konto
II Liceum

Profile II Liceum Płońsk

1LH / humanistyczna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy) biologia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiafizykageografiahistoriabiologiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa humanistyczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Propozycja ta daje możliwość poszerzenia edukacji z zakresu języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia szkolne poszerzone są o wyjazdy do teatru, kina i innych instytucji życia kulturalnego. Uczniowie mają możliwość realizowania się w konkursach literackich i recytatorskich, prezentacjach i projektach. Młodzież rozwija swoje pasje teatralne poprzez przygotowywanie spektakli.

Jeśli cechuje Cię ciekawość świata, kreatywność, interesujesz się kinem, teatrem, fascynuje Cię historia, psychologia,  a może rozwijanie pasji artystycznych, lubisz przedmioty humanistyczne i chcesz mieć kontakt z kulturą - klasa humanistyczna jest dla Ciebie!

 Po maturze możesz kontynuować naukę na studiach: filologia polska, psychologia, dziennikarstwo, politologia ,architektura, teatrologia i inne.

Rozszerzenia:

Język polski i wiedza o społeczeństwie – cała klasa

Biologia, historia lub geografia – jeden przedmiot do wyboru.

Języki: język angielski lub język rosyjski na poziomie podstawowym jako kontynuacja po szkole podstawowej oraz język angielski lub język rosyjski lub język niemiecki do wyboru od podstaw.

Ponadto w klasie I i II będzie realizowana innowacja pedagogiczna rozwijająca humanistyczne i artystyczne zainteresowania uczniów.

1LM / policyjna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiafizykageografiahistoriabiologiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to klasa mundurowa (połowa klasy to uczniowie realizujący edukację policyjną w oparciu o porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Płońsku, druga część klasy to grupa wojskowa funkcjonująca w oparciu o porozumienie zawarte z 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu). Okres nauki przedmiotów związanych z wybranym profilem – 3 lata. Czwarty rok nauki to przygotowanie do egzaminu maturalnego, który umożliwi uczniom podjęcie dalszej nauki na wyższych uczelniach.

Co absolwent powinien wiedzieć o grupie policyjnej w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku?

 • klasa mundurowa o profilu policyjnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku działa  na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Powiatową  Policji w Płońsku
 • przygotowujemy  ucznia - absolwenta klasy policyjnej przede wszystkim do podjęcia nauki na dowolnych  kierunkach studiów, ale również do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia.
 • poza typowymi zajęciami dydaktycznymi przygotowującymi uczniów do matury, raz w tygodniu odbywają się zajęcia w ramach edukacji policyjnej m.in.: pomoc przedmedyczna, samoobrona, musztra, podstawy prawa karnego i cywilnego, elementy psychologii, itp.
 • zajęcia te prowadzą policjanci
 • zajęcia związane z profilem kształcenia są realizowane przez trzy lata
 •  środa jest dniem edukacji policyjnej. odbywają się zajęcia teoretyczne lub ćwiczenia praktyczne i warsztaty na terenie szkoły; w tym dniu organizowane są także wycieczki i wyjścia klas związane z realizacją zajęć policyjnych

Po ukończeniu klasy policyjnej i zdaniu matury możesz:

 •  aplikować do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także w firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia
 • aplikować do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • aplikować do dowolnej uczelni wyższej,

Jeśli mieszkasz poza Płońskiem to będziesz mógł znaleźć zakwaterowanie szkolnym internacie na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku. Serdecznie zapraszamy.

Przedmioty rozszerzone w klasie policyjnej

 • j. polski oraz do wyboru jeden przedmiot z trzech: geografia, biologia lub historia realizowane od klasy I

 Języki:

 • j. angielski lub rosyjski (kontynuacja)
 • j. angielski, rosyjski lub niemiecki (na poziomie podstawowym).

1LM / wojskowa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiafizykageografiahistoriabiologiafizykageografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to klasa mundurowa - połowa klasy to uczniowie realizujący program edukacji wojskowej w oparciu o porozumienie zawarte z 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu, druga połowa to uczniowie realizujący edukację policyjną w oparciu o porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Płońsku. Okres nauki przedmiotów związanych z wybranym profilem – 3 lata. Czwarty rok nauki to przygotowanie do egzaminu maturalnego, który umożliwi uczniom podjęcie dalszej nauki na wyższych uczelniach.

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi, takimi jak  wojsko czy policja, ale do tej klasy może przyjść każdy kto chce spędzić 4 lata liceum maksymalnie aktywnie m. in. na poligonach, ucząc się nowych umiejętności , ale także  zdobywając wiadomości potrzebne do zdania egzaminu maturalnego. 

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, przez trzy pierwsze lata edukacji, uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z  przysposobienia wojskowego i obronnego na ternie szkoły jak i podczas wyjazdów  do jednostki w Kazuniu. W czasie zajęć uczniowie maja szansę zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego (w tym na terenie jednostki wojskowej), brać udział w pokazach i uroczystościach wojskowych  oraz patriotycznych. Realizacja programu szkolenia obejmuje szereg zagadnień z zakresu musztry wojskowej , terenoznawstwa oraz wiele innych.  Udział w zajęciach potwierdzany jest certyfikatem. Po pierwszym i drugim roku kształcenia uczniowie, wraz z opiekunami w okresie wiosenno-letnim  wyjeżdżają na  obóz wojskowy.

Przedmioty rozszerzone w klasie wojskowej:

 • j. polski oraz do wyboru jeden przedmiot z trzech: geografia, biologia lub historia realizowane od klasy I

Języki:

 • j. angielski lub rosyjski (kontynuacja)
 • j. angielski, rosyjski lub niemiecki (na poziomie podstawowym).

Przedmioty uzupełniające związanie z profilem kształcenia: edukacja wojskowa