konto
II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

Ocena: 3.73

Oceń Placowkę

Profile II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Warszawa

1BCHM / biol-chem-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
176.7180.27187.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. biologia
 2. chemia
 3. matematyka

Od początku klasy I na poziomie rozszerzonym nauczane są biologia, chemia i matematyka.

Pełna siatka godzin jest dostępna na stronie http://www.batory.edu.pl/o-szkole/siatki-godzin

1ib / IB rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
191.14199.65215.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

W połowie drugiej klasy uczniowie będą wybierali 6 przedmiotów do nauki w programie IB (realizowany w klasach 3 i 4). Trzy na poziomie wyższym i trzy na poziomie standardowym. http://www.batory.edu.pl/ib/przedmioty

W pierwszej i drugiej klasie godziny na rozszerzenia są przeznaczone na język polski, matematykę i fizykę w celu realizacji "polskiej" podstawy programowej na poziomie podstawowym.

W tej klasie drugim językiem obcym może być jedynie:

 • kontynuacja nauki języka niemieckiego
 • kontynuacja nauki języka francuskiego

Nie ma możliwości wyboru innego języka obcego ani nauki jednego z powyższych od podstaw.

1MF / fiz-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
195.54201.63213.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. fizyka
 2. matematyka

Od początku klasy I na poziomie rozszerzonym nauczane są matematyka i fizyka.

W połowie drugiej klasy uczniowie będą wybierali przedmiot uzupełniający, przygotowujący do matury rozszerzonej z: informatyki, chemii lub geografii. W trzeciej i czwartej klasie będą po 3 godziny tego przedmiotu.

Pełna siatka godzin jest dostępna na stronie http://www.batory.edu.pl/o-szkole/siatki-godzin

1MG / geogr-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
194.78200.74215.83
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. geografia
 2. matematyka

Od początku klasy I na poziomie rozszerzonym nauczane są matematyka i geografia.

W połowie drugiej klasy uczniowie będą wybierali przedmiot uzupełniający, przygotowujący do matury rozszerzonej z: informatyki, chemii lub wiedzy o społeczeństwie. W trzeciej i czwartej klasie będą po 3 godziny tego przedmiotu.

Pełna siatka godzin jest dostępna na stronie http://www.batory.edu.pl/o-szkole/siatki-godzin

1PH / hist-pol rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
190.14196.37207.43
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 1. historia
 2. język polski

Od początku klasy I na poziomie rozszerzonym nauczane są język polski i historia.

W połowie drugiej klasy uczniowie będą wybierali przedmiot uzupełniający, przygotowujący do matury rozszerzonej z: geografii lub wiedzy o społeczeństwie. W trzeciej i czwartej klasie będą po 3 godziny tego przedmiotu.

Pełna siatka godzin jest dostępna na stronie http://www.batory.edu.pl/o-szkole/siatki-godzin