III Liceum im. Bohaterów Westerplatte

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. Bohaterów Westerplatte Gdańsk na rok 2018/2019

1 / preIB dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
170.86178.12192.94
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "SUK".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 50.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,02.

2 / preIB dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
173180.44194.98
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "SUK".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 50.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,02.

A / dwujęzyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
153.98166.25187.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na początku roku szkolnego obowiązkowy obóz integracyjny w Jantarze.
Interesujący program, atrakcyjne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa, sport, wypoczynek.

Klasa 1A - dwujęzyczna z j. angielskim, ekonomiczna, pod patronatem SGH - 18 godzin j. angielskiego w cyklu trzyletnim z elementami kultury krajów anglosaskich. Drugi język do wyboru (13 godzin w cyklu trzyletnim): język hiszpański lub język niemiecki (początkujący lub kontynuacja). Przedmioty rozszerzone do wyboru: WOS lub HISTORIA lub BIOLOGIA lub GEOGRAFIA. Możliwość utworzenia grupy przedmiotowej lub językowej zależy od liczby chętnych uczniów. Przedmioty nauczane dwujęzycznie: minimum dwa w każdym roku nauki, w zależności od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły. Możliwość zajęć dodatkowych 
z przedmiotów rozszerzonych z funduszy Rady Rodziców.


,,Różnimy się nie po to, żeby ze sobą konkurować lub zwalczać - ale uzupełniać!''

B / biologiczno-chemiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
163172.94190.76
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na początku roku szkolnego obowiązkowy obóz integracyjny w Jantarze.
Interesujący program, atrakcyjne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa, sport, wypoczynek.

Klasa 1 B dwujęzyczna z j. angielskim, biologiczno-chemiczna. 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: BIOLOGIA i CHEMIA

Świetnie wyposażone pracownie: chemiczna, biologiczna, fizyczna. Możliwość indywidualnych zajęć w kółkach zainteresowań z nauczycielami - pasjonatami, a także zajęcia specjalistyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz w klinice SwissMed. Treści programowe przedmiotów biologia i chemia uzupełniane są intensywnymi zajęciami w trakcie wyjazdu na Zieloną Szkołę w drugim roku nauki. Możliwość zajęć dodatkowych z przedmiotów rozszerzonych z funduszy Rady Rodziców.

,,Pamiętaj, że najlepsi lekarze na świecie to Doktor Spokój, Doktor Dieta i Doktor Wesołek" - 

Jonathan Swift

C / humanistyczno-lingwistyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język polski (obowiązkowy) biologia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
159.92171.42186.44
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na początku roku szkolnego obowiązkowy obóz integracyjny w Jantarze.
Interesujący program, atrakcyjne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa, sport, wypoczynek.
 
Klasa 1C - dwujęzyczna z językiem angielskim, humanistyczno-lingwistyczna. Współpraca z SGH i UG.

Drugi język do wyboru (13 godzin w cyklu trzyletnim): język hiszpański lub język niemiecki (początkujący lub kontynuacja). Przedmioty rozszerzone do wyboru: WOS lub HISTORIA lub BIOLOGIA lub GEOGRAFIA. Możliwość utworzenia grupy przedmiotowej lub językowej zależy od liczby chętnych uczniów.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie: minimum dwa w każdym roku nauki, w zależności od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły. Możliwość zajęć dodatkowych z przedmiotów rozszerzonych z funduszy Rady Rodziców.

,,Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii.''

Olivia Goldsmith

D / matematyczno-fizyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
145.16164.8183.44
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Na początku roku szkolnego obowiązkowy obóz integracyjny w Jantarze.
Interesujący program, atrakcyjne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawa, sport, wypoczynek.

Klasa 1D matematyczno-fizyczna. Dla tych, którzy chcą studiować na kierunkach technicznych. Przedmiot uzupełniający: grafika i multimedia - wykorzystanie nowoczesnych technologii; projektowanie stron WWW. Współpraca z UG, PG, PJWSTK.

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: min. dwa w każdym roku nauki, w zależności od wyborów ucznia i możliwości organizacyjnych szkoły

,,Każda różnica w rzeczach i ludziach wzbogaca życie'' - Karol Capek.