konto
II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego

Ocena: 3.73

Oceń Placowkę

Wyniki matur II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego Warszawa

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 63.42% 50
chemia pisemny rozszerzony - 71.64% 61
filozofia pisemny rozszerzony - 96% 3
fizyka pisemny rozszerzony - 71.2% 20
geografia pisemny rozszerzony - 79.27% 33
historia pisemny rozszerzony - 71.64% 28
historia sztuki pisemny rozszerzony - 64.5% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 60.57% 7
język angielski pisemny podstawowy 100% 99.34% 124
język angielski pisemny rozszerzony - 95.27% 107
język francuski pisemny podstawowy 100% 93.43% 7
język francuski pisemny rozszerzony - 73.14% 7
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 91.33% 3
język hiszpański pisemny rozszerzony - 93.33% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 92% 13
język niemiecki pisemny rozszerzony - 85.85% 13
język polski pisemny podstawowy 100% 70.23% 151
język polski pisemny rozszerzony - 68.55% 40
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 88% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 94% 1
język włoski pisemny podstawowy 100% 86.67% 3
język włoski pisemny rozszerzony - 78% 4
matematyka pisemny podstawowy 100% 93.07% 151
matematyka pisemny rozszerzony - 64.47% 103
wos pisemny rozszerzony - 77.67% 9

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 75.86% 43
chemia pisemny rozszerzony - 76.74% 43
filozofia pisemny rozszerzony - 100% 3
fizyka pisemny rozszerzony - 69.21% 19
geografia pisemny rozszerzony - 71.14% 37
historia pisemny rozszerzony - 69.78% 27
historia muzyki pisemny rozszerzony - 17% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 80% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 68% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.63% 114
język angielski pisemny rozszerzony - 89.89% 94
język francuski pisemny podstawowy 100% 90.67% 3
język francuski pisemny rozszerzony - 72.67% 3
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 84% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 67% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 86.77% 13
język niemiecki pisemny rozszerzony - 93.14% 7
język polski pisemny podstawowy 100% 70.98% 135
język polski pisemny rozszerzony - 79.51% 39
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 96% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 80% 2
język włoski pisemny podstawowy 100% 94% 2
język włoski pisemny rozszerzony - 97.33% 3
język łaciński pisemny rozszerzony - 100% 2
matematyka pisemny podstawowy 100% 87.9% 135
matematyka pisemny rozszerzony - 68.23% 79
wos pisemny rozszerzony - 75.08% 13

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 65.61% 51
chemia pisemny rozszerzony - 71.55% 53
filozofia pisemny rozszerzony - 88% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 78.58% 19
geografia pisemny rozszerzony - 76.91% 34
historia pisemny rozszerzony - 71.2% 25
historia sztuki pisemny rozszerzony - 45% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 64% 7
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.8% 131
język angielski pisemny rozszerzony - 90.6% 134
język francuski pisemny podstawowy 100% 94% 4
język francuski pisemny rozszerzony - 85.33% 15
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 76% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 68.33% 6
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 90.13% 16
język niemiecki pisemny rozszerzony - 77.56% 9
język polski pisemny podstawowy 100% 70.91% 154
język polski pisemny rozszerzony - 80.57% 37
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język łaciński pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 89.05% 154
matematyka pisemny rozszerzony - 73.79% 86
wos pisemny rozszerzony - 66% 18

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 65.88% 51
chemia pisemny rozszerzony - 72.51% 57
filozofia pisemny rozszerzony - 80.67% 3
fizyka pisemny rozszerzony - 63.1% 20
geografia pisemny rozszerzony - 77.33% 46
historia pisemny rozszerzony - 73.94% 35
historia sztuki pisemny rozszerzony - 81.5% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 83% 12
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.6% 131
język angielski pisemny rozszerzony - 88.51% 130
język francuski pisemny podstawowy 100% 87% 2
język francuski pisemny rozszerzony - 66% 4
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 75.5% 4
język hiszpański pisemny rozszerzony - 43.6% 5
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 87.33% 9
język niemiecki pisemny rozszerzony - 85.17% 12
język polski pisemny podstawowy 100% 78.61% 151
język polski pisemny rozszerzony - 89.74% 46
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 89% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 69% 2
język włoski pisemny podstawowy 100% 80% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 82% 2
język łaciński pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 91.35% 151
matematyka pisemny rozszerzony - 58.91% 99
wos pisemny rozszerzony - 73.6% 10

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 75% 61
chemia pisemny rozszerzony - 76% 61
filozofia pisemny rozszerzony - 56% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 71% 23
geografia pisemny rozszerzony - 82% 41
historia pisemny rozszerzony - 79% 32
historia sztuki pisemny rozszerzony - 67% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 68% 3
język angielski ustny podstawowy 100% 87.9% 135
język angielski pisemny podstawowy 100% 98% 135
język angielski pisemny rozszerzony - 90% 150
język francuski ustny podstawowy 100% 88.88% 8
język francuski pisemny podstawowy 100% 93% 8
język francuski pisemny rozszerzony - 84% 8
język hiszpański ustny podstawowy 100% 87% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 89% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 61% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 93% 17
język niemiecki ustny podstawowy 100% 84.35% 17
język niemiecki pisemny rozszerzony - 93% 3
język polski pisemny podstawowy 100% 78% 165
język polski ustny podstawowy 100% 64.79% 165
język polski pisemny rozszerzony - 84% 44
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 97% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 89% 2
język włoski pisemny podstawowy 100% 81% 2
język włoski ustny podstawowy 100% 72% 2
język łaciński pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 91% 165
matematyka pisemny rozszerzony - 74% 105
wos pisemny rozszerzony - 82% 14

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 75.1% 65
chemia pisemny rozszerzony - 72.8% 72
filozofia pisemny rozszerzony - 86% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 62.3% 25
geografia pisemny rozszerzony - 78.3% 51
historia pisemny rozszerzony - 83.8% 36
informatyka pisemny rozszerzony - 82.5% 3
język angielski ustny podstawowy 100% 88.7% 130
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.2% 130
język angielski pisemny rozszerzony - 87.2% 119
język francuski ustny podstawowy 100% 73.6% 9
język francuski pisemny podstawowy 100% 86.7% 9
język francuski pisemny rozszerzony - 84% 3
język hiszpański ustny podstawowy 100% 77% 10
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 84.4% 10
język hiszpański pisemny rozszerzony - 78% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 79.4% 9
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 96.7% 9
język niemiecki pisemny rozszerzony - 84.5% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 77.3% 163
język polski ustny podstawowy 100% 64.2% 163
język polski pisemny rozszerzony - 83.6% 44
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 96% 4
język rosyjski ustny podstawowy 100% 69% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 98% 2
język włoski pisemny podstawowy 100% 66% 1
język włoski ustny podstawowy 100% 63% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 90% 163
matematyka pisemny rozszerzony - 61.7% 108
wos pisemny rozszerzony - 74.9% 14

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 77.3% 53
chemia pisemny rozszerzony - 85.3% 59
fizyka pisemny rozszerzony - 61% 29
geografia pisemny rozszerzony - 80.4% 49
historia pisemny rozszerzony - 76.1% 31
historia sztuki pisemny rozszerzony - 62% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 66.8% 8
język angielski pisemny podstawowy 100% 97.2% 127
język angielski pisemny rozszerzony - 86.2% 117
język francuski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 79.8% 9
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 91% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 91.3% 14
język niemiecki pisemny rozszerzony - 83.8% 10
język polski pisemny podstawowy 100% 76.8% 149
język polski pisemny rozszerzony - 75.5% 48
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 99% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 92.7% 3
język włoski pisemny podstawowy 100% 81.3% 3
język włoski pisemny rozszerzony - 90% 1
język łaciński pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 87.5% 149
matematyka pisemny rozszerzony - 58.5% 99
wos pisemny rozszerzony - 64.3% 19

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony