konto
III Liceum im. Adama Mickiewicza

Ocena: 3.05

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. Adama Mickiewicza Katowice

1A / Pre-IB rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
218.8224.37227.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 1 do (włącznie) 50.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Program International Baccalaureate jest realizowany w III Liceum Ogólnokształcące im. Mickiewicza od 2013 roku, kiedy szkoła uzyskała autoryzację do prowadzenia w szkole programu Matury Międzynarodowej. IB Diploma Programme jest programem nauczania umożliwiającym uczniom przystąpienie do egzaminu maturalnego akceptowanego na całym świecie. Dyplom IB jest honorowany przez uczelnie zagraniczne i krajowe.

Kurs Diploma Programme jest dwuletnim kursem nauczania przypominającym system uniwersytecki, który przypada na trzecią i czwartą klasę liceum ogólnokształcącego. Aby przygotować uczniów do nauki, znacznie różniącej się od modelu polskiego, szkoła oferuje zainteresowanym kandydatom kształcenie w klasie Pre­-IB. Klasa ta realizuje podstawy programowe dla klasy pierwszej i drugiej liceum ogólnokształcącego, wzbogacając je o dodatkowe treści oraz elementy nauczania dwujęzycznego. Język angielski będzie w programie IB językiem wykładowym.

Pod koniec nauki w klasie Pre-IB każdy uczeń dokonuje wyboru trzech przedmiotów, których naukę będzie kontynuował na poziomie standardowym (4 godziny w tygodniu) oraz trzech przedmiotów, z których wiedzę będzie poszerzać na poziomie rozszerzonym (6 godzin w tygodniu). Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z następujących grup przedmiotowych:

Grupa 1 język polski

Grupa 2 język angielski

Grupa 3 historia lub geografia*, business lub ekonomia*, ESS (Ekosystem i środowisko)

Grupa 4 biologia lub informatyka*, chemia lub fizyka*, ESS (Ekosystem i środowisko)

Grupa 5 matematyka

Grupa 6 dowolny przedmiot z grupy 3 lub 4 spośród wymienionych powyżej kombinacji lub język obcy (hiszpański, niemiecki, francuski)

*Do wyboru jest tylko jeden przedmiot z danej pary. Szkoła nie gwarantuje utworzenia każdej z grup przedmiotowych w danym roku szkolnym

Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie naszej szkoły mają możliwość udziału w wykładach lub gościnnych prelekcjach wykładowców uniwersyteckich w szkole. Młodzież ma również wiele okazji zapoznać się ze szczegółami procesu aplikacyjnego na wyższe uczelnie europejskie i amerykańskie podczas gościnnych prezentacji oferowanych przez przedstawicieli uczelni, wykładowców, studentów i absolwentów IB naszego liceum. Nasi absolwenci klas IB DP studiują obecnie na uczelniach w kraju i zagranicą.

1B1+1B2 / Biologiczno-chemiczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
169.6175.41184.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasy o profilu biologiczno-chemicznym w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach mają od lat świetną renomę, a proces nauczania biologii i chemii jest na najwyższym poziomie.

Klasy biologiczno-chemiczne objęte są współpracą ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie w ramach Uniwersytetu Licealisty uczniowie uczestniczą w wybranych, interesujących ich wykładach i zajęciach. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach Akademii Biologów „Lykeion” (wspólne przedsięwzięcie Pałacu Młodzieży i Uniwersytetu Śląskiego) oraz na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowani uczniowie mają szansę uczestniczyć w wykładach na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach „Tygodnia mózgu” lub sobotnich spotkań z biotechnologią i biofizyką. Rozwija się także współpraca z wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych z mikroskopem elektronowym.

W naszej szkole dużo miejsca poświęca się również edukacji zdrowotnej realizując programy edukacyjne: „Prewencja pierwotna nowotworów”, „Transplantacja – jestem za”, „Zaburzenia odżywiania, ”Wybierz życie-pierwszy krok”. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli aktywnie uczestniczy w prozdrowotnych kampaniach społecznych zarówno o zasięgu wojewódzkim jak i ogólnopolskim: „Help dla życia bez tytoniu”, „Mam haka na raka”.

W szkole działa koło Ligii Ochrony Przyrody, w ramach, którego każdego roku uczniowie biorą udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”, porządkując wybrane tereny miasta Katowice.  Systematycznie odbywa się zbiórka zużytych baterii oraz karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Katowicach. Tradycją stał się udział uczniów klas biologiczno-chemicznych w Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi” organizowanym przez kinoteatr „Rialto” w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

Od kilku lat uczniowie drugich klas wyjeżdżają na tygodniowe Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze do Stegny. Jest to rodzaj ekologicznej edukacji terenowej połączonej z wypoczynkiem. Ta forma zdobywania wiedzy i rekreacji cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem zarówno wśród uczniów jak i ich rodziców.

Nauczyciele przedmiotów kierunkowych starają się umożliwić uczniom udział w wielu przedsięwzięciach rozwijających ich pasje i zainteresowania. Uczniowie klas biologiczno-chemicznych osiągają duże sukcesy w Olimpiadzie Biologicznej, Chemicznej, Ekologicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych np. „W świecie roślin i zwierząt”, „Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH”, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Uniwersytetu Śląskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Politechniki Śląskiej, Regionalny Drużynowy Konkurs Chemiczny, Regionalny Konkurs „Randka z chemią”.

Wszystkie te działania, a także rzetelna praca lekcyjna skutkują bardzo wysokimi wynikami z egzaminów maturalnych z biologii i chemii, nawet kilkadziesiąt procent wyższymi od średnich wyników w kraju i województwie. Większość naszych absolwentów dostaje się na wymarzone kierunki, głównie na Uniwersytetach Medycznych.

1C1 / Matematyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
166.3172.41184
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasy matematyczne od lat były pełnymi energii i entuzjazmu klasami Mickiewicza, osiągającymi bardzo wysokie wyniki w nauce i grupującymi wspaniałą młodzież. Uczniowie tych klas osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych, m.in.: w Śląskim Konkursie Matematycznym, w Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, „Kangur Matematyczny”, „Matematyka bez granic”, „Rozkosze Łamania Głowy”, „Nudna Matematyka” w Międzynarodowym Konkursie Gier Logicznych i Matematycznych, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie Statystycznej, Jagiellońskim Turnieju Matematycznym, Międzynarodowym Turnieju Nabój Matematyczny. W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim, uczniowie uczestniczą w wykładach popularnonaukowych oraz organizowanych, co roku dodatkowych zajęciach z matematyki lub informatyki (w roku szkolnym 2018/2019 jest to projekt PROBOT. Celem projektu PROBOT jest opracowanie dla uczniów i nauczycieli materiałów rozwijających umiejętności programowania w Pythonie z wykorzystaniem LEGO Mindstorms oraz pokazanie zastosowań robotyki w 
matematyce.

W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, grupa najzdolniejszych uczniów bierze udział w comiesięcznych Warsztatach Olimpijskich (z matematyki i informatyki), klasa pierwsza w wykładach na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Fizyki i Astronomii, a klasa druga w całodniowych warsztatach matematyczno-informatycznych w czasie Dni Wydziału Matematyki i Informatyki na UJ.
Nasi wychowankowie w ramach popularyzacji matematyki uczestniczą również w wykładach w Pałacu Młodzieży, w wykładach pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, oraz w zajęciach warsztatowych i kółkach matematycznych prowadzonych w naszej szkole. Od lat współpracujemy z VIII LO w ramach „Spotkań z Matematyką”.
Uczniowie klas matematycznych z rozszerzeniem z fizyki odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Fizycznej oraz w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach fizycznych. Współpraca z II LO i VIII LO zaowocowała zorganizowanym wspólnie, już dwukrotnie, wyjazdem grupy uczniów do CERN. Uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach na Uniwersytecie Śląskim.
Proponowane rozszerzenia z matematyki i fizyki dają możliwość wyboru atrakcyjnych kierunków studiów politechnicznych.
Klasa matematyczna realizująca rozszerzenie z geografii objęta jest patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzięki temu uczniowie biorą udział w warsztatach i wykładach z zakresu przedsiębiorczości, biznesu, bankowości i finansów, a także uzyskują pomoc pracowników naukowych w przygotowaniach do olimpiad i konkursów.  Dodatkowo mają możliwość uczestniczenia w wielu uroczystościach i ciekawych wydarzeniach odbywających się na uczelni. Corocznie jesienią uczniowie współuczestniczą w organizowaniu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Na bieżąco włączają się w liczne akcje i projekty. Swoją wiedzę uczniowie poszerzają podczas zajęć w Planetarium Śląskim, stacji meteorologicznej i sejsmologicznej, a także uczestnicząc w zajęciach tematycznych w ramach współpracy z UŚ.
Nasi uczniowie od wielu lat z sukcesami startują w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz konkursach m.in. SIGG, Score Hunter, czy School Business.

Proponowane rozszerzenia dają możliwość wyboru różnorodnych kierunków studiów (kierunki ekonomiczne, kierunki politechniczne a także i psychologia), gdyż wiele wyższych uczelni w założeniach rekrutacyjnych punktuje matematykę w zestawie z geografią (np. SGH w Warszawie, UŚ, UJ i inne).

Matematyka jest obecnie obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym, a także przedmiotem rekrutacyjnym na prawie wszystkie kierunki polskich szkół wyższych.

Dodatkowym atutem klasy jest rozszerzony program nauczania języka angielskiego, który na pewno uatrakcyjni naukę w tej klasie, stworzy możliwość podjęcia studiów nie tylko w kraju, ale i za granicą, co w efekcie zwiększy konkurencyjność absolwentów na rynku pracy po ukończeniu studiów.

Nasza młodzież uzyskuje bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym z matematyki, fizyki, geografii i języka angielskiego, wyróżniające nas wśród innych, nie tylko katowickich szkół średnich.

1C2 / Matematyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
170.7175.46183.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D / Historyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
158.25166.39179
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa historyczna to oddział, w którym na poziomie rozszerzonym nauczana jest historia, wiedza o społeczeństwie oraz język angielski. Uczniowie klas o tym profilu często zdobywają tytuły laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i konkursów ogólnopolskich min. Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnej, Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiady Wiedzy o III RP, Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku i wielu innych.

Klasa objęta jest patronatem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UŚ. W ramach współpracy z Uniwersytetem uczniowie biorą udział w wykładach, konferencjach, warsztatach i różnorodnych projektach edukacyjnych. Organizowane są spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze świata nauki, sztuki czy polityki. Zajęcia odbywają się zarówno w siedzibie Uniwersytetu, jak i na terenie szkoły. Młodzież może korzystać z bardzo nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego w Katowicach.

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Katowice-Zachód uczniowie biorą udział w rozprawach karnych, w symulacjach rozpraw cywilnych, spotykają się z sędziami, prokuratorami, adwokatami oraz uczestniczą w warsztatach i innych zajęciach organizowanych we współpracy z pracownikami sądu.

Dzięki współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach w szkole organizowane są zajęcia edukacji prawnej prowadzone przez radców prawnych pogłębiające wiedzę z zakresu prawa.

W klasie prowadzone są również zajęcia edukacji regionalnej kształtujące wiedzę o historii Katowic i Górnego Śląska, tradycjach i zwyczajach całego regionu, promujące aktywność obywatelską oraz pogłębiające wiedzę na temat funkcjonowania samorządu lokalnego. Klasy biorą udział w wycieczkach i warsztatach historycznych, gdzie realizowane są wybrane elementy programu nauczania historii i edukacji regionalnej.

Jest to klasa, w której średnie wyniki egzaminu maturalnego znacznie przewyższają średnie wyniki krajowe, szczególnie z historii i wiedzy o społeczeństwie. W trakcie nauki można przygotować się do studiów na kierunkach: prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, historia, politologia, MISH, socjologia czy filozofia, a rozszerzony program języka angielskiego stwarza możliwość podjęcia studiów nie tylko w kraju, ale i za granicą.

1E / Geograficzna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
156.55166.24176.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -