III Liceum im. Adama Mickiewicza

Ocena: 3.67

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. Adama Mickiewicza Wrocław na rok 2019/2020

A / matematyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
172.4176.49200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

UWAGA: do klasy obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych z matematyki. 

Klasa matematyczna uniwersytecka autorska, 30 miejsc, 1 oddział (oznaczony symbolem A). 

Klasa realizuje ambitny program nauczania matematyki. Jest to autorski program znacznie przekraczający standardowy zakres rozszerzony tego przedmiotu. Opiekę naukową nad klasą sprawuje Uniwersytet Wrocławski. Zajęcia bloku olimpijskiego i część zajęć z matematyki prowadzą wykładowcy delegowani przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu. 

Przedmioty rozszerzone - matematyka i fizyka - nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem rozszerzonym jest informatyka, geografia, chemia, język polski lub historia zależnie od wyboru dokonanego przez ucznia. Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany jest od klasy drugiej. 

Przy rekrutacji brane będą pod uwagę oceny ze świadectwa gimnazjalnego z matematyki, języka polskiego, fizyki oraz z języka obcego (lepsza z ocen). 

Nauka języka angielskiego i niemieckiego odbywa się w systemie zajęć międzyoddziałowych w grupach o zróżnicowanych stopniach zaawansowania. 
Przydział do grupy zaawansowania jest ustalany na podstawie testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w pierwszych dniach września na zajęciach z języków obcych.

A(P) / ogólna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

B / biologiczno-chemiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
174.8178.58200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa biologiczno – chemiczna, 30 miejsc, 1 oddział (oznaczony symbolem F). 

Przedmioty rozszerzone – chemia i biologia nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem rozszerzonym jest informatyka, matematyka lub wiedza o społeczeństwie, zależnie od wyboru dokonanego przez ucznia. Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany jest od klasy drugiej. 

Przy rekrutacji brane będą pod uwagę oceny ze świadectwa gimnazjalnego z matematyki, języka polskiego, biologii lub chemii (lepsza z ocen) oraz z języka obcego (lepsza z ocen). 

Nauka języka angielskiego i niemieckiego odbywa się w systemie zajęć międzyoddziałowych w grupach o zróżnicowanych stopniach zaawansowania. 
Przydział do grupy zaawansowania jest ustalany na podstawie testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w pierwszych dniach września na zajęciach z języków obcych.

B(P) / ogólna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

C / matematyczno-informatyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2017
minimalneśredniemaksymalne
173.4176.91183
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczno – informatyczna, 30 miejsc, 1 oddział (oznaczony symbolem C). 

Program z poszerzonym ambitnym planem nauczania informatyki i matematyki, charakteryzujący się syntezą obu tych przedmiotów. 

Opiekę naukową nad klasą sprawuje Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Wrocławski. 

Zajęcia z informatyki prowadzą wykładowcy delegowani przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki, zajęcia bloku olimpijskiego z informatyki - pracownicy naukowi Instytutu Informatyki Uniwersytetu. 

Przedmioty rozszerzone - matematyka i fizyka - nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem rozszerzonym jest informatyka, geografia, chemia, język polski lub historia zależnie od wyboru dokonanego przez ucznia. Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany jest od klasy drugiej. 
Przy rekrutacji brane będą pod uwagę oceny ze świadectwa gimnazjalnego z matematyki, języka polskiego, fizyki oraz z języka obcego (lepsza z ocen). 

Nauka języka angielskiego i niemieckiego odbywa się w systemie zajęć międzyoddziałowych w grupach o zróżnicowanych stopniach zaawansowania. 
Przydział do grupy zaawansowania jest ustalany na podstawie testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w pierwszych dniach września na zajęciach z języków obcych.

C(P) / ogólna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

D / matematyczno-fizyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
175.4179.72200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczno – fizyczna, 60 miejsc, 2 oddziały (oznaczone symbolami D, E). 

Przedmioty rozszerzone - matematyka i fizyka - nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem rozszerzonym jest informatyka, geografia, chemia, język polski lub historia zależnie od wyboru dokonanego przez ucznia. Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany jest od klasy drugiej. 

Przy rekrutacji brane będą pod uwagę oceny ze świadectwa gimnazjalnego z matematyki, języka polskiego, fizyki oraz z języka obcego (lepsza z ocen). 

Nauka języka angielskiego i niemieckiego odbywa się w systemie zajęć międzyoddziałowych w grupach o zróżnicowanych stopniach zaawansowania. 
Przydział do grupy zaawansowania jest ustalany na podstawie testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w pierwszych dniach września na zajęciach z języków obcych.

D(P) / ogólna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu