konto
II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej

Profile II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej Opole

1A4 / matematyczno-fizyczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
169.85176.78189.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zapraszamy do klasy matematyczno-fizycznej/informatycznej. W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: matematyka, fizyka oraz do wyboru jeden spośród: informatyka, geografia, język angielski.
 

W roku szkolnym 2019/2020 absolwentów szkoły podstawowej zainteresowanych matematyką zapraszamy do klas 1A. Uczęszczanie do tej klasy  wiąże się dużym, czteroletnim wysiłkiem, którego  efektem będzie solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Uczniowie klas matematycznych uczestniczą w specjalnie organizowanych wykładach na uniwersytecie i politechnice w Opolu; z sukcesami startują w Małej i Dużej Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Lingwistycznej, Statystycznej, w zawodach olimpiad organizowanych przez: Szkołę Główną Handlową, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę: Warszawską, Politechnikę Wrocławskiej i Politechnikę Śląską i wielu konkursach regionalnych.

1B4 / matematyczno-fizyczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
163.5167.92178.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zapraszamy do klasy matematyczno-fizycznej/informatycznej. W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: matematyka, fizyka oraz do wyboru jeden spośród: informatyka, geografia, język angielski.

 Zainterowanych klasą matematyczno-informatyczną zapraszamy do klasy 1B - klasa ta zastąpiła dotychczas funkcjonującą w naszej szkole klasę 1E - matematyczno-informatyczną.

1C4 / społeczno-prawny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) język angielski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografiawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.15162.38177.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zapraszamy do klasy społeczno - prawnej. W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: język polski i historia oraz do wyboru jeden spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia lub język angielski.

 W tej klasie dobrze przygotujesz się do studiów na kierunkach filologicznych oraz takich jak: prawo, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, pedagogika, historia sztuki, historia,  archeologia, kulturoznawstwo i inne.

1D4 / biologiczno-chemiczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
162.85170.12189.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: biologia i chemia  oraz do wyboru jeden spośród: fizyka, matematyka lub język angielski.

Chemia

Jeżeli planujesz w przyszłości podjąć studia na kierunku: medycznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym lub innym politechnicznym, powinieneś wybrać klasę, w której będziesz mógł realizować program rozszerzony z chemii.

Będziemy uczyć się o właściwościach substancji i przemianach zachodzących między nimi.

Zbadamy różne procesy chemiczne, wyjaśnimy istotę przemian, nauczymy się projektować doświadczenia, zapisywać obserwacje i formułować wnioski. Rozwiążemy wiele prostych i złożonych problemów chemicznych i zadań rachunkowych. Będziesz miał szansę sprawdzić swoje umiejętności, startując w różnych regionalnych i ogólnokrajowych konkursach chemicznych.

1E4 / biologiczno-chemiczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
158.85163.33172.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: biologia i chemia  oraz do wyboru jeden spośród: fizyka, matematyka lub język angielski.

Chemia

Jeżeli planujesz w przyszłości podjąć studia na kierunku: medycznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym lub innym politechnicznym, powinieneś wybrać klasę, w której będziesz mógł realizować program rozszerzony z chemii.

Będziemy uczyć się o właściwościach substancji i przemianach zachodzących między nimi.

Zbadamy różne procesy chemiczne, wyjaśnimy istotę przemian, nauczymy się projektować doświadczenia, zapisywać obserwacje i formułować wnioski. Rozwiążemy wiele prostych i złożonych problemów chemicznych i zadań rachunkowych. Będziesz miał szansę sprawdzić swoje umiejętności, startując w różnych regionalnych i ogólnokrajowych konkursach chemicznych.

1F4 / dwujęzyczny z językiem francuskim rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język francuski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk francuskijęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zapraszamy do klasy dwujęzycznej. W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: język polski i drugi (wybrany przez Ciebie) język – dwujęzyczności  oraz do wyboru jeden spośród: wiedza o społeczeństwie lub  geografia

 Grupa II z językiem francuskim

Chcesz zdobyć  międzynarodowy certyfikat języka francuskiego DELF JUNIOR na poziomie A1,A2,B1?

U nas to możliwe i to z … 30% zniżką. Jesteśmy jedynym ośrodkiem egzaminacyjnym na Opolszczyźnie.

1F4 / dwujęzyczny z językiem hiszpańskim rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język hiszpański (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk hiszpańskijęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.75164.75169.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1F4 / dwujęzyczny z językiem niemieckim rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język niemiecki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk niemieckijęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
140.65156.76175.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zapraszamy do klasy dwujęzycznej. W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: język polski i drugi (wybrany przez Ciebie) język – dwujęzyczności  oraz do wyboru jeden spośród: wiedza o społeczeństwie lub  geografia

 Grupa I z językiem niemieckim

Język sąsiadów – zapewne znasz go już dobrze. Gwarantujemy, że w naszej szkole na lekcjach z tego języka nie będziesz się nudził, a Twój trud zostanie nagrodzony  wynikami na maturze lub w czasie międzynarodowego egzaminu. Statystyki nie kłamią – nasi uczniowie klas dwujęzycznych osiągają wyniki bliskie 100% na egzaminach maturalnych.