II Publiczne Liceum im. M. Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi

Profile II Publiczne Liceum im. M. Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi Opole na rok 2019/2020

1A / Matematyczno - fizyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia sztuki (proponowany) informatyka (proponowany) język obcy (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemiageografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
171175.21187.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa I A: profil matematyczno-fizyczny
1970 – rok powstania profilu w naszym LO – tradycja, sukces, prestiż


Jest to klasa stworzona dla osób, które wykazują zainteresowania naukami ścisłymi i chcą doskonalić umiejętności logicznego myślenia. Wybór profilu matematyczno – fizycznego daje możliwość kształcenia nawyków, które we współczesnym świecie gwarantują osiągnięcie sukcesu w każdej dziedzinie. Umiejętność analizy i syntezy problemów, kreatywność, konsekwentne działanie, sztuka osiągania celu – to solidny fundament, na którym można budować swoją
przyszłość.

W oddziale o tym profilu w zakresie rozszerzonym realizowane są przedmioty:
- matematyka (w trzyletnim cyklu kształcenia 18 godzin)
- fizyka ( w trzyletnim cyklu kształcenia 10 godzin, dodatkowo 1 godzina fakultetu w klasie
pierwszej).
Zwiększona liczba godzin tych przedmiotów w stosunku do ramowego planu nauczania daje szansę na solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych.

Ze względu na to, że matematyka i fizyka są wiodącymi przedmiotami w klasie I A, uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli – pasjonatów (mgr Krzysztof Sobków – matematyka, dr Grzegorz Korbaś – fizyka).
Poza wiodącymi przedmiotami w klasie I A można rozwijać swoje zainteresowania oraz poszerzać wiedzę, dokonując wyboru fakultetów (już w klasie pierwszej). Wśród propozycji przedmiotów realizowanych na zajęciach fakultatywnych znajdują się: fizyka, geografia, informatyka, chemia, WOS. Taki wybór stwarza szansę szerszej perspektywy kreowania swojej przyszłości po zakończeniu edukacji w liceum.

Wybór klasy I A jest doskonałą decyzją w przypadku osób pragnących zgłębiać wiedzę z dziedziny ekonomii, przedsiębiorczości, zarządzania, bankowości. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań ekonomicznych u boku doświadczonego nauczyciela (mgr Ewy Michalskiej) gwarantuje sukces na tym polu. Uczniowie naszej szkoły wygrywają i zdobywają prestiżowe nagrody np. w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiadzie Bankowej. Na uwagę zasługuje
fakt, że szkoła współpracuje z SGH i Uniwersytetem Opolskim.

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Najważniejsze z nich to: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyczna, Mała Olimpiada Matematyczna, Matematyka bez granic, Konkurs Międzynarodowy „NABOJ”, Olimpiada Fizyczna, Międzyszkolny Turniej Fizyczny, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada
o Indeks AGH, Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Bankowa, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Statystyczna.

Klasy o profilu matematyczno – fizycznym wyróżniają się atmosferą otwartości. Uczniowie tworzą zespół ludzi kreatywnych, ambitnych i ciekawych świata. Swoje miejsce znajdzie tutaj indywidualista i ten, który ma charakter społecznika. Klasa I A daje szansę na edukację nie tylko pod kątem nauk ścisłych, ale umożliwia także wszechstronny rozwój – co jest niezwykle istotne z punktu widzenia dzisiejszych czasów i rosnącej konkurencji na rynku pracy.

Absolwenci klasy o profilu matematyczno – fizycznym mają możliwość dostania się na najbardziej pożądane i prestiżowe kierunki studiów – m.in. studia matematyczne, ekonomiczne, techniczne, astronomię, fizykę, ale także np. prawo. Bogactwo oferty edukacyjnej proponowanej i realizowanej w ciągu trzech lat nauki otwiera przed absolwentami szeroką perspektywę.

1A4 / matematyczno-fizyczny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:geografiainformatyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
169.85176.78189.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zapraszamy do klasy matematyczno-fizycznej/informatycznej. W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: matematyka, fizyka oraz do wyboru jeden spośród: informatyka, geografia, język angielski.
 

W roku szkolnym 2019/2020 absolwentów szkoły podstawowej zainteresowanych matematyką zapraszamy do klas 1A. Uczęszczanie do tej klasy  wiąże się dużym, czteroletnim wysiłkiem, którego  efektem będzie solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Uczniowie klas matematycznych uczestniczą w specjalnie organizowanych wykładach na uniwersytecie i politechnice w Opolu; z sukcesami startują w Małej i Dużej Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Lingwistycznej, Statystycznej, w zawodach olimpiad organizowanych przez: Szkołę Główną Handlową, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę: Warszawską, Politechnikę Wrocławskiej i Politechnikę Śląską i wielu konkursach regionalnych.

1B / Matematyczno - informatyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia sztuki (proponowany) informatyka (proponowany) język obcy (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
154.6162.73171.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Gwarancja zatrudnienia już w czasie studiów

Dla niezdecydowanych

Nauka programowania to klucz otwierający drzwi do świata, który nieuchronnie zmierza ku informatyzacji. Za kilkadziesiąt lat wszyscy (nawet poloniści i historycy) będą pisali programy na własny użytek. Ty też od tego nie uciekniesz! Ponieważ ludzkość jest na początku tej drogi, najbliższa przyszłość należy do tych, którzy jako pierwsi zgłębią tajniki programowania. Informatyków - programistów ciągle brakuje! Możesz być jednym z nich! Świat stoi dla Ciebie otworem! Jeśli lubisz matematykę, jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, w jakim świecie żyjesz, do czego dąży świat, wybierzesz profil matematyczno – informatyczny w naszej szkole.

 

Co Cię czeka?

Dużo pracy z matematyki - lekcje matematyki stosowanej są na wysokim poziomie.

Rozwój myślenia logicznego – także na języku polskim.

Programowanie w szerokiej gamie języków.

Tworzenie i wyszukiwanie danych zawartych w bazie danych.

Poznawanie rodzajów grafiki komputerowej, formatów plików graficznych.

Rozbudowany kurs animacji 3D.

Uczestnictwo w specjalnie organizowanych wykładach na politechnice i/lub uniwersytecie.

Praca nad charakterem – zwłaszcza nad systematycznością.

 

Możliwości

Udział w licznych ( w tym międzynarodowych) konkursach matematycznych.

Udział w kursach programowania prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozwój swoich pasji – np. na interesujących zajęciach z historii sztuki (przypominamy: wszyscy będą pisać programy – historycy sztuki także - kto pierwszy ten lepszy), dających niesamowite możliwości zajęciach z ekonomii.

Uczestnictwo w olimpiadach, także filologicznych (m.in. z języka niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego).

 

Zespół klasowy

Profil matematyczno-informatyczny wybierają uczniowie, których łączą wspólne zainteresowania, pasje. Tworzą oni zespoły ciekawych świata i inteligentnych ludzi, którzy nie nudzą się w swoim towarzystwie, a do tego nie rywalizują ze sobą w sposób zakłócający spokój ducha. To indywidualiści potrafiący współpracować, a każdy z nich „ coś w sobie ma”.

 

Atmosfera

Nietuzinkowi uczniowie i dobra kadra pedagogiczna nie pozwalają na nudę. Dzięki atmosferze pracy i współpracy dobrze przygotujesz się do życia na studiach. Dzięki wycieczkom klasowym nawiążesz więzi, które przetrwają lata.

 

Przyszłość:

Absolwenci tego profilu to studenci najlepszych uczelni krajowych (SGH, AGH, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska) i zagranicznych (np. Cambrige). Po studiach to oni decydują gdzie, i kiedy chcą pracować. Dzięki swojej pracy i możliwościom wykorzystanym w liceum, zwiedzają świat, jeżdżą na stypendia, zakładają firmy, projektują maszyny dla wielkich koncernów, konstruują bolidy.

Jeśli dziś wykorzystasz szanse i nauczysz się matematyki i podstaw informatyki, w przyszłości będziesz mógł realizować swoje (nawet humanistyczne) pasje! Lada dzień świat właśnie takich specjalistów najbardziej będzie potrzebował!

 

Z ostatniej chwili!

Nawiązaliśmy współpracę z globalną firmą informatyczną – wkrótce media to ogłoszą.

1B4 / matematyczno-fizyczny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:geografiainformatyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
163.5167.92178.65
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zapraszamy do klasy matematyczno-fizycznej/informatycznej. W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: matematyka, fizyka oraz do wyboru jeden spośród: informatyka, geografia, język angielski.

 Zainterowanych klasą matematyczno-informatyczną zapraszamy do klasy 1B - klasa ta zastąpiła dotychczas funkcjonującą w naszej szkole klasę 1E - matematyczno-informatyczną.

1C / Dyplomatyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (proponowany) historia (proponowany) historia sztuki (proponowany) język obcy (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografiawos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
144.2157.1185
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty
 1. Profil - dla kogo?

Profil dyplomatyczny pozwala kreować siebie i świat wokół siebie. W uniwersum pełnym konfliktów umiejętność ich rozwiązywania i porozumienia się jest bezcenna. Poznanie różnych kultur pozwala docenić wielokulturowość świata. Warto pamiętać, że humanista z żelaznym kapitałem w postaci kodu kulturowego, jest zawsze wygrany – po prostu świat widzi szerzej i głębiej.

 1. Co Cię czeka w klasie H

Profil dyplomatyczny to propozycja klasy, w której szczególny nacisk położony jest na zintegrowane nauczanie przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, języków obcych, historii, wos-u, wok-u - z szerokim kontekstem filozoficznym i kulturowym.

 1. Możliwości

Profil dyplomatyczny daje możliwość udziału z sukcesami w wielu olimpiadach: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Artystyczna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; konkursach społeczno-prawnych, filmowych, fotograficznych, plastycznych, filozoficznych, ekonomicznych …

 1. Zespół klasowy - specyfika klas H

Profil dyplomatyczny to:

 • Spotkanie różnych osobowości
 • Inwestycja w siebie i rozwój wewnętrzny
 • Sztuka współpracy i tolerancji
 • Sztuka dyskusji i umiejętności wyrażania samodzielnych opinii
 • Szkoła myślenia, która kreuje etos współczesnego intelektualisty
 • Pochwała indywidualności

      5. Atmosfera

Klasa H oferuje szansę zaangażowania się w projekty naukowe i społeczne, (olimpiady, koncerty, uroczystości szkolne, wieczory poetyckie, warsztaty pisania). Nauka odbywa się nie tylko w klasie, ale także w ramach wycieczek przedmiotowych (muzea, opera, teatr, spotkania z pisarzami – to prawdziwa edukacja kulturowa).

 1. Przyszłość (czyli co po ukończeniu klasy H)

Ten profil nie determinuje ani nie ogranicza – nie musisz być prawnikiem czy psychologiem, ale możesz nim być. Ten profil pozwala realizować swoje pasje, daje szanse studiowania na wielu kierunkach: dziennikarstwo, japonistykę, filmoznawstwo, porównawcze studia cywilizacji, filologie orientalne, kulturoznawstwo, ASP, filozofię, historie sztuki, prawo, teatrologię, reżyserię …

Ten profil przygotowuje do pracy w instytucjach kultury, mediach, organizacjach pozarządowych, dyplomacji …

1C4 / społeczno-prawny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) język angielski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografiawos
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
157.15162.38177.3
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zapraszamy do klasy społeczno - prawnej. W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: język polski i historia oraz do wyboru jeden spośród: wiedza o społeczeństwie, geografia lub język angielski.

 W tej klasie dobrze przygotujesz się do studiów na kierunkach filologicznych oraz takich jak: prawo, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, pedagogika, historia sztuki, historia,  archeologia, kulturoznawstwo i inne.

1D / Biologiczno - chemiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) historia sztuki (proponowany) język obcy (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemiafizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
167.6171.95182.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Tradycyjny biol-chem, obecny w II LO od 1975 roku- tradycja, sukces, sławni absolwenci

Nim przystąpisz do wyboru profilu, pomyśl jakie przedmioty są Twoją mocną stroną, a jakie wymagają pracy i doskonalenia. Zorientuj się, jakie zawody będą Ci w przyszłości potrzebne. Dowiedz się również, które kierunki są dziś najczęściej wybierane i jaka jest konkurencja w danym zawodzie. Wybór jednego kierunku może sprawić, że w przyszłości nie będzie łatwo o pracę. Dlatego to właśnie w klasie o profilu biologiczno – chemicznym możesz realizować różne przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Dlaczego biol-chem?

Jeśli:

- jesteś zainteresowany naukami przyrodniczymi, człowiekiem, jego funkcjonowaniem i środowiskiem w którym żyje;

- chcesz dzięki znajomość fizyki lepiej zrozumieć właściwości różnych obiektów, które są przedmiotem zainteresowania w chemii, biologii i medycynie;

- chcesz poznasz różne fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, sposoby badania zanieczyszczeń środowiska, metody wykorzystywane w biofizyce, biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej;

- chcesz zrozumiesz działanie takich urządzeń, jak aparaty USG i tomografy komputerowe;

- chcesz doskonalić kreatywny sposób myślenia;

- chcesz zauważać związki przyczynowo - skutkowe;

- interesuje Cię wysoka efektywność kształcenia i proces dydaktyczny prowadzony wg najwyższych standardów;

- chcesz nawiązać dobrą relacje mistrz-uczeń, poznać nauczyciela- przewodnika, dla którego praca jest pasją;

- chcesz spełnić marzenia o zawodowym awansie;

- chcesz poznać ciekawych ludzi, ambitnych i realizujących swoje plany, systematycznie zmierzających ku założonym celom;

-chcesz uczestniczyć w turniejach, olimpiadach, konkursach

Perspektywy na przyszłość:

Możesz wziąć udział w różnych olimpiadach i konkursach, bo to właśnie niektóre z nich kuszą indeksem na wyższą uczelnię.

Oto lista:

- Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez Instytut Chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół średnich organizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

- Opolski Turniej Chemiczny organizowany przez Instytut Chemii Uniwersytetu Opolskiego

- Olimpiada Chemiczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne
- Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" – chemia 
- Olimpiada Biologiczna

- Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko

- Olimpiada Astronomiczna

 

Czy wybierając rozszerzoną chemię, biologię lub fizykę można liczyć na dobre i ciekawe studia?

 

Oczywiście, naukę możesz kontynuować na:

wydziałach lekarskich, stomatologii, farmacji, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym, biologii, biotechnologii, biologii medycznej, genetyce i biologii eksperymentalnej, chemii, ochronie środowiska, chemii budowlanej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, bioinformatyce, medycynie sądowej, weterynarii, dietetyce, fizjoterapii, kosmetologii, mikrobiologii, zootechnice, psychologii, fizyce, energetyce i chemii jądrowej, bioinżynierii, neurobiologii, nanobioinżynierii, bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej, biofizyce, bioelektronice, analityce medycznej, fizyce medycznej, optyce, optyce okularowej, akustyce, ekoenergetyce i wielu innych równie interesujących kierunkach.

Dołącz do nas !!!

1D4 / biologiczno-chemiczny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemiafizyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
162.85170.12189.75
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: biologia i chemia  oraz do wyboru jeden spośród: fizyka, matematyka lub język angielski.

Chemia

Jeżeli planujesz w przyszłości podjąć studia na kierunku: medycznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym lub innym politechnicznym, powinieneś wybrać klasę, w której będziesz mógł realizować program rozszerzony z chemii.

Będziemy uczyć się o właściwościach substancji i przemianach zachodzących między nimi.

Zbadamy różne procesy chemiczne, wyjaśnimy istotę przemian, nauczymy się projektować doświadczenia, zapisywać obserwacje i formułować wnioski. Rozwiążemy wiele prostych i złożonych problemów chemicznych i zadań rachunkowych. Będziesz miał szansę sprawdzić swoje umiejętności, startując w różnych regionalnych i ogólnokrajowych konkursach chemicznych.

1E / biologiczno-chemiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) historia sztuki (proponowany) język obcy (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemiafizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
154.6159.77175.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Drugiego takiego profilu w regionie nie znajdziecie

 Profil biologiczno-społeczny

Drugiego takiego profilu w regionie nie znajdziecie! To właśnie w klasach biologiczno-społecznych realizowany jest rozszerzony program nauczania biologii i przedmiotów humanistycznycg pod kątem matury i wymagań stawianych przez wyższe uczelnie. Tym samym ukończenie tego profilu otwiera absolwentom drogę nie tylko kierunków biologicznych, ale także na kierunki psychologiczne, pedagogiczne, wychowania fizycznego, dietetyki, rehabilitacji. Mogą oni ubiegać się o miejsce na wszystkich państwowych uczelniach w kraju i mają dowolność wyboru z blisko 20 kierunków studiów.

Na lekcjach z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym wykorzystywane są praktycznie wszelkie dostępne metody pracy w grupie: projekty, filmy, prezentacje oraz metody aktywne, których założeniem jest zwiększenie atrakcyjności i niepowtarzalności lekcji zarówno w szkole i poza jej murami (np. podczas odrabiania zadań domowych). Częste lekcje pokazowe i liczne doświadczenia motywują uczniów do samodoskonalenia i zdobywania nowych umiejętności.

Założeniem tego profilu jest zwrócenie szczególnej uwagi na piękno otaczającej rzeczywistości. Dlatego w „Dwójce” oddajemy Wam pracownię biologiczną dysponującą doskonałym zapleczem mikroskopowym, sprzętem multimedialnym, audiowizualnym, mikroskopową kamerą telewizyjną, licznymi preparatami, okazami czy w końcu eksponatami pochodzącymi z różnych dziedzin biologicznych.

Uczeń tego wyjątkowego profilu może wziąć udział w licznych olimpiadach m.in. Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Żywieniu oraz w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia, ale także Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Psychologicznej .

Więc jeśli chcesz doskonalić kreatywny sposób myślenia oraz efektywnie, logicznie i twórczo rozwiązywać problemy, jakie stawia przed Tobą świat tajemnic biologicznych i matematycznych, to profil biologiczno – społeczny jest właśnie dla Ciebie.

1E4 / biologiczno-chemiczny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemiafizyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
158.85163.33172.95
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: biologia i chemia  oraz do wyboru jeden spośród: fizyka, matematyka lub język angielski.

Chemia

Jeżeli planujesz w przyszłości podjąć studia na kierunku: medycznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym lub innym politechnicznym, powinieneś wybrać klasę, w której będziesz mógł realizować program rozszerzony z chemii.

Będziemy uczyć się o właściwościach substancji i przemianach zachodzących między nimi.

Zbadamy różne procesy chemiczne, wyjaśnimy istotę przemian, nauczymy się projektować doświadczenia, zapisywać obserwacje i formułować wnioski. Rozwiążemy wiele prostych i złożonych problemów chemicznych i zadań rachunkowych. Będziesz miał szansę sprawdzić swoje umiejętności, startując w różnych regionalnych i ogólnokrajowych konkursach chemicznych.

1F-franc / dwujęzyczny - z językiem francuskim dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

język francuski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) historia sztuki (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język francuski
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
142.6154.2171.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

„Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem” J.W. Goethe


1. Profil - dla kogo?

Dla osób, które uczyły się już języka wybieranej dwujęzyczności (niemiecki lub francuski) i posiadają poziom komunikatywny, a teraz chcą kontynuować naukę w ambitny sposób, łącząc naukę języka z nauką w tym języku.

Klasa B jest nie tylko dla filologów z zamiłowania; to klasa w której można wybrać różne rozszerzenia, a język stanowi dodatkowy atut.

2. Co Cię czeka w klasie B

 • dodatkowe 3 godz. wybranego języka (niemiecki lub francuski) w każdej klasie liceum,
 • możliwość wyboru dowolnych rozszerzeń
 • dwa dodatkowe przedmioty nauczane w języku dwujęzyczności (słownictwo specjalistyczne
  i autentyczne materiały ze szkół zagranicznych), np. historia i WOS w j. francuskim,geografia, historia, WOS i fizyka w j. niemieckim, kultura i cywilizacja w każdym z trzech języków,
 • profesjonalne przygotowanie do matury rozszerzonej z języka dwujęzyczności (lub dwujęzycznej w j. niemieckim),
 • nauczyciele doświadczeni w nauczaniu dwujęzycznym.

3. Możliwości

 • możliwość zdawania międzynarodowych egzaminów potwierdzających poziom znajomości języka według ESOKJ (DSD, DELF) w Dwójce, która jest ośrodkiem egzaminacyjnym z języków: niemieckiego i francuskiego,
 • możliwość udziału w międzynarodowych wymianach, projektach, konkursach, wycieczkach, wyjazdach edukacyjnych, spotkaniach z zagranicznymi gośćmi oraz organizowanych w szkole wydarzeniach kulturalnych,


4. Zespół klasowy - specyfika klas B

Dwa różne języki, różne osobowości, różne marzenia o ścieżkach zawodowych. Uczniów klasy B językowej dwujęzycznej łączy jednak pragnienie wejścia głębiej w świat języka obcego, jego kultury, perspektyw, punktów widzenia i odkrycia szerokich możliwości, jakie daje dwujęzyczność.

5.Atmosfera klas dwujęzycznych

 • zindywidualizowanie i dostosowanie do potrzeb poszczególnych uczniów dzięki mniejszej liczebności grup,
 • nie tylko nauka języka, ale i komunikacja w tym języku między uczniami i nauczycielami,
 • wszechstronny rozwój kulturowy i naukowy,
 • poszerzenie horyzontów i nieustanne pokazywanie innego punktu widzenia, istotne nie tylko przy nauce języka, ale i poznawaniu innych dziedzin wiedzy,

6. Przyszłość (czyli co po ukończeniu klasy B)

Profil językowy to możliwość wyboru wielu dróg zawodowych: tłumacza pisemnego i ustnego, pracy w międzynarodowym środowisku, kariery dyplomatycznej, pracy w instytucjach unijnych i w organizacjach międzynarodowych, reprezentacji przedsiębiorstw w stosunkach międzynarodowych, ścieżki naukowej, pracy lektora, nauczyciela czy wykładowcy.

Ale ponieważ klasa B to nie tylko profil językowy – wybór drogi zawodowej będzie zależeć od kreatywności i odwagi naszego Absolwenta, który będzie przygotowany do pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Różnorodne rozszerzenia i języki umożliwią Absolwentowi klasy B swobodny wybór kierunku
studiów w Polsce i za granicą – od nauk humanistycznych przez społeczne aż po studia
międzyoddziałowe czy interdyscyplinarne.

Pamiętaj, niezależnie od planowanej drogi zawodowej dwujęzyczność zawsze jest atutem!


UWAGA! Do klasy dwujęzycznej obowiązuje wcześniejsza rekrutacja związana z koniecznością
podejścia do egzaminu językowego.

1F-hiszp / dwujęzyczny z j. hiszpańskim dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

język hiszpański (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) historia sztuki (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język hiszpański
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
143.8164.49174.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Ambasady Hiszpanii w Polsce

Jedyna taka klasa w regionie, a 16 w Polsce! Wejdź w prestiżowy program pod patronatem Biura Radcy Ambasady Hiszpanii ds. Edukacji i uzyskaj Título de Bachiller przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Królestwa Hiszpanii. Otwieramy przed Tobą bramy świata!

Język hiszpański jest językiem przyszłości. Będąc drugim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi, wciąż staje się coraz bardziej popularny. To język handlu, biznesu, turystyki, polityki, kultury, a także 21 państw na świecie.

W klasie dwujęzycznej „J” będziesz miał unikalną okazję:

 • osiągnąć poziom C1 z języka hiszpańskiego (zaawansowany) wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co ułatwi Ci w przyszłości zdanie egzaminu DELE,
 • spotkać się z językiem hiszpańskim nie tylko czytając dzieła Cervantesa (literatura hiszpańska), ale też ucząc się m.in. o funkcjach liniowych (matematyka), Habsburgach na tronie (historia) czy ukształtowaniu terenu (geografia), co oznacza bogatą ofertę przedmiotów w języku hiszpańskim,
 • wybrać dowolne rozszerzenia, zatem będziesz się wszechstronnie rozwijał – ścieżka humanistyczna, ścisła czy medyczna – każda z nich stoi dla Ciebie otworem!
 • uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach, wielu wydarzeniach kulturalnych, programach i stypendiach,
 • uczestniczyć w zajęciach z nauczycielami natywnymi oraz polskimi nauczycielami doświadczonymi w nauczaniu dwujęzycznym,
 • nabrać odwagi i pewności siebie,
 • wyjechać na obozy językowe,
 • ale co najważniejsze, zdać dwie matury: polską oraz hiszpańską (Título de Bachiller) i uzyskać dwa świadectwa dojrzałości.

Título de Bachiller uzyskany w Polsce daje:

 • dużo lepszy przelicznik na studia w Hiszpanii niż rodowitym Hiszpanom (5:3),
 • podstawę do ubiegania się o stypendia zwalniające z czesnego wielu uczelni hiszpańskich,
 • na rynku pracy (również w Polsce) najważniejszy atut przy naborze do firm z kapitałem hiszpańskim (np. Bank Santander, Zara, Budimex)

Zatem klasa „J” to inwestycja w Twoją przyszłość, ogromny prestiż, wyróżniający Cię aspekt na rynku pracy, poszerzenie horyzontów oraz otwarcie drzwi do podjęcia studiów za granicą w języku hiszpańskim.

Pamiętaj, niezależnie od planowanej drogi zawodowej dwujęzyczność zawsze jest atutem!

1F-niem / dwujęzyczna - z językiem niemieckim dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język niemiecki (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) historia sztuki (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język niemiecki
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
135.4152.37169.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Dla osób, które uczyły się już języka wybieranej dwujęzyczności (niemiecki lub francuski) i posiadają poziom komunikatywny, a teraz chcą kontynuować naukę w ambitny sposób, łącząc naukę języka z nauką w tym języku.

Klasa B jest nie tylko dla filologów z zamiłowania; to klasa w której można wybrać różne rozszerzenia, a język stanowi dodatkowy atut.

2. Co Cię czeka w klasie B

 • dodatkowe 3 godz. wybranego języka (niemiecki lub francuski) w każdej klasie liceum,
 • możliwość wyboru dowolnych rozszerzeń
 • dwa dodatkowe przedmioty nauczane w języku dwujęzyczności (słownictwo specjalistyczne
  i autentyczne materiały ze szkół zagranicznych), np. historia i WOS w j. francuskim,geografia, historia, WOS i fizyka w j. niemieckim, kultura i cywilizacja w każdym z trzech języków,
 • profesjonalne przygotowanie do matury rozszerzonej z języka dwujęzyczności (lub dwujęzycznej w j. niemieckim),
 • nauczyciele doświadczeni w nauczaniu dwujęzycznym.

3. Możliwości

 • możliwość zdawania międzynarodowych egzaminów potwierdzających poziom znajomości języka według ESOKJ (DSD, DELF) w Dwójce, która jest ośrodkiem egzaminacyjnym z języków: niemieckiego i francuskiego,
 • możliwość udziału w międzynarodowych wymianach, projektach, konkursach, wycieczkach, wyjazdach edukacyjnych, spotkaniach z zagranicznymi gośćmi oraz organizowanych w szkole wydarzeniach kulturalnych,


4. Zespół klasowy - specyfika klas B

Dwa różne języki, różne osobowości, różne marzenia o ścieżkach zawodowych. Uczniów klasy B językowej dwujęzycznej łączy jednak pragnienie wejścia głębiej w świat języka obcego, jego kultury, perspektyw, punktów widzenia i odkrycia szerokich możliwości, jakie daje dwujęzyczność.

5.Atmosfera klas dwujęzycznych

 • zindywidualizowanie i dostosowanie do potrzeb poszczególnych uczniów dzięki mniejszej liczebności grup,
 • nie tylko nauka języka, ale i komunikacja w tym języku między uczniami i nauczycielami,
 • wszechstronny rozwój kulturowy i naukowy,
 • poszerzenie horyzontów i nieustanne pokazywanie innego punktu widzenia, istotne nie tylko przy nauce języka, ale i poznawaniu innych dziedzin wiedzy,

6. Przyszłość (czyli co po ukończeniu klasy B)

Profil językowy to możliwość wyboru wielu dróg zawodowych: tłumacza pisemnego i ustnego, pracy w międzynarodowym środowisku, kariery dyplomatycznej, pracy w instytucjach unijnych i w organizacjach międzynarodowych, reprezentacji przedsiębiorstw w stosunkach międzynarodowych, ścieżki naukowej, pracy lektora, nauczyciela czy wykładowcy.

Ale ponieważ klasa B to nie tylko profil językowy – wybór drogi zawodowej będzie zależeć od kreatywności i odwagi naszego Absolwenta, który będzie przygotowany do pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Różnorodne rozszerzenia i języki umożliwią Absolwentowi klasy B swobodny wybór kierunku
studiów w Polsce i za granicą – od nauk humanistycznych przez społeczne aż po studia
międzyoddziałowe czy interdyscyplinarne.

Pamiętaj, niezależnie od planowanej drogi zawodowej dwujęzyczność zawsze jest atutem!


UWAGA! Do klasy dwujęzycznej obowiązuje wcześniejsza rekrutacja związana z koniecznością
podejścia do egzaminu językowego.

1F4 / dwujęzyczny z językiem francuskim dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

język francuski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język francuski
4:język angielski
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zapraszamy do klasy dwujęzycznej. W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: język polski i drugi (wybrany przez Ciebie) język – dwujęzyczności  oraz do wyboru jeden spośród: wiedza o społeczeństwie lub  geografia

 Grupa II z językiem francuskim

Chcesz zdobyć  międzynarodowy certyfikat języka francuskiego DELF JUNIOR na poziomie A1,A2,B1?

U nas to możliwe i to z … 30% zniżką. Jesteśmy jedynym ośrodkiem egzaminacyjnym na Opolszczyźnie.

1F4 / dwujęzyczny z językiem hiszpańskim dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

język hiszpański (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język hiszpański
4:język angielski
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
157.75164.75169.45
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1F4 / dwujęzyczny z językiem niemieckim dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język niemiecki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) geografia (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język niemiecki
4:język angielski
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
140.65156.76175.95
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zapraszamy do klasy dwujęzycznej. W tej klasie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą: język polski i drugi (wybrany przez Ciebie) język – dwujęzyczności  oraz do wyboru jeden spośród: wiedza o społeczeństwie lub  geografia

 Grupa I z językiem niemieckim

Język sąsiadów – zapewne znasz go już dobrze. Gwarantujemy, że w naszej szkole na lekcjach z tego języka nie będziesz się nudził, a Twój trud zostanie nagrodzony  wynikami na maturze lub w czasie międzynarodowego egzaminu. Statystyki nie kłamią – nasi uczniowie klas dwujęzycznych osiągają wyniki bliskie 100% na egzaminach maturalnych.