treści programowe przedmiotów biologia i chemia uzupełniane są intensywnymi zajęciami w trakcie wyjazdu na Zieloną Szkołę w drugim roku nauki. Możliwość zajęć dodatkowych z przedmiotów rozszerzonych z funduszy Rady Rodziców.

,,Pamiętaj, że najlepsi lekarze na świecie to Doktor Spokój, Doktor Dieta i Doktor Wesołek" - 

Jonathan Swift

Cg / humanistyczno-lingwistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
159.92171.42186.44
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Na początku roku szkolnego obowiązkowy obóz integracyjny w Jantarze.
Interesujący program, atrakcyjne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa, sport, wypoczynek.
 
Klasa 1C - dwujęzyczna z językiem angielskim, humanistyczno-lingwistyczna. Współpraca z SGH i UG.

Drugi język do wyboru (13 godzin w cyklu trzyletnim): język hiszpański lub język niemiecki (początkujący lub kontynuacja). Przedmioty rozszerzone do wyboru: WOS lub HISTORIA lub BIOLOGIA lub GEOGRAFIA. Możliwość utworzenia grupy przedmiotowej lub językowej zależy od liczby chętnych uczniów.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: minimum dwa w każdym roku nauki, w zależności od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły. Możliwość zajęć dodatkowych z przedmiotów rozszerzonych z funduszy Rady Rodziców.

,,Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii.''

Olivia Goldsmith

Dg / matematyczno-fizyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
145.16164.8183.44
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Na początku roku szkolnego obowiązkowy obóz integracyjny w Jantarze.
Interesujący program, atrakcyjne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa, sport, wypoczynek.

Klasa 1D matematyczno-fizyczna. Dla tych, którzy chcą studiować na kierunkach technicznych. Przedmiot uzupełniający: grafika i multimedia - wykorzystanie nowoczesnych technologii; projektowanie stron WWW. Współpraca z UG, PG, PJWSTK.

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły

,,Każda różnica w rzeczach i ludziach wzbogaca życie'' - Karol Capek.