konto
II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza

Profile II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza Gdynia

1A / Matematyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) filozofia (proponowany) fizyka (proponowany) informatyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.65167.07187.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Przeznaczona dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych połączeniem matematyki z przedmiotami ścisłymi takimi jak: chemia, biologia, fizyka. Zajęcia przygotowują do studiów medycznych oraz do studiów na kierunkach ścisłych i technicznych: matematyka, astronomia, automatyka i robotyka, elektronika, budownictwo, mechatronika. Udział w zajęciach na Uniwersytecie Morskim, Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim.

1B / Prawnicza rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) filozofia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
159.55169.2183.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Patronat Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Prawa i Administracji. Nauka dodatkowego przedmiotu: podstawy prawa realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Realizacja języka angielskiego prawniczego, retoryki, filozofii. Wykłady z prawa dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu. Możliwość udziału w projektach międzynarodowych również o charakterze prawniczym m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze (Moot Court symulacji rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości) dla szkół średnich oraz w Europejskich zawodach prawniczych (Rosja, Rumunia, Polska). Przygotowanie do studiów prawniczych, jak również innych kierunkach społeczno-ekonomicznych. Nauka dodatkowego przedmiotu: retoryka i filozofia.

1C / Matematyczno-fizyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) filozofia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
160.7168.85188.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Uniwersytet Morski, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Przygotowanie do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Współpraca z Politechniką Gdańską umożliwia uczniom wybitnie zdolnym (mającym indywidualny program nauki z fizyki) udział w ćwiczeniach, laboratoriach i wykładach. Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

1D / Matematyczno-geograficzna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) filozofia (proponowany) fizyka (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
157.85167.03185.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczestnictwo w warsztatach realizowanych przez Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Morską, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański. Dodatkowa realizacja języka angielskiego (ekonomicznego), która jest bardzo pomocna przy wyborze studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą. Realizujemy zagraniczne projekty edukacyjne w ramach szkolnego Koła Wysokogórskiego.

1E / Biologiczno-chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) fizyka (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161.8168.96187.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych z chemii realizowanych przez Akademię Morską, Politechnikę Gdańską - Wydział Chemii i Uniwersytet Gdański - Wydział Biologii i Chemii. Zajęcia laboratoryjne z biologii realizowane przez Uniwersytet Gdański. Dodatkowy przedmiot: język łaciński oraz język angielski medyczny. Przygotowanie do studiów medycznych, weterynaryjnych oraz ścisłych kierunków uniwersyteckich. Możliwość kontynuowania studiów za granicą.

1W / Dwujęzyczna z j. francuskim rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) biologia (proponowany) filozofia (proponowany) fizyka (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
91.45146.53189.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim. Patronat  Ambasady Francji. Trzy przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, geografia, chemia. Wymiana międzynarodowa z Francją, wymiana młodzieży licealnej z Liceum Leonard de Vinci w Calais we Francji, możliwość kontynuowania nauki we Francji. Możliwość zdawania matury dwujęzycznej, która pozwala na uzyskanie Certyfikatu Ministerstwa Edukacji Francji potwierdzającego znajomość języka francuskiego w stopniu zaawansowanym. Możliwość studiowania w krajach francuskojęzycznych bez konieczności zdawania egzaminu językowego. Współpraca z Uniwersytetem Haute Ecole Charleroi en Hainaut w Belgii w ramach której są organizowane dwa razy w roku staże pedagogiczne dla studentów belgijskich uczących języka francuskiego jako obcego oraz odbywa się wymiana nauczycieli w ramach programu Erasmus dla nauczycieli.