konto
III Liceum im. Adama Mickiewicza

Ocena: 3.07

Oceń Placowkę

Wyniki matur III Liceum im. Adama Mickiewicza Katowice

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 79.64% 72
chemia pisemny rozszerzony - 74.46% 71
fizyka pisemny rozszerzony - 51.44% 9
geografia pisemny rozszerzony - 76.33% 18
historia pisemny rozszerzony - 59.03% 31
historia sztuki pisemny rozszerzony - 72% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 87% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 96.99% 140
język angielski pisemny rozszerzony - 89.87% 122
język francuski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 65.33% 3
język hiszpański pisemny rozszerzony - 35.33% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 94% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 70% 142
język polski pisemny rozszerzony - 70.4% 25
język włoski pisemny rozszerzony - 43% 2
matematyka pisemny podstawowy 100% 90.98% 142
matematyka pisemny rozszerzony - 64% 41
wos pisemny rozszerzony - 72.36% 22

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 73.94% 66
chemia pisemny rozszerzony - 72.08% 78
filozofia pisemny rozszerzony - 62% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 59.38% 8
geografia pisemny rozszerzony - 71.57% 30
historia pisemny rozszerzony - 68.35% 34
informatyka pisemny rozszerzony - 38% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.06% 155
język angielski pisemny rozszerzony - 88.78% 139
język francuski pisemny rozszerzony - 85% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 73% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 81.6% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 83.33% 3
język polski pisemny podstawowy 98.77% 72.48% 162
język polski pisemny rozszerzony - 68.7% 30
matematyka pisemny podstawowy 99.38% 90.26% 162
matematyka pisemny rozszerzony - 57.09% 66
wos pisemny rozszerzony - 74.58% 19

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 84% 64
chemia pisemny rozszerzony - 80% 73
fizyka pisemny rozszerzony - 54% 10
geografia pisemny rozszerzony - 63% 28
historia pisemny rozszerzony - 78% 26
informatyka pisemny rozszerzony - 57% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 98% 147
język angielski pisemny rozszerzony - 86% 135
język francuski pisemny podstawowy 100% 100% 2
język francuski pisemny rozszerzony - 85% 4
język hiszpański pisemny rozszerzony - 26% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 88% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 90% 6
język polski pisemny podstawowy 100% 76% 154
język polski pisemny rozszerzony - 81% 36
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 98% 2
matematyka pisemny podstawowy 100% 87% 154
matematyka pisemny rozszerzony - 64% 72
wos pisemny rozszerzony - 76% 27

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 73% 64
chemia pisemny rozszerzony - 78% 69
fizyka pisemny rozszerzony - 66% 4
geografia pisemny rozszerzony - 65% 28
historia pisemny rozszerzony - 71% 24
język angielski ustny podstawowy 100% 96% 142
język angielski pisemny podstawowy 100% 96% 142
język angielski pisemny rozszerzony - 81% 135
język francuski pisemny rozszerzony - 83% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 99% 4
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 98% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 70% 5
język polski pisemny podstawowy 100% 74% 147
język polski ustny podstawowy 100% 85% 147
język polski pisemny rozszerzony - 71% 29
język rosyjski pisemny rozszerzony - 96% 2
matematyka pisemny podstawowy 100% 88% 147
matematyka pisemny rozszerzony - 68% 60
wos pisemny rozszerzony - 76% 14

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 68% 69
chemia pisemny rozszerzony - 81% 61
filozofia pisemny rozszerzony - 90% 3
fizyka pisemny rozszerzony - 49% 10
geografia pisemny rozszerzony - 65% 27
historia pisemny rozszerzony - 77% 17
historia sztuki pisemny rozszerzony - 72% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 30% 4
język angielski ustny podstawowy 100% 93% 138
język angielski pisemny podstawowy 100% 95% 138
język angielski pisemny rozszerzony - 78% 128
język francuski pisemny rozszerzony - 100% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 98% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 90% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 85% 6
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 86% 6
język niemiecki pisemny rozszerzony - 76% 7
język polski ustny podstawowy 100% 87% 145
język polski pisemny podstawowy 100% 66% 145
język polski pisemny rozszerzony - 79% 37
matematyka pisemny podstawowy 100% 86% 145
matematyka pisemny rozszerzony - 50% 52
wos pisemny rozszerzony - 73% 13

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 72% 70
chemia pisemny rozszerzony - 81% 82
filozofia pisemny rozszerzony - 100% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 50% 1
geografia pisemny rozszerzony - 63% 24
historia pisemny rozszerzony - 51% 25
historia sztuki pisemny rozszerzony - 55% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 95% 135
język angielski ustny podstawowy 100% 94% 135
język angielski pisemny rozszerzony - 81% 110
język niemiecki ustny podstawowy 100% 96% 4
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 87% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 66% 140
język polski ustny podstawowy 100% 75% 140
język polski pisemny rozszerzony - 58% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 90% 1
język włoski ustny podstawowy 100% 76% 1
język włoski pisemny podstawowy 100% 97% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 83% 140
matematyka pisemny rozszerzony - 56% 50
wos pisemny rozszerzony - 66% 23

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 78% 70
chemia pisemny rozszerzony - 80% 70
filozofia pisemny rozszerzony - 100% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 64% 8
geografia pisemny rozszerzony - 68% 27
historia pisemny rozszerzony - 69% 35
historia sztuki pisemny rozszerzony - 100% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 92% 142
język angielski pisemny podstawowy 100% 95% 142
język angielski pisemny rozszerzony - 90% 1
język francuski ustny podstawowy 100% 100% 2
język francuski pisemny podstawowy 100% 97% 2
język francuski pisemny rozszerzony - 20% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 50% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 63% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 84% 4
język niemiecki ustny podstawowy 100% 82% 9
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 92% 9
język polski pisemny podstawowy 100% 71% 155
język polski ustny podstawowy 100% 76% 155
język polski pisemny rozszerzony - 78% 131
język rosyjski pisemny rozszerzony - 50% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 84% 24
matematyka pisemny podstawowy 100% 85% 155
matematyka pisemny rozszerzony - 54% 62
wos pisemny rozszerzony - 63% 35

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 81% 97
chemia pisemny rozszerzony - 85% 94
filozofia pisemny rozszerzony - 87% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 59% 11
geografia pisemny rozszerzony - 74% 40
historia pisemny rozszerzony - 69% 40
historia muzyki pisemny rozszerzony - 47% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 60% 5
język angielski ustny podstawowy 99.5% 90% 200
język angielski pisemny podstawowy 100% 95% 200
język angielski pisemny rozszerzony - 81% 157
język francuski ustny podstawowy 100% 96% 3
język francuski pisemny podstawowy 100% 87% 3
język francuski pisemny rozszerzony - 68% 4
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 86% 5
język hiszpański ustny podstawowy 100% 84% 5
język hiszpański pisemny rozszerzony - 55% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 79% 5
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 87% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 58% 7
język polski ustny podstawowy 100% 74% 213
język polski pisemny podstawowy 100% 80% 213
język polski pisemny rozszerzony - 69% 42
matematyka pisemny podstawowy 99.5% 79% 213
matematyka pisemny rozszerzony - 58% 65
wos pisemny rozszerzony - 61% 45