konto
II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

Ocena: 3.77

Oceń Placowkę

Profile II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Warszawa

1A / mat-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
199.72206.06216.09
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

W klasie III i IV będzie realizowany przedmiot uzupełniający, przygotowujący do matury rozszerzonej z (do wyboru): informatyki, chemii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie

1B / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
177.3182.92195.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C / mat-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
197.53204219.33
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

W klasie III i IV będzie realizowany przedmiot uzupełniający, przygotowujący do matury rozszerzonej z (do wyboru): informatyki, chemii lub wiedzy o społeczeństwie

1E / pol-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
193.09199.77209.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

1ib / IB rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
208.33213.12221.06
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

Od klasy II realizowany jest program Matury Międzynarodowej (IB DP), w którym uczniowie wybierają trzy przedmioty realizowane na poziomie standardowym i trzy przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym.