konto
III Liceum im. Adama Mickiewicza

Ocena: 3.47

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. Adama Mickiewicza Wrocław

A / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
171.1183.2200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczna uniwersytecka (autorska), 30 miejsc, 1 oddział - oznaczony symbolem A. Klasa realizuje ambitny program nauczania matematyki. Jest to autorski program znacznie przekraczający standardowy zakres rozszerzony tego przedmiotu. Opiekę naukową nad klasą sprawuje Uniwersytet Wrocławski. Zajęcia bloku olimpijskiego i część zajęć z matematyki prowadzą wykładowcy delegowani przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmioty rozszerzone - matematyka i fizyka - nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem rozszerzonym jest historia, geografia, biologia, chemia lub informatyka zależnie od wyboru dokonanego przez ucznia. Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany jest od klasy drugiej. Przy rekrutacji brane będą pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z matematyki, języka polskiego, fizyki oraz z informatyki.

Nauczanie języków obcych (język angielski, język niemiecki) odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na poziomy zaawansowania. Języki obce nauczane są w cyklu 4 letnim. Język angielski w łącznym wymiarze 12 godzin (po 3 godziny w klasach I- IV), język niemiecki w łącznym wymiarze 8 godzin (po 2 godziny w klasach I-IV)

C / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
180.2186.23200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno – informatyczna, 30 miejsc, 1 oddział - oznaczony symbolami C. Przedmioty rozszerzone matematyka i fizyka nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem rozszerzonym jest historia, geografia, biologia, chemia lub informatyka zależnie od wyboru dokonanego przez ucznia. Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany jest od klasy drugiej. Przy rekrutacji brane będą pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z matematyki, języka polskiego, fizyki oraz z informatyki.

Nauczanie języków obcych (język angielski, język niemiecki) odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na poziomy zaawansowania. Języki obce nauczane są w cyklu 4 letnim. Język angielski w łącznym wymiarze 12 godzin (po 3 godziny w klasach I- IV), język niemiecki w łącznym wymiarze 8 godzin (po 2 godziny w klasach I-IV)

D / ogólna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
177.1182.58200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno – fizyczna, 30 miejsc, 1 oddział - oznaczony symbolami D. Przedmioty rozszerzone matematyka i fizyka nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem rozszerzonym jest historia, geografia, biologia, chemia lub informatyka zależnie od wyboru dokonanego przez ucznia. Trzeci przedmiot rozszerzony nauczany jest od klasy drugiej. Przy rekrutacji brane będą pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z matematyki, języka polskiego, fizyki oraz z informatyki.

Nauczanie języków obcych (język angielski, język niemiecki) odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na poziomy zaawansowania. Języki obce nauczane są w cyklu 4 letnim. Język angielski w łącznym wymiarze 12 godzin (po 3 godziny w klasach I- IV), język niemiecki w łącznym wymiarze 8 godzin (po 2 godziny w klasach I-IV)

E / biologiczno-chemiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
172.45181.68200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa biologiczno – chemiczna, 30 miejsc, 1 oddział - oznaczony symbolem E. Przedmioty rozszerzone – biologia i chemia nauczane są od klasy I. Trzecim przedmiotem rozszerzonym nauczanym od klasy drugiej jest matematyka. Przy rekrutacji brane będą pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z matematyki, języka polskiego, biologii oraz chemii.

Nauczanie języków obcych (język angielski, język niemiecki) odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na poziomy zaawansowania. Języki obce nauczane są w cyklu 4 letnim. Język angielski w łącznym wymiarze 12 godzin (po 3 godziny w klasach I- IV), język niemiecki w łącznym wymiarze 8 godzin (po 2 godziny w klasach I-IV)